Wneud cais am eich adroddiad credyd am ddim a credyd sgôr

Gwybodaeth ar adroddiad credyd blynyddol am ddim, adroddiad credyd am ddim ar-lein, adroddiad credyd ffederal, adroddiad credyd cyfunol, gwallau adroddiad credyd, sgoriau credyd fico, cynnwys adroddiad credyd, Mae'r adroddiad credyd yn defnyddio, dwyn hunaniaeth, Mae'r adroddiad credyd yn defnyddio.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Atgyweirio credyd sgôr

Mae atgyweirio sgôr credyd yn chwarae rôl bwysig i sychu y gwallau a sylwadau gwael a geir yn eich sgôr credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd milltir – Dweud y gwir

Mae'r erthygl hon yn disgrifio y gwir am filltiroedd yn cynnig cerdyn credyd, beth maent yn ei gynnig a sut y gallant helpu defnyddwyr.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nid yw'n cael cyfradd llog well mor galed

Pan rydym yn gwneud cais am unrhyw fath o gredyd yn ein hanes ariannol bob amser yn cael ei ystyried. Felly mae'n ddoeth iawn i wneud yn siwr caiff eich statws credyd mor uchel â phosibl er mwyn i chi gael cynnig y fargen orau. Gallwn sicrhau bod hyn yn digwydd drwy ddilyn y camau syml a fydd yn agor llawer o ddrysau a gaewyd yn flaenorol!

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gywir gan ddefnyddio cerdyn credyd gywir

Cael cerdyn credyd wedi dod yn norm mewn cymdeithas heddiw. Os ydych yn agwedd wamal ac Peidiwch â defnyddio eich cerdyn credyd yn y modd cywir wedyn gallech ddiarwybod ddod yn ddwfn mewn dyled heb wireddu'r iddo neu y goblygiadau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Hanes cardiau credyd

Cardiau credyd wedi dod yn rheidrwydd absoliwt cymaint fel y cymerwn yn ganiataol. Mae nifer o arbenigwyr arian eisoes hailysgrifennu'n arian cyfred y papur fel deinosor marw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Eisiau gwella eich sgôr credyd

Yr ydym i gyd yn ymdrechu'n galed i gynyddu ein sgôr credyd. Model sgorio credyd yn gymhleth ac yn aml yn amrywio ymhlith credydwyr gwahanol ac ar gyfer gwahanol fathau o gredyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam wybod eich sgôr credyd Gallwch arbed o fethdaliad

Gellir cael copi o'r eich sgôr credyd mwyaf aml olygu'r gwahaniaeth rhwng mynd yn ddyfnach i ddyled ac yn cael allan ohono. Gan fod y rhan fwyaf o bobl wneud nid gadw golwg ar eu sgôr credyd, yn aml maent yn mynd i ddyled dwfn heb hyd yn oed wireddu'r ei. Bob tro yr ydych hwyr yn gwneud taliadau i credydwr neu anwybyddu un gyda'i gilydd, ydych yn wynebu colli pwyntiau ar eich sgôr credyd. Defnyddir eich sgôr credyd i gredydwyr a benthycwyr yn dangos faint y gall ymddiried chi i dalu eich ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynghorion ar ganfod y bargeinion gorau cerdyn credyd

Os ydych yn chwilio am gerdyn credyd newydd, Mae'n sicr yn fantais i chi chwilio am delio cerdyn credyd. Os ydych yn gwneud eich gwaith cartref, gallai eich cam i rai o'r bargeinion gorau y cerdyn credyd a gynigir. Ni ddylid cael cerdyn credyd newydd sbardun y peth hyn o bryd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i fenthyg arian gan eich banc

Os oes angen rhywfaint o arian ychwanegol, yna benthyca gan eich banc allai fod yr ateb. Os ydych yn defnyddio banc syml ar gyfer arbedion a cyfrif cyfredol, yna efallai ei bod yn amser i edrych ar gynhyrchion ariannol eraill y gall eich banc yn cynnig.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae California credyd gwael morgais benthyciadau sut mae statws credyd yn effeithio ar gymeradwyaeth

Gwneud cais ac yn cael eu cymeradwyo ar gyfer benthyciadau cartref gyda credyd gwael yw dichonadwy. Yn anffodus, Rhaid i'r rhai sydd yn derbyn benthyciad credyd gwael yn barod i dalu cyfraddau llog ychydig yn uwch. Mae cyfradd gyfartalog y morgais am 6%. Os oes gennych credyd rhagorol, Efallai y byddai'n bosibl i gael ei gymeradwyo ar gyfer benthyciad cartref o amgylch 5%. Fodd bynnag, Os oes gennych sgôr credyd isel, Gallwch ddisgwyl cyfraddau mor uchel â 9%. Gall deall y pwysigrwydd o ddefnyddio credyd credyd yn annoeth fawr lesteirio unrhyw effor....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cwmnïau cardiau credyd a eich rhestr o ddymuniadau

Mae bob amser gwerthu neu rhywbeth y mae'n rhaid i chi brynu oherwydd y tymor gwyliau, pen-blwyddi ac ati.... a gallai cwmnïau cerdyn credyd yn gofal llai os ydych ar y gyllideb.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rheoli eich cerdyn credyd ar-lein

Ceir ychydig iawn darparwyr cerdyn credyd yn gweithredu y dyddiau hyn sy'n ni fydd caniatáu chi i ryngweithio gyda'r cwmni drwy'r rhyngrwyd. Gallwch ddechrau o'r dechrau eich cais cyntaf ar-lein ac yna unwaith y cewch eich cymeradwyo chi hefyd yn gallu rheoli eich cyfrif cerdyn credyd ar-lein hefyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Adroddiad credyd da yn allweddol i gyllid rhad

Yn eich adroddiad credyd yn bwysig? Ceir llawer o bobl na fyddai'n ystyried eu sgôr credyd fel rhywbeth rhy bwysig iddynt yn eu bywyd. Mae rhai eraill sy'n, tra'n cydnabod ei bwysigrwydd, ni byddai yn rhy bryderus ynghylch y mater neu ddeall y rhesymau dros ei bwysigrwydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gallaf i ei drwsio fy credyd gwael yn unig?

Yn sicr, Gall eich atgyweirio eich credyd yn unig! Mae'n haws i wneud hynny gyda chymorth arbenigol, ond gellir ei wneud gan eich hun. Yma yn 3 tasgau i wneud hynny.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ar gymeradwyaeth gwib cerdyn credyd

Y dyddiau hyn wedi dechrau darparu cleientiaid gyda nodwedd gwib cymeradwyo ceisiadau am gardiau credyd. Ystyr, Byddai y person sy'n gwneud cais am gerdyn credyd hawdd gwybod a yw ef neu hi yn gymwys i wneud cais. Defnyddir y broses hon o gymeradwyaeth gwib yn y bôn ar-lein neu drwy'r rhyngrwyd. I allu osgoi dryswch wrth ddelio gyda chymeradwyaeth gwib cerdyn credyd, Dylech wybod y ffeithiau hyn: * Cymeradwyaeth gwib cerdyn credyd a cais cerdyn credyd yn ddwy....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i adnabod sgamiau trwsio credyd

Gwylio sgamiau trwsio credyd yn mynd yn fwy anodd bob dydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth ’ s y cerdyn credyd gorau i mi?

Felly, yr ydych wedi penderfynu Mae angen cerdyn credyd. Fodd bynnag, Rhaid ichi gofio bod holl gardiau credyd yn cael eu creu yn yr un modd. Nid yw cerdyn credyd eich ffrind yn golygu ei fod hefyd yn y gorau i chi. Cyn mynd i'r banc a chael ei cerdyn credyd, Rhaid ichi ystyried nifer o ffactorau y dylech eu cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu pa cerdyn credyd a ydych am gael. Mae rhai o'r ffactorau hynny yn cynnwys: o gyfradd llog. Pan fyddwch yn y math o berson sy'n talu oddi ar eich bala....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

A ydych yn poeni am dwyll cardiau credyd

Ydych chi'n poeni am eich cerdyn credyd neu gerdyn dyled eu dwyn? Youre nid yn unig, ei amcangyfrif y 51% o bobl yn y DU yn pryderu am eu cardiau credyd a dyled eu dwyn. Twyll cerdyn credyd yn bryder caniatâd, a gyda mwy o bobl yn defnyddio eu cardiau fel prif ffynhonnell yno talu am nwyddau a gwasanaethau. Mae'n rhoi troseddwyr llawer rhy Mae mwy o gyfleoedd yn cael gwybodaeth gan ein cardiau. Nid yw twyll cerdyn credyd newydd, Ymddengys bod y cwmnïau yn cael pen ar sut t ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd ar gyfer pobl â credyd gwael – Wneud ychydig o ymchwil

Wneud ychydig o ymchwil a byddwch yn cael syniad o'r mathau o gardiau credyd ar gyfer pobl â credyd gwael sydd ar gael heddiw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam cael eich adroddiad credyd Gallwch arbed o fethdaliad

Os oes gennych nad credyd gwael yn siŵr iawn os yw eich sgôr credyd da neu ddrwg, Dylech gael copi o'r eich sgôr credyd. Bydd rhaid i'r person cyffredin i gael copi o adroddiad eu credyd yn hwyr neu'n hwyrach os ydynt am gael cyn cymeradwyo ar gyfer benthyciad morgais neu fenthyciad car. Cael copi o adroddiad eich credyd gall olygu'r gwahaniaeth rhwng eich cael cymeradwyo neu eu gwrthod. Y dyddiau hyn nid cymaint o bobl yn meddwl i wirio eu adroddiad credyd iddynt geisio cael benthyciad ac y gellir ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Trafodion cerdyn credyd cyfrif masnachol

Cyfrif mewn unrhyw sefydliad ariannol sy'n caniatáu derbyn cardiau credyd a drosglwyddo swm uniongyrchol i gyfrif banc eich dewis gelwir cyfrif masnachwr. Derbynnir cardiau credyd drwy feddalwedd prosesu PC, cerdyn credyd terfynol, drwy ffôn neu derfynell rhithwir rhyngrwyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd bod cynnig mawr manteision tu hwnt yn unig teithio- America Qantas fynegi premiwm

Y duedd mwyaf ymhlith cwmnïau cardiau credyd heddiw yn yr amgylchfyd teithio sy'n gysylltiedig â gwobrau. Mae pobl am deithio mwy a mwy ac maent yn edrych i gardiau credyd i'w cynorthwyo gyda eu milltir daflen aml a gwobrwyon teithio sy'n dod gyda nhw. Yw Qantas Americanaidd fynegi premiwm y cerdyn credyd yn un o'r mwyaf hynod yn ceisio derbyn cardiau credyd teithio ac yn gwneud o'r fath gael effaith fawr nid yn unig oherwydd ei gwobrau teithio.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Atgyfnerthu cerdyn credyd yn allweddol

Faint o arian y mae llawer o bobl yn ein diwylliant yn cael ei wario ar dyddiol, yn wythnosol neu'n fisol yn gwbl allan o reolaeth. Fel cynghorydd ariannol, Gwelaf lawer gormod o bobl a theuluoedd sydd yn gyfan gwbl yn faich i lawr gan dyledion gormodol. Prin y gallaf gredu fy llygaid a chlustiau'r weithiau wrth imi eistedd i lawr gyda chleient newydd i gael darlun cywir o gyflwr ariannol presennol. Mae gennyf amser anodd llyncu y ffaith bod pobl yn cannoedd o filoedd o ddoleri mewn dyled. Mo...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd yswiriant – Beth maent i gyd wneud?

Un o brif fanteision hysbysebu gwneud cais ac yn cael cerdyn credyd yw'r ffaith y cânt eu derbyn ar filiynau o siopau Mae pob rownd y byd. Ond, a oes unrhyw faterion pwysig y mae angen ichi ei ystyried wrth ddefnyddio eich credyd ar gyfer prynu tramor?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rhai awgrymiadau ar sut i gael allan dyled cerdyn credyd

Mae llawer o gerdyn yn wynebu'r broblem o dyled cerdyn credyd. Mae pawb yn gwybod sut i ddianc rhag dyled. Fodd bynnag, Ceir nifer o awgrymiadau a all helpu pobl i gael gwared â dyled cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynghorion cerdyn credyd

Dyma rai awgrymiadau cerdyn credyd, efallai nad ydych wedi clywed cyn. Er enghraifft, ydych chi'n gwybod pam dim ond dylech dalu lleiafswm y ar rhai cardiau?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ar gyfer realiti: Beth yw cerdyn credyd APR isel

Siopa erioed wedi gwael ers dyfodiad cardiau credyd. Ers hynny, Roedd pobl wedi ymbleseru bob amser i siopa heb arian amrywiol oherwydd hwylustod y cerdyn credyd. Fodd bynnag, Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael cardiau credyd yn unig er mwyn siopa. Nid ydynt hyd yn oed darllen y print mân ar eu cerdyn credyd a lleiaf y maent wedi ystyried yw'r un gyda'r gyfradd canran blynyddol isel neu APR. Nid oedd yn rhan fwyaf ohonynt hyd yn oed yn gwybod sut y gallai cyfraddau llog yn effeithio ar eu ddwywaith y flwyddyn....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nodweddion pwysig o'r cardiau credyd

Nodweddion unrhyw cerdyn credyd yn cynnwys y gyfradd llog, terfynau credyd, ffioedd gwahanol sy'n gysylltiedig ag ef a ad-daliadau y mae eich fanteisio ar ar yr eitemau a brynwyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae sut i adnabod trwsio credyd llythyrau twyllodrus a gywiro eich hanes credyd eich hun

Gyda diflaniad is-brif, Bydd yr artistiaid sgam trwsio credyd allan mewn llawn grym.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gall arian parod ôl ar popeth rydych yn ei brynu yn ychwanegu

Gall cardiau credyd ôl arian yn cynhyrchu rhai arbedion sylweddol. Y gall ei ychwanegu dros amser.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd adeilad tra yn y fyddin

Rhan fwyaf o bobl sydd newydd ymuno â lluoedd arfog yn neilltuol o dda

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyfraddau llog cerdyn credyd

Os ydych yn pryderu am y cyfraddau llog cerdyn credyd y byddwch yn cael cynnig, neu unrhyw amodau neu delerau eraill y teimlwch yn annheg neu'n llai ffafriol na'r rhai y mae gennych hawl i, Efallai y byddwch am i ymgyfarwyddo â Deddf adrodd credyd deg neu FCRA fel y mae'n ei dalfyrru

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd credyd gwael – Dewis y cerdyn credyd iawn

Os oes gennych credyd gwael, eich opsiynau cerdyn credyd yn gyfyngedig. Ar wahân i lawer o gwmnïau cerdyn credyd yn gwadu eich cais, unigolion gyda credyd gwael fel arfer yn derbyn terfynau credyd isel iawn a ffioedd ychwanegol. Wrth wneud cais am gerdyn credyd, dewis y cerdyn cywir yn hanfodol. Dyma rai awgrymiadau i'w hystyried wrth ddewis cerdyn credyd. Gymryd mantais o'r drwg credyd cardiau credyd cyn gwneud cais am gerdyn credyd mawr gyda banc, ystyried yn ofalus eich credi....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pa mor bwysig yw cerdyn credyd APR?

Mae llawer o hysbysebion cerdyn credyd yn nodwedd APR isel fel y nodwedd amlycaf, ond ai dyna y peth mwyaf pwysig gyda cerdyn? Ceir llawer o fanteision eraill i ystyried, a allai fod yn fwy gwerthfawr na'r gyfradd isel.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynllun trwsio credyd addewidion cyflym sgôr cynnydd ond gallai fod yn anghyfreithlon

Efallai y bydd cynllun wedi'i hysbysebu'n dda i gynyddu'r sgoriau credyd i ddefnyddwyr credyd gwael yn gweithio, ond mae'n ddrud ac anghyfreithlon mae'n debyg. Rhai â credyd gwael dylai osgoi hwn un yn fwy na thebyg.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Arbed arian drwy ddefnyddio cerdyn credyd

Os ydych yn arbedwr ymwybodol ac egnïol, wedyn mae'n debyg ddywedwyd wrthych bod cardiau credyd yn bethau drwg a drygioni y mae angen ichi aros ymhell i ffwrdd o! Fodd bynnag, Defnyddir y ffordd gywir, Gall cerdyn credyd fod yn ffordd wych i arbed arian!

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd ôl arian

Gael cerdyn credyd sy'n dwyn arian yn ôl bob amser ystyried yn syniad da. Nid oes dim yn well na derbyn arian parod ôl ar holl wariant yr ydych yn ei wneud gyda eich cerdyn credyd? Mae fel yn rhy dda i fod yn wir, Nid yw ei? Dda, Ceir nifer o gardiau sy'n cynnig yn eich am ddim arian parod, ond fel arfer mae'n dim ond tua 1% arian parod yn ôl. Fodd bynnag, arian yn arian, hawl? Dda, Weithiau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd ôl arian

Gael cerdyn credyd sy'n dwyn arian yn ôl bob amser ystyried yn syniad da. Nid oes dim yn well na derbyn arian parod ôl ar holl wariant yr ydych yn ei wneud gyda eich cerdyn credyd? Mae fel yn rhy dda i fod yn wir, Nid yw ei? Dda, Ceir nifer o gardiau sy'n cynnig yn eich am ddim arian parod, ond fel arfer mae'n dim ond tua 1% arian parod yn ôl. Fodd bynnag, arian yn arian, hawl? Dda, Weithiau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth yw sgôr credyd da sut gallaf godi'r fy un i?

Beth yw sgôr credyd da? Ei berthynas holl, ond yn groes i'r gred boblogaidd nid yw'n is y gwell.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Defnyddio cardiau credyd fantais i chi

Cardiau credyd y gellir eich ffrind gorau arbennig o gwmpas Nadolig, pen-blwyddi neu gwyliau neu eu gellir eich gelynion gwaethaf wedi'r cyfan yn dweud ac yn gwneud.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam mae eich sgôr credyd yn bwysig?

Mae sgorau credyd yn rhoi benthycwyr cyflym, mesur gwrthrychol o eich risg credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciadau gwella drwg credyd cartref – Opsiynau ar gyfer cael benthyciad gyda credyd gwael

Gwelliannau cartref yn gostus. Am y rheswm hwn, Mae llawer o berchenogion tai yn dewis cyllid y prosiect. Ceir sawl ffordd i godi arian i gwblhau'r gwelliannau cartref. Er bod rhai pobl yn dewis defnyddio cerdyn credyd neu storio cerdyn tâl, Cyllid uchel ffioedd gwneud bron yn amhosibl i ad-dalu y cydbwysedd. Yn lle hynny, ystyried gwneud cais am fenthyciad gwella cartrefi. Manteision o gael benthyciad cartref gwella benthyciad ansicredig gwella cartrefi yn anodd gyda credi da neu ddrwg....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam talu am wasanaethau trwsio credyd wneud hynny eich hun

Chwilio am wasanaethau trwsio credyd? byddwch yn ofalus.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Manteision newid cardiau credyd

Cyfnewid cardiau credyd yn rhan feunyddiol o fywyd awr boed yn cymryd mantais o'r cynigion rhagarweiniol neu dim ond penderfynu bod eich cyfrif cerdyn credyd presennol yn hen law, ac yr ydych yn edrych ar gyfer gwell bargen cerdyn credyd mwy diweddar nag sydd gennych eisoes

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwybod sut i gael y fargen orau ar gyfer cerdyn credyd

Nid yw mor hawdd ag efallai y credwch eich hunain cerdyn credyd yn cael. Gwneud cais ar gyfer cyfrif cerdyn credyd Mae angen tipyn o feddwl. Cyn gorymdeithio i lawr eich asiant cerdyn credyd, gofyn rhai cwestiynau fel ei wneud i chi eich hun eich bod am dalu am y credyd bob mis neu gynnal cydbwysedd yn hytrach? Y math o terfyn credyd llinell hefyd yw rhoi ystyriaeth i. Mae cardiau credyd yn cynnig llawer o becynnau budd-dal, meddwl am y pecyn a fyddai'n addas ar gyfer eich anghenion. Os ydych am barhau i bala....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth yw sgamiau benthyciad ffi ymlaen llaw?

Os ydych yn dlawd neu dim credyd, Efallai eich bod yn darged o artistiaid sgâm benthyciadau ffioedd ymlaen llaw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd myfyrwyr neu y banc ymestynnwch a Dad

Cardiau credyd myfyrwyr fod yn ateb cyflym a hawdd i wasgfa ariannol annisgwyl. Mae gosodiadau ddweud ydych chi'n gweithio ar hot-dog lleol yn sefyll ar benwythnosau er mwyn helpu i gael deupen llinyn ynghyd. Ond mae y bos yn rhedeg at hapchwarae problem fach ac na allent dalu i chi yr wythnos hon. Ond rydych wedi prynu achos cwrw ar gyfer y penwythnos a bydd eich llyfr testun diwethaf yn olaf yn yn siop lyfrau ddydd Llun (Dim ond mis yn hwyr). Mae hon yn sefyllfa ardderchog i roi cerdyn credyd myfyrwyr i ddefnyddio. Gwyddoch chi Mae angen y llyfr, chi ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd ar gyfer ymgeiswyr hanes credyd anffafriol

Y ffaith syml heddiw yw bod cardiau credyd yn hanfodol mewn llawer o sefyllfaoedd. Mae'n eithriadol o anodd i'w rhentu car er enghraifft os nad oes gennych fynediad i cerdyn credyd yn enw eich hun. Dyna pam mae mwy a mwy o bobl yn ceisio cael cardiau credyd, hyd yn oed pan mae ganddynt hanes credyd gwael.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gardiau credyd dramor sut i arbed ar gostau

Un o fanteision enfawr o gardiau credyd, ac yn un o nifer o resymau y maent yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd, mynediad hawdd a maent yn eu cynnig wrth deithio dramor. Nid yn unig gellir eu defnyddio yn hawdd i archebu gwestai neu talu am rent car, ond gellir eu defnyddio hefyd mewn peiriannau arian parod o amgylch y byd ar gyfer mynediad cyflym a diogel i arian cyfred lleol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Choosing an Airline Card

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddewis cerdyn cwmni awyrennau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae drwg gwib cymeradwyaeth credyd cardiau credyd – 3 Ffyrdd o wella statws credyd

Mae credyd gwael? Methdaliad? Os felly, Gallwch chi gael cymeradwy ar gyfer cerdyn credyd. Er cael credyd gwael efallai gwneud yn amhosibl cael cyfraddau uwch isel wrth ariannu nwyddau, Mae gennych y pŵer i newid eich sefyllfa credyd. Mae sawl ffordd i wella credyd. Ar ben hynny, Os ydych yn cael amser anodd sefydlu credyd, Gall cardiau credyd credyd gwael yn eich rhoi ar y llwybr cywir. Beth yw cardiau credyd credyd gwael? Cynllunnir y cardiau credyd credyd gwael ar gyfer p ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd ar ôl methdaliad – Beth i'w ddisgwyl

Os yr ydych yn ddiweddar ffeilio methdaliad, Ni fydd yn hir cyn yr ydych yn dechrau i ofyn i chi eich hun, "iawn, nawr, Beth ddylwn I ei wneud pan fyddaf angen benthyciad? Lle wneud gen i gael ei gymeradwyo? Gellir cael cymeradwyo?" Dyma rai pethau sylfaenol cyffredinol ynglŷn â chael unrhyw fath o gredyd ar ôl methdaliad. 2-3 Blynyddoedd ar ôl rhyddhau o'r methdaliad yw'r rhif hud - Unwaith yr ydych wedi ffeilio methdaliad, hyd yn oed y diwrnod nesaf a gallwch gymryd benthyciad car ac, o bosibl, fenthyciad morgais. Ond, cael benthyciad heb ei warantu edryc....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd cymeradwyaeth gwib a ydynt yn adeiladwyr credyd?

Heddiw mae llawer o bobl wedi clywed am y "cymeradwyaeth gwib" cardiau credyd, ond efallai y bydd yn deall union beth ydynt. Cymeradwyaeth gwib yw'r dull a ddefnyddir gan y banciau a'r cwmnïau cerdyn credyd i gymryd eich cais a gwneud penderfyniad yn seiliedig ar y data a gânt gan eich adroddiad credyd ar-lein yn syth.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y cam cyntaf i gychwyn statws credyd da

Un o'r pethau cyntaf o oedolion ifanc angen gwybod pan maent yn dechrau yn unig ar y ffordd i weddill eu bywyd, Mae mor bwysig ydyw i adeiladu a chynnal credyd da. Yn y byd rydym yn byw ynddynt heddiw, eich statws credyd yw y sail o sut y cewch eich trin gan fusnesau mawr fe welwch Mae angen i chi weithio a delio â yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Nid oes ots os yw ei rhentu fflat, gwneud cais am yswiriant, benthyciad car, neu hyd yn oed cerdyn credyd, eich credyd AA ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pethau y gallwch ei wneud i bennu credyd gwael

Wrth wynebu realiti cael credyd gwael, adweithiau cyntaf pobl yn rhywbeth ar hyd y llinellau o Im dynghedu neu hwn ydyw a "Thats ei". Ond theres oes angen i ni felly isel a phesimistaidd eto. nad ydych wedi clywed am y rhyfeddodau trwsio credyd? Ie, rydw i'n adnabod, Mae beirniaid dal yn mynd ymlaen ac ymlaen am yr angen i ddefnyddwyr fod yn wyliadwrus o cwmnïau trwsio credyd proffesiynol a'r math o wasanaethau theyre cynnig, ond p'un a ydych yn eich....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Arian parod â ' eich cerdyn credyd ôl arian parod

Cardiau credyd ôl arian yn ddeniadol iawn i gwsmeriaid a bydd llawer yn teimlo y dylent dderbyn dim ond yr arian cyntaf nôl cerdyn credyd a gynigir iddynt, enwedig os ydynt mewn sefyllfa o dalu'r holl eu Bil cerdyn credyd yn llawn bob mis ac felly'n gallu gorau i fanteisio ar gynnig ôl arian parod

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyllid cwnsela credyd

Nid yn unig mae credyd cwnsela bellach yn ofyniad wrth ffeilio methdaliad diolch y Deddfau newydd a bennwyd ym mis Hydref y 2005, ond mae hefyd yn syniad da ar gyfer y rheini sy'n canfod bod yn nofio mewn afon o ddyled heb paddle diarhebol. Pan ydych yn ariannol perygl megis cwnsela credyd hwn gellid yn opsiwn gwych a dewis amgen i ffeilio ar gyfer methdaliad. Gyda llawer o fathau gwahanol o credyd cwnsela cwmnïau sydd ar gael i chi, Gall fod yn anodd t ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd milltiroedd – Awgrymiadau am sut i wneud cais

Mae'r erthygl hon yn disgrifio'r broses o wneud cais am gerdyn credyd milltiroedd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sgamiau trwsio credyd: Arwyddion rhybuddio

Yr wyf yn siŵr eich bod wedi gweld yr hysbysebion mewn papurau newydd, ar y teledu, ac ar y rhyngrwyd. Mae eu clywed ar y radio. Cewch hysbyslenni yn y mail. Gall hyd yn oed gael galwadau gan telemarketers a chynnig gwasanaethau atgyweirio credyd. Maent oll yn gwneud hawliadau un:

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
1 / 1161234567...203040...Last»Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
GVMG - Cyhoeddi rhestr gwlad : Gadewch i ni rannu yr erthygl gyda chi o gwmpas y we fyd-eang

Affghanistan | Affrica | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | Armenia | Awstralia | Awstria | Aserbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsieceg | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominican | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecwador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | Ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Cwta | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Hondwras | Hong Kong | Hwngari | Ynys yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Y Traeth Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Casachstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Cyrgystan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | Libia | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | Mongolia | Montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | Nicaragwa | Niger | Nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Feddianedig Palesteina | Panama | Papua Guinea newydd | Paragwái | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | Aduniad | Rwmania | Rwsia | Rwanda | Sant Lucia | Samoa | San Marino | SAO gyfrol a Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | Slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Gwlad Swazi | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Thobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Tuvalu | UNOL DALEITHIAU | Uganda | DU | Wcrain | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(UNOL DALEITHIAU) | Wrwgwái | Wsbecistan | Vanuatu | Vatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Fietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Simbabwe | GDI | Byd-eang barthau rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr iaith cofrestru GDI - Canllaw iaith GDI ystyried gosod | Freedom.WS | GWEFAN. WS | .Parth WS | .Ohebol WS parth | Swigen dot-ws | Swigod dot-com | DOT-ws ffyniant | Dot-com ffyniant | Incwm ar gyfer bywyd | Gwefan ddaear GDI | Gwefan ddaear byd-eang | Gwefan erthyglau byd-eang |

クレカ 付帯保険