Prynu cartref ar ôl trychineb gyda Help Llywodraeth

Prynu cartref ar ôl Mae'r drychineb yn ymddangos fel yn dasg aruthrol, ond y mae y Llywodraeth yn darparu rhywfaint o gymorth drwy'r rhaglen FHA, 203(h). Drwy ddarparu yswiriant morgais i dioddefwyr trychineb, Gall fenthycwyr cyllid prynu cartref neu ailadeiladu costau. 203(h) Mae manylion ar ôl ardal wedi'u datgan ardal trychineb gan y Llywydd, dioddefwyr yn yr ardal honno yn gymwys ar gyfer y 203(h) rhaglen, sy'n darparu yswiriant morgais. Ers y mae'r drychineb wedi effeithio ar swyddi, Cyllid, a pro....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyllid yn rhwydd – Perchennog sicrhau benthyciad DU

Sicrhau benthyciadau perchennog tŷ Mae UK yn rhoi eich arian erbyn yr ecwiti yn eich cartref. Gellir defnyddio swm y benthyciad ar gyfer unrhyw anghenion personol y benthyciwr. Daw'r benthyciadau hyn ar gyfradd isel o fuddiannau sy'n denu mwyafrif y bobl yn DU

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Bellach mae benthyciadau hefyd dyledwyr drwg cwpanaid o De

Sy'n manteisio ar fenthyciadau yn anodd ar gyfer dyledwr drwg. Ond, hefyd mae rhai benthyciadau ar gael yn y marchnadoedd benthyciad a arbennig yn addasu ar gyfer pobl â dyledion drwg. Drwy erthygl hon, Bydd y darllenydd yn dod i wybod am y benthyciadau hyn.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nid oes benthyciadau ar gyfer perchnogion tai yn unig, Gael benthyciadau Tenant

Mae benthyciadau tenant cyfystyron benthyciadau personol heb ei ddiogelu. Mae'n gallu bod cymorth ariannol cyflym i bobl sydd heb sicrwydd cyfochrog i gynnig. Benthyciadau hyn ar gael yn rhwydd yn y farchnad ar gyfer cael eich dymuniadau personol a bodlon.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth yw'r ots yw benthyciad morgais Jumbo?

Chi efallai wedi clywed y benthyciad morgais jymbo tymor ac yn meddwl tybed beth mae'n ei olygu. Dda, yn yr erthygl fer hon af â chi drwy ystyr a pam mae'n bwysig i chi....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Yn sicr roedd benthyciadau ansicredig yn gwarantu benthyciadau ar gyfer pob diben!

Os ydych yn denant neu'n berchennog cartref, Gallwch chi fanteisio ar fenthyciad gyflym cymeradwy heb addo sicrwydd cyfochrog. Swnio'n anhygoel? Bydd benthyciadau diwarant gwarantedig yn gwneud iddo ddigwydd. Mae'r benthyciadau hyn yn galluogi benthyciwr i fanteisio ar fenthyciadau i fodloni eu hanghenion amrywiol waeth beth fo'i statws ariannol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y dalltings o Paydayloans

Mae Paydayloans yn dod yn fwyfwy poblogaidd fel defnyddwyr chwilio am ffyrdd o gael eu arian yn eu pocedi yn gyflymach. Mae enwau eraill a ddefnyddir yn aml i gyfeirio at paydayloans yn cynnwys benthyciadau arian parod ymlaen llaw, archwiliad ôl-ddyddiedig benthyciadau, gwirio benthyciadau ymlaen llaw, a benthyciadau wirio adneuo gohiriedig. Ni waeth beth yr ydych yn ei alw, paydayloans yn fenthyciadau tymor byr syml symiau bach sy'n gyffredinol yn nghwmni ffioedd uchel. Ar gyfer y rheini y mae angen arian yn awr, Fodd bynnag, ffioedd hyn yn aml yn llwyrMae....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cardiau credyd ôl arian yn rhoi chi fwy am eich arian

Mae llawer o gardiau credyd allan yno yn cynnig Mae arian gwobrwyo ôl gyda eu cardiau. Pan fyddwch yn edrych ar gyfer cerdyn credyd a fydd yn eich talu yn gyfnewid am ddefnyddio eu cerdyn a byddwch yn gweld bod yr arian yn ôl eu cardiau credyd yn mynd i fod yn ffordd i fynd. Pan ydych yn edrych ar yr arian ôl cardiau credyd bydd arnoch eisiau gweld beth rydych yn mynd i dderbyn yn gyfnewid am ddefnyddio cerdyn credyd. Bydd rhai yn talu canran o'r swm yr ydych yn ei wario ar gyfer prynu eich. Rhai o'r y....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd y Airlines – Manteision ac anfanteision

Mae'r erthygl hon yn disgrifio manteision ac anfanteision cerdyn credyd cwmnïau awyrennau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y gwir am gardiau credyd llog isel

Cardiau credyd llog isel yn wych os gallwch gael eich dwylo ar un. Maent yn cynnig cyfraddau mawr felly mae'n haws i dalu eich cydbwysedd mewn modd amserol. Cardiau hyn yn berffaith ar gyfer rhai pryniadau mawr ar eu cardiau credyd, neu hyd yn oed y rhai sy'n defnyddio eu cerdyn ar gyfer prynu bob dydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd cwmni awyrennau – Cynghorion ar gyfer cael y rhan fwyaf o filltiroedd

Mae'r erthygl hon yn cynnig awgrymiadau ar gyfer cael cerdyn credyd da cwmni awyrennau. Mae hefyd yn cynghori y darllenydd ar sut i gael y rhan fwyaf o milltir allan eu cerdyn credyd cwmni awyrennau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cwmpasu oedran: Beth yw peiriant cerdyn credyd?

Dyddiau hyn daw peiriannau cerdyn credyd mewn gwahanol fathau a phrisiau. Mae'r math o fusnes yw masnachwr yn mentro ar yn pennu'r math o beiriant cerdyn credyd bod ef neu hi yn mynd i ddefnyddio. Os dylid teipio trafodiad yn y peiriant er mwyn dilysu, Byddai angen peiriant heb argraffydd. ar y llaw arall, byddai busnes manwerthu angen peiriant cerdyn credyd gydag argraffydd. Fel arfer defnyddir peiriannau heb beiriannau argraffu mewn mentrau sy'n defnyddio post neu ffôn ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Adroddiad credyd cwestiynau ac atebion

Beth yw adroddiad credyd (adwaenir hefyd fel ffeil credyd neu proffil)?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwobrwyo wyliau yn gwneud taflen milltir

Golwg byr ar Banc America a sut y cododd y cwmni i fod yn rhoddwr credyd blaenllaw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd sy'n rhydd: Roedd yn beth A rhagdaledig cerdyn credyd?

Yn yr oes hon uwch-dechnoleg cyfrifiaduron a pheiriannau, Mae pŵer prynu pobl bennaf seiliedig ar credyd. Y dyddiau hyn, cardiau credyd yn anhepgor bron mewn bron unrhyw drafodion busnes. Ar gyfer un, gall neb brynu unrhyw beth ar-lein heb gerdyn credyd. Pobl sydd â hanes credyd gwael er, Bydd yn cael amser caled gael neu adnewyddu eu cardiau credyd. Dyma lle y daw credyd rhagdaledig yn ddefnyddiol. Ceir benthycwyr sy'n cynnig MasterCards a/neu prep rhagdaledig ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth i'w wneud os byddwch yn colli eich cerdyn credyd?

Os ydych wedi colli eich cerdyn credyd, peidiwch â chynhyrfu yn hytrach ddilyn cynghorion defnyddiol hyn a fydd yn yswirio eich cerdyn diogelwch a hefyd i adennill unrhyw golledion a achosir fel y cyfryw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn Visa gwobrau arian parod am ddim pwynt gynnig gwobrau arian parod mawr yn ôl

J.P Morgan Chase & Mae cwmni llwyddiannus sy'n gwasanaethu miliynau o sefydliadol, cwsmeriaid preifat a corfforaethol yn yr Unol Daleithiau. Wraidd y mater yn gwmni o fri a swyddogaethau dros yn 50 gwledydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae angen credyd am ddim yn cael ei adrodd? Gael yn gywir yn awr.

Mae eich adroddiad credyd yn effeithio ar eich bywyd mewn llawer o ffyrdd mwy nag efallai y credwch. A hawl i gael copi am ddim bob blwyddyn fel y gallwch edrych ar ei youre.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd hanes mwyach yn fater ar gyfer cael ffonau symudol

Hyd yn oed yn awr, Mae llawer o unigolion yn gwadu ffonau cell oherwydd hanes credyd gwael. Wrth wneud cais gyda siopa, Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gorfod cwblhau cais, cynnal gwiriad credyd ac yn aros am benderfyniad. Yn y dechrau, hwn oedd yr unig opsiwn sydd ar gael ar gyfer y rheini a ddymunir ar y defnydd o ffonau symudol. Yn ffodus i lawer, Nid yw bellach yn wir. mewn ffaith, Mae llawer o gwsmeriaid yn dweud ffarwél i filiau ffôn a Helo i cyfleustra talu ymlaen llaw. Nid yw'n sydd â ffonau symudol....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd myfyrwyr: Beth mae'n rhaid i bob rhiant yn gwybod

Yw eich hepil oedolion ifanc mynd i'r coleg am y tro cyntaf. Debygol yw hi harfogi'n dda gyda'r holl ei sarn, cerddoriaeth,gliniadur, Compact oergell, ac amrywiaeth cyfan o eitemau eraill yn ei ddilyn i gadw hi yn hapus. Mae un peth yr ydych wedi eu hesgeuluso, o gymorth gwirioneddol i fendith ar gyfer rhieni a myfyrwyr: cerdyn credyd myfyrwyr. Ie, cardiau credyd yn rhan amhrisiadwy o bob myfyrwyr coleg profiad os ddefnyddio'n ddoeth. Gadael i gymryd toiledau....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y gwir am gardiau credyd rhagdaledig

Cardiau credyd rhagdaledig wedi bod o gwmpas ers dros ddeng mlynedd bellach, Er yn awr maent yn dod i'r amlwg. Cardiau credyd rhagdaledig yn y bôn cardiau credyd a gefnogir gan cwmnïau cardiau credyd mawr a ydych yn cynnig y gallu i adneuo arian ar y cerdyn ac wedyn ei ddefnyddio ar gyfer prynu.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Awr y Tenant gall hefyd feddwl o ariannu â benthyca denant

Benthyciad heb sicrwydd cyfochrog! Ni allaf gredu, ond mae'n wir. Mae benthyciadau y tenantiaid i bobl sy'n rhentu eu llety gan y Cyngor, Gall landlordiaid preifat a myfyrwyr neu berchennog y tŷ sydd ddim eisiau cymryd risg ar ei asedau yn gymwys ar gyfer benthyca denant.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y cerdyn credyd mynegi Platinwm Americanaidd yn cerdyn gyda ychydig o gyfyngiadau a gwobrau mwy

Beth wneud rhan fwyaf o ddeiliaid cerdyn credyd yn edrych yn eu cardiau credyd? Mae mwyafrif y defnyddwyr yn Awstralia yn chwilio am gerdyn hyblyg sy'n dod ag amrywiaeth o opsiynau popeth yn addasu i'w hanghenion iawn. wrth gwrs, APR isel - cyfraddau trosglwyddo cydbwysedd da, Gwobrau a llai o gyfyngiadau Mae pethau cadarnhaol yn ogystal. Mae sawl cardiau credyd eu bod yn meddu ar y nodweddion hyn yn ymffrostio yn y farchnad ariannol Awstralia a ydym yn eu ceisio ar ôl gan ddefnyddwyr mwy a mwy. Y cerdyn credyd Platinwm fynegi Americanaidd yn un cerdyn o'r fath ac mae'n gweithio mewn llai cyfyngiadau a gwobrau mwy.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

UN o'r American Express – Arbedion addewidion ar gyfer America gweithgar

Y flwyddyn 2005 oedd yn dyst i gyflwyno un o American Express. Roedd hyn yn meddu ar gynllun arbedion Cyflymydd cerdyn, adneuo 1% o'r hyn a brynwyd cymwys i mewn i'ch cyfrif arbedion FDIC yswirio cynhyrchiol uchel.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Elw mwyaf ar eich cardiau credyd

Sut i wneud synnwyr o Sara o fanteision cerdyn credyd er mwyn cael y fantais ariannol mwyaf.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynghorion i wella eich sgôr credyd

Gwella eich sgôr credyd yn bwysig iawn a gall helpu i chi arbed arian. Rhaid eich credyd da Sefydlog fel y gallwch agor cyfrifon credyd pan fydd eu hangen arnoch. Bydd credyd da i'ch helpu i gael y cyfraddau llog gorau rhy. Bydd eich sgôr credyd yn seiliedig yn dda sut gallwch dalu eich biliau a benthyciadau ar amser. Rhaid i chi gadw eich credyd iach a thalu brydlon. Os ydych yn cael sgôr uchel, Mae benthycwyr yn eich gweld fel risg gwell, a bod yn barod i chi yn rhoi mwy o gredyd ar wel....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Elwa mwy, Arbed mwy gyda cerdyn credyd y DU gorau

Yn y Deyrnas Unedig, y ffenomen cerdyn credyd Nid yw gwbl wahanol o beth yn yr Unol Daleithiau neu unrhyw wlad arall wedi am y mater hwnnw. Mae hyn yn dangos bod llawer o bobl yn ei chael cardiau credyd fel modd ymarferol yn ogystal. Fodd bynnag, yn hytrach, byddai'r rhan fwyaf o bobl yn DU yn cael y cerdyn credyd gorau ceir nag i ddioddef yn ddiweddarach. Ac felly, Mae cael y cerdyn credyd UK gorau yn sylweddol iawn ar gyfer pobl fwyaf Saesneg. Yn y rhan fwyaf o achosion, cardiau credyd gorau ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Hyn yn gosod cerdyn credyd myfyrwyr ar wahân i eraill cardiau credyd

heddiw, Mae'r rhan fwyaf o rieni yn dadlau ei bod yn iawn i adael myfyrwyr coleg gael eu cerdyn credyd eu hunain. Nid yn unig oherwydd y maent yn dymuno gadael eu plant reoli eu harian eu hunain ond hefyd oherwydd yn cael cardiau credyd neu hanes credyd am y mater hwnnw yn eithriadol o bwysig. Gyda dyfodiad cardiau credyd, Byddai'r rhan fwyaf o bobl bob amser yn edrych ar hanes credyd someones cyn y gellir eu cymeradwyo unrhyw beth. Hyd yn oed maent yn mynnu bod heb hanes credyd, Mae pobl yn tueddu i bec....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dderbyn taliadau gwib ar eich gwefan gyda offshoredollar.

Bellach yn derbyn taliadau ar eich gwefan yn hawdd iawn drwy offshoredollar. Gallwch gofrestru ar y wefan ac wedyn yn dechrau derbyn taliadau drwy ddefnyddio offer masnachol safleoedd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd trosglwyddiadau cydbwysedd “Primer”

Cardiau credyd trosglwyddo cydbwysedd eu cardiau credyd a trosglwyddo y cydbwysedd o un cerdyn i cerdyn arall. Gerdyn yn aml yn chwilio am y mathau hyn o gardiau credyd i ddileu neu leihau taliadau cyllid ac arbed arian. Mae cardiau credyd trosglwyddo cydbwysedd fel unrhyw gardiau credyd eraill, felly yn edrych ar yr amrywiaeth o nodweddion bydd eich helpu i wneud y dewis gorau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Opsiynau ychwanegol ar gyfer eich cerdyn credyd

Un peth y mae llawer o bobl yn dewis yw cerdyn credyd telir ffioedd iddi. Bydd rhaid talu ffi hon naill ai'n flynyddol neu bob mis, a bydd yn rhaid ichi ei dalu waeth faint neu ychydig sut y defnyddiwch y cerdyn. Talu ffi y bydd rhoi'r hawl i chi rai budd-daliadau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd gyfradd sengl: Canllaw

Gyda cymaint o delio cerdyn credyd ar y farchnad, Gall prynwyr fod yn amser anodd penderfynu ar y fargen gywir ar eu cyfer. Ceir llawer o ddewisiadau gyfradd ar gyfer cwsmeriaid cerdyn credyd newydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwneud gwahaniaeth gydag arian parod yn ôl cardiau credyd

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut gall cardiau credyd ôl arian yn gwneud gwir wahaniaeth i ddefnyddwyr pan ddefnyddir briodol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Osgoi credyd gwael ac atgyweirio

Aros mewn cysylltiad â eich taliadau bob mis gall eich helpu i osgoi credyd gwael. Os ydych yn ymchwil y farchnad cyn dod i benderfyniad prynu, ydych chi'n dda ar eich ffordd i osgoi credyd gwael ac atgyweirio credyd trafferthion.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gael ar y ffordd i adferiad ariannol (Rhan I)

Os ydych wedi gotten eich hun i ddyled, Dydw i ddim yn anobeithio. Gallwch helpu eich hun gael eich bywyd ac enw da eich credyd da yn ôl.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Darganfod cerdyn credyd, Mae ar gyfer gwobrwyo ydych eisiau

Y cerdyn credyd yn darganfod yn un o gwmnïau adnabyddus cerdyn credyd sydd ar gael i chi ddewis o. Fel arfer mae ganddynt gyfnod rhagarweiniol mawr ar gyfer ymgeiswyr newydd y cerdyn credyd. Pan ydych yn edrych arni gael cerdyn credyd, y cerdyn darganfod yn un o'r llawer yr ydych yn mynd i weld yn hysbysebu llawer. Mae cerdyn credyd yn darganfod amrywiaeth o wahanol gardiau credyd yr ydych yn mynd i allu dewis. Ag ar gyfer cerdyn credyd personol yr ydych yn g ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Fireinio gyda eich cerdyn credyd

Cardiau credyd, Os cael eu defnyddio'n briodol, Mae cymaint o fanteision. Os ydych am wario arian yn ddiogel ac yn gyfleus unrhyw le yn y byd, wedyn ddefnyddio cerdyn credyd. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch ddefnyddio'r cerdyn credyd fantais i chi a aros di-ddyled.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cardiau credyd yn dathlu pen-blwydd 40fed

Dydd Iau 29ain Mehefin marcio 40 mlwyddiant y cerdyn credyd ym Mhrydain. Lansiodd Barclaycard ei cerdyn cyntaf ar 29 Mehefin 1966 i ychydig dros filiwn o gwsmeriaid. Heddiw gall hawlio 11.2 deiliaid miliwn, cyfrannu at y 32 cardiau credyd miliwn yn cael ei ddefnyddio yn y DU, â siopa cerdyn credyd cyfartalog y daliad 2.4 cardiau. Fodd bynnag, ai achos i ddathlu ei ben-blwydd neu ofid yn parhau i fod yn agored i'r cwestiwn, gyda llawer yn beio'r cardiau credyd ar gyfer Prydain '....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Manteision ac anfanteision o ddefnyddio cardiau credyd

Mwyafrif o Americanwyr yn byw ac yn goroesi y tu hwnt yn golygu eu, Diolch i breintiau credyd a gynigir gan cardiau credyd. Mae ymchwil yn dangos fod y teulu Americanaidd cyffredin yn berchen ar gardiau credyd leiaf dri. Gellir dweud ddiogel y mwyafrif o bobl America heddiw yn ddwfn mewn dyled. Mae'n hawdd cael cerdyn credyd yn yr Unol Daleithiau a ddarperir gennych statws credyd da. Mae cwmnïau cardiau credyd wedi datblygu strategaethau marchnata da iawn drwy anfon cerdyn credyd ap ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Wraidd y mater – Gadarn, Amlbwrpas, Cystadleuol, a gwobrwyo

Y ddelwedd o wraidd mater banc os yn wahanol i lawer o bobl. Ond mae pawb yn un.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

America Qantas fynegi pen draw cerdyn credyd

Mae byd cyfle sicr pan ddaw i cardiau credyd ac atebion taliad. Ceir nifer o 'byd-eang' cardiau credyd ar y farchnad, ond mae llawer yn methu â cyfuno nodweddion ledled y byd sydd ar gael ar y cardiau sy'n cystadlu eraill. Defnydd byd-eang yn eithriadol o bwysig i lawer o ddefnyddwyr mewn byd mwy cysylltiedig. Y cerdyn credyd Qantas Americanaidd fynegi pen draw yn un cerdyn credyd o'r fath yn gweithio i gyfuno defnydd byd-eang gyda defnyddwyr yn seiliedig ar weithgareddau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cael y mwyaf o wobrau eich cerdyn credyd

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i gael y mwyaf allan o'r rhaglenni gwobrau eich cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dealltwriaeth cardiau credyd busnes bach

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddefnyddio ac elwa o'r cardiau credyd busnes bach.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cerdyn credyd gwobrwyo awgrymiadau y graddfeydd tuag at ddefnyddwyr

Cardiau credyd gwobrwyo ym mhobman, a gall ddarparu manteision gorau. Gall eich milltiroedd yn amrywio.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae llwyddiannus cardiau credyd ar gyfer llwyddiannus eich!

Mae llond gwlad o cwmnïau cerdyn credyd sy'n cystadlu o amgylch. Ar gyfer y defnyddiwr mewn chi a fi, Bydd gwahanu y gwenith o phigoglys hwy ymhlith y cwmnïau hyn yn dipyn o dasg aruthrol. Beth dylai un edrych am beth bynnag wrth ystyried pa cwmni cerdyn credyd fanteisio ar? Fel gyda'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr clyfar, allweddol er mwyn canfod y cwmni cerdyn credyd gorau yw glynu at y gorau. Ymhlith y cannoedd o cwmnïau cerdyn credyd sy'n bodoli, Dim ond tua 10 i 20 Gellir ystyried wirioneddol cyfry....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Fanteision cerdyn credyd Citibank

Mae cardiau credyd Citibank yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision. Yn y bôn, nodweddion i gyd gynnig cleientiaid â diogelwch yn ystod argyfyngau, y fantais o beidio â dwyn arian parod a gwiriadau, a gwella annibyniaeth a chyfrifoldeb mewn rheolaeth ariannol. Ar wahân i'r rhain sylfaenol fanteision cardiau credyd, Ceir manteision penodol Mae cardiau credyd Citibank i gynnig. Dyma rai o'r cardiau credyd a eu fanteision cyfatebol: 1) Fwytawyr rhyngwladol Clwb cerdyn credyd. T...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd gyfradd log isel: Dweud wrth y da rhag y drwg

Mae'r erthygl hon yn trafod sut i ddweud wrth y cardiau credyd da cyfradd llog isel y rhai gwael.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Arbedion mawr gyda cerdyn Cyflwyniad isel, Os gallwch ddilyn y rheolau. Pob un ohonynt.

Gall cardiau credyd isel rhagarweiniol yn arbed arian i chi. Ond wedi darllen a dilyn holl dermau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cymeradwyaeth gwib cerdyn credyd – Sut i gael un

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i fynd ati i gael cymeradwyaeth gwib cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Amser i ystyried eich credyd llinell ecwiti cartref?

Mae cyfraddau llog yn codi, a bydd hynny'n cynyddu taliadau ar eich credyd llinell ecwiti cartref. A yw'n amser i ystyried gyfnewid honno ariannol offeryn defnyddiol ar gyfer rhywbeth arall?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Canllaw cymariaethau cerdyn credyd

Siopa o gwmpas am gerdyn credyd gall arbed arian i chi ar ffioedd a llog. byddwch chi eisiau dod o hyd i un â nodweddion sy'n cyfateb i anghenion eich. Dylai'r wybodaeth ganlynol fod rhywfaint o gymorth i unrhyw un sy'n chwilio am gerdyn credyd newydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd gwael a ailariannu

Credyd gwael morgais ailgyllido yw'r broses o ailariannu morgais cartref pan fydd gan berchennog y Tŷ credyd gwael ond cartref gyda ecwiti sylweddol. Gellir credyd gwael oherwydd yr oedi neu ar goll o'r taliadau neu oherwydd gormod o ddyledion ar ran perchennog y Tŷ. Os oes gan berchennog y Tŷ credyd gwael, yn amlwg mae dibynnu ar dyled cerdyn credyd neu rhai dyledion defnyddwyr eraill i ariannu ei dŷ. Bydd y dyledion hyn yn dwyn cyfraddau uwch o ddiddordeb, o'i gymharu â credyd gwael morgais ailgyllido. Ar hyn o bryd, Dymuna'r perchennog y Tŷ i ailariannu ei gartref i gael cyfraddau llog gorau. Fodd bynnag bydd y gyfradd llog ar credyd gwael morgais ailgyllido yn uwch na'r cyffredin arian parod ar y cartref morgais ailgyllido ond nid cymaint ag y mae ar y credyd Cerdyn ddyled neu ddyled defnyddwyr. Felly, bydd y taliadau yn llai o dan credyd gwael cartref morgais ailgyllido na'r rhai o dan y dyledion defnyddwyr.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd ad-daliad dealltwriaeth

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddefnyddio ac elwa o'r cardiau credyd ad-daliad.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth y dylech ei wybod ynghylch credyd da a chredyd gwael

Er bod y mwyafrif helaeth o Americanwyr oedolion (a llawer o bobl ifanc dan oed, yn ogystal) wedi rhyw fath o gredyd i eu henw neu wedi cronni dyled, Mae gan hynod o ychydig ddealltwriaeth gref o sut mae hyn yn effeithio arnynt yn eu bywydau bob dydd. Mae statws credyd a enillir drwy gronni dyledion a sut y telir y dyledion hyn, eu talu ar amser, talu hwyr, neu os bydd taliadau yn mynd yn ddiofyn. Fel arfer, Mae'r person yn casglu dyledion yn un o dair ffordd: cardiau credyd, Automobiles, neu gartrefi. Rhan fwyaf o bobl....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dybiaeth a Thrwsio credyd

Gwnselwyr credyd gellir ateb pan na allwn ganfod ffordd ar eich pen eich hun.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynghorion rheoli arian ar gyfer myfyrwyr â chardiau credyd

Cadw rheolaeth ar eich arian yn un o'r gwersi anoddaf a rhaid inni ddysgu fel coleg newydd a myfyrwyr Prifysgol. I lawer ohonom yn ein tro cyntaf oddi cartref, ac y tro cyntaf, rhaid inni fod yn wirioneddol gyfrifol am holl faterion ariannol yn ein bywydau. Mae rhai yn gallu ymdrin â materion arian gyflymach nag eraill. Dyna'r unig ffordd mae'n mynd. Ond os nad ydych chi'n siwr iawn hynny ble mae eich arian yn mynd bob mis, Dyma ychydig o bethau efallai y byddwch am ystyried. Yr. ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ad-daliadau cerdyn credyd a sut maent yn gweithio

Mae'r erthygl hon yn disgrifio'r gwahaniaethau mewn cardiau credyd ad-daliad a sut mae'r manteision pob person drwy ddewis cerdyn wedi'i deilwra iddo.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut mae manteisio ar y cerdyn credyd pwynt adbrynu

Mae gennyf ffrind sy'n gostau'r aml sydd yn y rhan fwyaf o'r amser bob amser y tu allan i'r Unol Daleithiau. Tra'n hes bob amser teithio, yn prynu ei wneud mewn gwledydd eraill yn ei wneud dros ei gardiau credyd. Mae'n well ganddo gan ddefnyddio cerdyn credyd ei gostau'r aml yn prynu ei tocynnau awyren fel hyn sy'n caniatáu iddo gronni teithio milltiroedd awyr. Pryd bynnag y mae ef yn prynu tocynnau awyren, Gall bob amser adbrynu'r ei milltir cronedig teithio i fanteisio ar ostyngiadau ar ei docyn awyren neu ei fod wedi cronni ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

7 Ffyrdd syml i gynyddu terfyn eich cerdyn credyd

Mae llawer o ddeiliaid cerdyn credyd yn anelu ar gyfer terfyn cerdyn credyd uwch. Y rheswm amlwg am hyn yw bod terfyn cerdyn credyd uwch yn galluogi prynu nwyddau anfforddiadwy fel arall. Isod ceir 7 canllawiau defnyddiol i wella eich siawns o ennill terfyn cerdyn credyd uwch.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gynyddu terfyn eich cerdyn credyd

Cofio, er cael terfyn credyd uwch gall wella eich pŵer prynu, oni bai y gallwch fforddio i dalu'r arian yn ôl gall fod yn beryglus. Y ffordd orau i ddefnyddio eich cardiau credyd yw cael terfyn sy'n addas i'ch anghenion, ac y gallwch fforddio i dalu yn ôl yn hawdd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
1 / 1191234567...203040...Diwethaf «»Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
GVMG - Cyhoeddi rhestr gwlad : Gadewch i ni rannu yr erthygl gyda chi o gwmpas y we fyd-eang

Affghanistan | Affrica | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | Armenia | Awstralia | Awstria | Aserbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsieceg | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominican | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecwador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | Ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Cwta | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Hondwras | Hong Kong | Hwngari | Ynys yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Y Traeth Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Casachstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Cyrgystan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | Libia | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | Mongolia | Montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | Nicaragwa | Niger | Nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Feddianedig Palesteina | Panama | Papua Guinea newydd | Paragwái | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | Aduniad | Rwmania | Rwsia | Rwanda | Sant Lucia | Samoa | San Marino | SAO gyfrol a Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | Slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Gwlad Swazi | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Thobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Tuvalu | UNOL DALEITHIAU | Uganda | DU | Wcrain | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(UNOL DALEITHIAU) | Wrwgwái | Wsbecistan | Vanuatu | Vatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Fietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Simbabwe | GDI | Byd-eang barthau rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr iaith cofrestru GDI - Canllaw iaith GDI ystyried gosod | Freedom.WS | GWEFAN. WS | .Parth WS | .Ohebol WS parth | Swigen dot-ws | Swigod dot-com | DOT-ws ffyniant | Dot-com ffyniant | Incwm ar gyfer bywyd | Gwefan ddaear GDI | Gwefan ddaear byd-eang | Gwefan erthyglau byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato