Ad-daliadau cerdyn credyd a sut maent yn gweithio

Mae'r erthygl hon yn disgrifio'r gwahaniaethau mewn cardiau credyd ad-daliad a sut mae'r manteision pob person drwy ddewis cerdyn wedi'i deilwra iddo.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut mae manteisio ar y cerdyn credyd pwynt adbrynu

Mae gennyf ffrind sy'n gostau'r aml sydd yn y rhan fwyaf o'r amser bob amser y tu allan i'r Unol Daleithiau. Tra'n hes bob amser teithio, yn prynu ei wneud mewn gwledydd eraill yn ei wneud dros ei gardiau credyd. Mae'n well ganddo gan ddefnyddio cerdyn credyd ei gostau'r aml yn prynu ei tocynnau awyren fel hyn sy'n caniatáu iddo gronni teithio milltiroedd awyr. Pryd bynnag y mae ef yn prynu tocynnau awyren, Gall bob amser adbrynu'r ei milltir cronedig teithio i fanteisio ar ostyngiadau ar ei docyn awyren neu ei fod wedi cronni ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

7 Ffyrdd syml i gynyddu terfyn eich cerdyn credyd

Mae llawer o ddeiliaid cerdyn credyd yn anelu ar gyfer terfyn cerdyn credyd uwch. Y rheswm amlwg am hyn yw bod terfyn cerdyn credyd uwch yn galluogi prynu nwyddau anfforddiadwy fel arall. Isod ceir 7 canllawiau defnyddiol i wella eich siawns o ennill terfyn cerdyn credyd uwch.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gynyddu terfyn eich cerdyn credyd

Cofio, er cael terfyn credyd uwch gall wella eich pŵer prynu, oni bai y gallwch fforddio i dalu'r arian yn ôl gall fod yn beryglus. Y ffordd orau i ddefnyddio eich cardiau credyd yw cael terfyn sy'n addas i'ch anghenion, ac y gallwch fforddio i dalu yn ôl yn hawdd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd myfyrwyr – Gwers yn rheoli arian

Gall cardiau credyd myfyrwyr fod yn nwydd defnyddiol ar gampws. Cofio, restaint yw y rhan bettor o'r valor.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i wirio eich adroddiad credyd

Pan ydych yn gwneud cais am gerdyn credyd newydd, neu estyniad credyd neu fenthyciad, Bydd eich benthyciwr yn adolygu eich adroddiad credyd cyn rhoi chi unrhyw beth. Felly, mae'n fwy na thebyg gorau i wirio eich adroddiad credyd yn ogystal. Y ffordd hon gallwch gywiro unrhyw anghywirdebau a drwsio eich adroddiad credyd ar unwaith. Yn ddelfrydol, Dylech wirio'r ar eich adroddiad misol, ac hyd yn oed yn wythnosol, enwedig os ydych wedi prynu glod mawr. Gwirio eich adroddiad yn gyson yn eich helpu i ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rhyddid dyled cerdyn credyd yn bosibl

Dyled cerdyn credyd wedi eich boddi ariannol? Dydych chi ddim yn unig. Mae cyfartaledd aelwyd Americanaidd yn cynnal $9,205 mewn dyled cerdyn credyd, yn ôl CardWeb, olrhain diwydiant ar-lein. Heb ei reoli'n iawn, Gall y ddyled hon yn dod i fwyta holl eich incwm gwario gan adael ychydig iawn neu dim byd ar gyfer hanfodion moel. Mae rhai pobl yn y sefyllfa hon yn ymateb drwy godi mwy ond bydd hynny ond yn eich ymhellach mewn trafferth. Cynllun yn methu ac mae cynllun chi methu Mae hwn clich y ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth y dylech ei wybod am adroddiadau credyd defnyddwyr

Defnyddir adroddiadau credyd defnyddwyr yn aml gan fusnesau i helpu i benderfynu p'un ai i roi benthyg arian neu ddarparu mathau eraill o fanteision i ddefnyddwyr penodol. Mae credyd mewn canolfannau yn darparu gwybodaeth adroddiad credyd ar ddefnyddwyr i bartïon sydd â diddordeb, i'w galluogi i asesu lefelau risg neu addasrwydd ar gyfer benthyciad neu ddiben arall i berson. Mae'r adroddiadau hyn credyd defnyddwyr yn dangos statws eich sgôr credyd gan gynnwys dyfarniadau, liens treth, a credyd eraill sy'n gysylltiedig â gwybodaeth. Waith eich....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwaith cartref ar gardiau credyd Coleg

Gyda chardiau credyd tra-arglwyddiaethu ar y farchnad byd heddiw, eisoes mae myfyrwyr coleg hyd yn oed yn darpar gleientiaid y rhan fwyaf o'r cwmnïau cerdyn credyd. Mae hyn oherwydd mae astudiaethau wedi dangos bod rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg yn cael anhawster i gynnal eu treuliau arbennig i'r rheini y mae llawer ffordd o gartref. Dyna pam y cerdyn credyd y dyddiau hyn wedi bod yn rhaid-wedi i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg. Yn y bôn, nad cardiau credyd Coleg yn wahanol cymaint i gardiau credyd cyffredin. mewn ffaith, Coleg....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd gwobrau – Gwobrau mwyaf poblogaidd

Mae'r erthygl hon yn rhoi trosolwg o fanteision cerdyn credyd gwobrwyon a rhoi rhai cynghorion ar sut i gael un a.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

3 Adroddiad credyd,Darganfod sut i wella eich statws credyd

Mae llawer o sefydliadau angen gwybod eich 3 credyd adroddiad cyn y bydd eu cymeradwyo ichi, ac felly wybod eich record credyd gallwn ildio eich penaethiaid ar eich siawns o dderbyn pob math o wasanaethau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dileu dyled cerdyn credyd 3 Camau hawdd dod yn ddyled yn rhad ac am ddim

Nid oes unrhyw ffordd i ddod yn wyrthiol yn ddyled yn rhad ac am ddim. Mae dyledion gormodol achosi dros amser. Felly, Mae angen amynedd a ymdrech er mwyn lleihau, ac yn y pen draw ddileu dyledion cardiau credyd. Mae gan y cartref cyfartalog dyled cerdyn credyd o amgylch $8,000. Yn anffodus, Ceir unigolion sy'n cario llawer uwch balansau. Oherwydd ffioedd cyllid uchel, Mae cwmnïau cardiau credyd ei gwneud yn amhosibl i llanw a thrai y ddyled. Fodd bynnag, lliniaru dyled yw dichonadwy. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddod yn deb ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cymharu 0 Cardiau credyd APR

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i gymharu 0 APR yn cynnig cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gyrraedd terfyn cerdyn credyd uwch

Mae bron yr holl ddeiliaid cerdyn credyd sy'n dyheu am terfyn cerdyn credyd uwch. Mae hyn oherwydd bydd terfyn cerdyn credyd uwch i'w galluogi i wneud fel arall fforddio prynu. Mae angen cofio hynny i gael terfyn cerdyn credyd uwch ddeiliaid cerdyn credyd; Rhaid iddynt gadw at y telerau ac amodau y banc neu cwmni cerdyn credyd. Isod mae ffyrdd eraill o gael terfyn cerdyn credyd uwch. Y peth pwysicaf i'w wneud i gyrraedd terfyn credyd uwch yw profi eich cr ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyfraddau cerdyn credyd a APR ’ s

Ydych chi'n gwybod faint ydych yn talu mewn gwirionedd yn ddiddordeb cerdyn credyd?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i wneud cydgrynhoi dyled cerdyn credyd.

Mae cydgrynhoi dyled cerdyn credyd yn caniatáu i chi dalu eich dyledion cyfredol yn 3-6 blynyddoedd. O dan gynllun cydgrynhoi dyled, newid telerau ac amodau. Diben cydgrynhoi dyled yw cyflymu'r eich amser talu, ac ar yr un pryd yn gwneud biliau misol is. Bob amser wneud yn siŵr bod y gost newydd y benthyciad cyfunol yn wirioneddol yn llai na beth ydych Mae ar hyn o bryd yn talu am i gredydwyr amrywiol. Nid cael y gyfradd llog isaf ar gael erioed b broblem a wynebir ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ffeithiau am wraidd mater teithio yn ogystal â cerdyn Visa Platinwm

Y J.P. Mae'r cwmni a'r pwnc dan sylw yn darparu tunnell o opsiynau i bobl yn gyffredinol, y mae gan eu galluogi i reoli eu harian yn briodol yn bwysig. Gellir dweud yr un peth am y cardiau credyd i wraidd y mater, sy'n dod â proffidiol a buddiol iawn yn cynnig. Un ohonynt yw y pwnc dan sylw yn ogystal â Platinwm fisa cerdyn teithio, sydd yn wirioneddol fuddiol i'r rhai sy'n teithwyr mynych.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Meddalwedd cerdyn credyd

Mae meddalwedd cerdyn credyd yn helpu manwerthwyr, banciau, undebau credyd a Chyfrifon eraill yn gysylltiedig â busnesau gydag atebion gorau yn gwella a rheoli cyfrifon benthyciadau a chardiau credyd a chynyddu cadw cwsmeriaid gyda cost gweithredol isel

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Uchaf 10 Ffyrdd i drwsio eich sgôr credyd

Rhaid i chi byth danbrisio gwerth cael credyd da. Yn sicr bydd angen eich sgôr credyd yn y dyfodol. Er enghraifft, os ydych yn fyfyriwr, byddwch chi angen benthyg swm penodol gan ddefnyddio benthyciad myfyrwyr er mwyn mynychu ysgol. Ar y pwynt hwn, Bydd eich hanes credyd yn sicr yn fater a bydd yn cael effaith fawr ar eich bod yn cael yr arian y mae angen ichi. Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad myfyrwyr, Bydd eich credydwyr neu sefydliad benthyca mae'n debyg yn gofyn am gopi o ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

3 Adroddiadau credyd am ddim i chi

Pe baech yn dweud wrth rywun y gallant gael eitem penodol am ddim, mwy na thebyg y byddai eu hymateb, WHATS dal y? Yn achos adroddiadau credyd Nid oes dim dal, Gallwch nawr gael copi am ddim o'r adroddiad hwn drwy y tri credyd asiantaethau adrodd: Equifax, TransUnions, ac Experian. Gadael i edrych ar y gyfraith a sut y gallwch chi elwa ohono.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ddeall y cerdyn credyd gwobrau

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddeall a dehongli gwahanol fathau o gardiau credyd gwobrau sydd ar gael.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Lleihäwr straen mawr, Gwib gymeradwyaeth ar-lein

Aros am gymeradwyaeth cerdyn credyd fro gall fod yn straen. Mae cymeradwyaeth gwib yn datrys y.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Banc America – Ffordd hir i'r cyhoeddwr cerdyn credyd uchaf gwledydd.

Golwg byr ar Banc America a sut y cododd y cwmni i fod yn rhoddwr credyd blaenllaw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd gwael? Efallai byddwch yn dal yn gymwys ar gyfer cerdyn credyd!

Gadael i wynebu ei: er mwyn prynu neu werthu cymaint o bethau mewn cymdeithas heddiw dim ond rhaid ichi gael cerdyn credyd ar gael er mwyn cwblhau'r trafodion llawer o. Siwr, a allech chi dalu arian parod ar gyfer llawer o bethau, ond pa mor gyfleus [neu ddiogel] yn ei gario o gwmpas tomen o Filiau? Os byddwch yn colli arian, Mae wedi mynd am byth. Nid felly gellir gyda cerdyn credyd fel bod dyfais plastig bach hawdd disodli. Beth a wnewch os oes gennych credyd gwael? Ydych yn cloi allan rhag cael cerdyn credyd? Happ....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Taflen milltir – Yn helpu i drawsnewid y gwyliau freuddwyd yn realiti

Mae amrywiaeth eang o daflen aml milltir cardiau credyd pob un peth yn gyffredin. Gwyliau blissful.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Siopa haws ar Overstock.com!

Ydych chi'n hoffi siopa ar-lein? Mae Overstock.com yr un o'r eich ffefryn siopau ar-lein? Dda, wedyn, Mae angen gwneud cais ar gyfer y cerdyn Visa gwobrau Overstock.com! Os nad oeddech yn gwybod oedd ganddynt un, neu os ydych wedi meddwl amdano ond dydw i ddim wedi cofrestru eto, Dylech feddwl am hynny eto. Llawer o bobl sydd wedi cofrestru yn mor falch bod y cawsant cerdyn Visa gwobrau Overstock.com, maent yn cael gwobrau gwych ar gyfer bob tro y maent yn ei defnyddio, enwedig pan y'i defnyddir yn Overstock.com. Cyntaf, Fel gyda'r rhan fwyaf o gardiau yn y dyddiau hyn, Mae'n hawdd iawn i wneud cais ar-lein am y Overstock.com chi

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i wneud y mwyaf o wobrau eich cerdyn credyd

Mae llawer o gwmnïau mawr cerdyn credyd bellach yn cynnig eu deiliaid cardiau'r ffyddlon gwobrau cerdyn credyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i ennill gwobrau yn unig oherwydd maent yn defnyddio eu cerdyn y deilydd y cerdyn. Mae'n gymhelliant mawr i rheini sydd ddim yn defnyddio eu cardiau llawer.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam mae mor bwysig ar gyfer morgais ailgyllido sgoriau credyd

Mae sgôr credyd yn sgorio hefyd o'r enw sgôr fico. Mae'r sgôr hwn yn esgor ar nifer sy'n adlewyrchu eich lefel risg y credydwyr. Po uchaf y sgôr y well eich credyd sgôr. Isaf eich sgôr, y risg mwy o gredyd a ydych yn ystyried. Cynhyrchir y sgôr gan ddefnyddio model ystadegol, sy'n ystyried cyfrifon credyd yn eich adroddiad credyd. Bydd sgoriau credyd yn pennu swm y benthyciad, cyfradd llog, termau morgais, ac mewn rhai achosion swm cau costau a godir.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nid yw cardiau credyd Aur ar gyfer y breintiedig yn unig

Cardiau credyd Aur, Fel gyda'r cardiau Platinwm, math o gerdyn credyd premiwm a gynigir gan cwmnïau cardiau credyd eu dewis cwsmeriaid. Byddant hefyd yn cael cynnig i law unigolion wedi eu dewis yr hoffech ychwanegu fel cwsmeriaid y cwmni cerdyn credyd. Yn ymarferol mae cardiau Aur yn debyg iawn i'r cardiau Platinwm ac nid oes mewn gwirionedd dim penodol yn golygu gan y ffaith y cerdyn yw dynodi cerdyn aur. Mae'n wirioneddol unig ffordd ar gyfer pob cwmni cerdyn credyd i diff...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth i edrych i mewn cydbwysedd trosglwyddo cerdyn credyd

Wrth siopa am gerdyn credyd trosglwyddo cydbwysedd newydd, gymryd yr amser i gymharu nifer o gardiau credyd, fel y telerau ac amodau o'r cynigion hyn yn amrywio'n fawr. Mae yna nifer o bethau i ystyried cyn ichi gymryd y cam hwn o ddewis cerdyn newydd. Sicrhewch eich bod yn darllen y print mân. Cyntaf, Mae angen i gynllun ar pam ydych chi'n gwneud cais ar gyfer y cerdyn credyd trosglwyddo cydbwysedd newydd chi. Os ydyw i atgyfnerthu balansau credyd cerdyn dau neu dri o'r cardiau credyd llog uwch i ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae atal yn well na gwella

Nid yw tynged yn fater o siawns, ond o ddewis ac mae gennych i wneud dewis doeth, oherwydd yr ydym yn rhydd i wneud dewisiadau. Serch hynny, ar ôl yr ydym wedi dewis, Mae'r dewis yn rheoli ein. Sicrheir hynny drwy ddewis benthyciad wedi ei warantu UK. Mewn gwlad fel DU lle mae tuedd sylweddol uchel i yfed gan bobl maent yn tueddu i dreulio tu hwnt golygu a tir eu hunain i argyfwng ariannol a benthyciad wedi ei warantu UK rhoi iddynt ysgogi effaith. Sicrhau benthyciadau UK yn fenthyciadau wedi'u teilwra a arweiniodd at imm

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i adeiladu eich statws credyd

Mae cael unrhyw hanes credyd blaenorol gwneud hi'n anodd i fenthyca arian. Er na allwch gael credyd a llinell bellach, adeiladu llinell credyd yn hawdd. Cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd drwy'r rhain hawdd i ddilyn camau a gallwch gyflym adeiladu eich hun hanes credyd da

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dewis cardiau credyd gorau i chi

Cardiau credyd gorau i chi yw'r rheini sydd wedi'u teilwra at eich anghenion ariannol unigol ac amcanion gyda'r cyfraddau llog isel a, wrth gwrs, rheini y bydd eich cymeradwyo. I ddarganfod pa youre a chwilio am, ateb y cwestiynau canlynol: 1. A ydych yn rhagweld unrhyw pryniadau mawr yn y flwyddyn nesaf (h.y.. dodrefn, offer, ac ati.)? 2. Pa mor hir bydd y rhagwelwch y Prif hysbysiad prynu yn cadw ar eich cerdyn? 3. Ydych chi am dalu eich balans bob....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cerdyn credyd rhagdaledig yn hawl i chi?

Mae rhai pobl a gwn yn cael trafferth cadw at eu cyllideb mewn amrywiaeth o feysydd. Mae pobl eraill yn drafferth hyd yn oed gwneud cyllideb sydd yn realistig ar gyfer eu ffordd o fyw. Mae un o'r problemau mwyaf a gwariant y mae pobl yn wynebu byd heddiw yn cael hunanreolaeth a disgyblaeth i gyfyngu eu defnydd o'r cerdyn credyd. Os ydych chi'n un o'r bobl hyn yn creu mesur mwy hanner life â eich cerdyn credyd bob mis, ystyried o ddifrif defnyddio credyd Cerdyn rhagdaledig. Defnyddio p ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Hawliadau cerdyn credyd a Defenses

Weithiau mae gennych anghydfod dros nwyddau neu wasanaethau a oedd yn darparu neu ddiffygiol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd gwael! Unrhyw broblem gyda benthyciadau perchennog dyledion drwg

Credyd gwael gellir dod ar unrhyw un unrhyw amser. Dylai hyn olygu bod Dylai difreintiedig y person anffodus y cyfle o wneud cais am y benthyciad. Gyda'r perchennog dyledion drwg gall pobl benthyciadau â credyd gwael wneud cais am y benthyciad. Yn yr erthygl hon gwelwn sut?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynifer yn cynnig cerdyn credyd, Beth i'w wneud?

Bydd pori yn unig drwy y papur dyddiol a ydych yn drech na nifer o hysbysebu yn cynnig cerdyn credyd. Symud o amgylch y dref ac fe welwch Mae cerdyn credyd yn cynnig oedd yn cael eu hysbysebu ym mhobman. Un peth yn wir gyda teledu sy'n ymddangos i gynnal nifer o gynigion cerdyn credyd yn rhy.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pethau i wybod am Mastercard

Cerdyn credyd a elwir heddiw yr arian plastig. Ond mae'n ymestyn y terfyn o arian papur nodweddiadol. Mae cardiau credyd yn cynyddu pŵer prynu defnyddwyr oherwydd hyn gelwir y terfyn credyd. Gwneir taliadau yn haws oherwydd nad oes gennych i wneud arosfannau i ganolfannau bilio. WHATS gorau yw hwnnw sy'n berchen ar a Mae cerdyn credyd yn rhoi mynediad ledled y byd ydych i arian parod. MasterCard yn un o'r cardiau credyd yn y farchnad. heddiw, Mae MasterCard yn cynnig talu Bil awtomatig. Gyda....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pethau i wybod am Mastercard

Cerdyn credyd a elwir heddiw yr arian plastig. Ond mae'n ymestyn y terfyn o arian papur nodweddiadol. Mae cardiau credyd yn cynyddu pŵer prynu defnyddwyr oherwydd hyn gelwir y terfyn credyd. Gwneir taliadau yn haws oherwydd nad oes gennych i wneud arosfannau i ganolfannau bilio. WHATS gorau yw hwnnw sy'n berchen ar a Mae cerdyn credyd yn rhoi mynediad ledled y byd ydych i arian parod. MasterCard yn un o'r cardiau credyd yn y farchnad. heddiw, Mae MasterCard yn cynnig talu Bil awtomatig. Gyda....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd gwobrau – Helpu chi i gymryd y gwyliau freuddwyd

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddarganfod y cerdyn credyd gwobrwyo gorau yn cynnig ar gael yn y farchnad ac yn egluro maglau i Gwyliwch allan am yn dewis un cerdyn o'r fath.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gael benthyciad gyda credyd anffafriol

Mae pobl yn sicrhau perchennog y cartref credyd anffafriol benthyciadau sydd ei angen bob dydd, a allech felly. Mae unig angen i chi wybod ble i edrych ac yn agored i opsiynau ariannu gwahanol. Bydd y wybodaeth yn yr erthygl hon yn dweud wrthych fwy am sut i ganfod a sicrhau benthyciad perchennog credyd anffafriol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd milltir – Ateb cwestiynau

Mae'r erthygl hon yn ateb amrywiaeth o gwestiynau am sut i ddefnyddio a deall cardiau credyd milltir.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth a wnewch wrth dalu eich dyled cerdyn credyd yn olaf?

Ar ôl i dalu dyled cerdyn credyd, Efallai y byddwch am ystyried rhoi gyd eich cardiau credyd yn biwri a'u troi yn tomwellt. Mae'r pwysau dyled cerdyn credyd yn olaf mewn eich ysgwyddau a chi ddim eisiau mynd drwyddo eto.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd gwobrwyo – Helpu chi i gymryd y gwyliau freuddwyd

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddarganfod y cerdyn credyd gwobrwyo gorau yn cynnig ar gael yn y farchnad ac yn egluro maglau i Gwyliwch allan am yn dewis un cerdyn o'r fath.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd cyfradd llog isel a chost defnyddwyr ymwybodol

Mae'r erthygl hon yn disgrifio pa mor isel y gall cardiau credyd cyfradd llog gael budd defnyddwyr ymwybodol gost yn benodol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dewis eich cerdyn credyd yn seiliedig ar APR

Yn y cam cyntaf wrth ddewis cerdyn credyd yn meddwl am sut y bydd yn ei ddefnyddio.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae benthyciadau myfyrwyr yn well na chardiau credyd?

Mae myfyrwyr y coleg yn aml yn defnyddio cardiau credyd fel modd i dalu am dreuliau yn yr ysgol. Yn hytrach na gwneud cais am fenthyciad myfyriwr digonol, cael gormod o fyfyrwyr yn dal yn y syniad bod yn datrys eu problemau gyda cardiau credyd, pan yn hytrach yr maent yn creu hunllef ariannol eu hunain.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Fod twyll cerdyn credyd yn ymwybodol

Ydych chi'n poeni am eich cerdyn credyd neu gerdyn dyled eu dwyn? Youre nid yn unig, ei amcangyfrif y 51% o bobl yn y DU yn pryderu am eu cardiau credyd a dyled eu dwyn. Twyll cerdyn credyd yn bryder caniatâd, a gyda mwy o bobl yn defnyddio'r Mae cardiau yno fel prif ffynhonnell o dalu am wasanaethau a nwyddau. Mae'n rhoi troseddwyr llawer rhy bod mwy o gyfleoedd yn cael ein gwybodaeth gan ein cardiau. Nid yw twyll cerdyn credyd newydd, y cwmnïau fel petai'n cael pennaeth ar h ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gall ydych yn negodi gyda eich cwmni cerdyn credyd?

Os oes gennych dyled cerdyn credyd mwy na allwch chi ymdopi, ei hawdd derbyn arall ac wedyn un arall.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dalu llai i gynnal cydbwysedd gyda'r cerdyn llog isel

Ostwng y taliadau llog ar eich cydbwysedd. Os yw'n ddigon mawr.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

0% Cardiau credyd APR – Gwir fanteision?

Efallai y gwelwch cyfleoedd 0% Cardiau credyd APR ym mhobman. Mae'r erthygl hon yn disgrifio a ydynt yn wir fudd-dal neu os ydynt yn rhy dda i fod yn wir.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Arian parod yn ôl cardiau – Gwobrau ychydig yn llai, Ond mor amryddawn fel, Dda, Arian parod

Mae cardiau credyd yn ôl arian yn darparu canran lai o wobrau. Ond yn angenrheidiol os ydych am aros yn rheoli.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Arian parod glas o American Express – Eich cerdyn ad-dalu!

Y cerdyn newydd, Arian parod glas o American Express yn rhaglen ad-daliad mawr, cyflwyno eich Mae digonedd o gyfleoedd i ennill arian yn ôl ar y pryniadau. Mae'r cerdyn yn addas i chi os ydych yn gwneud gwariant anferth bob blwyddyn ar brynu. Ymddengys bod y credyd bob blwyddyn ar eich cyfrif yn Mae gwobr da os nid oes angen gostyngiadau aml ar daflen milltir neu ar gyfer gwesty yn aros.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ga'i wybod mwy am atgyweirio credyd

Felly mae arnoch eisiau gwybod mwy am atgyweirio credyd, ydych chi'n? Os Mae youre eisoes yn chwilio am wybodaeth am atgyweirio credyd hyd yn oed pan theres oes angen amdani eto, mae hynny'n wych. Fe'ch cymeradwyaf am eich meddwl ymlaen! Oherwydd yr argyfwng economaidd y mae'n debyg bod y byd i gyd yn eu profi a sydd efallai hyd olaf am ychydig, dda gwybod bod dal i bobl sydd yn gyfrifol ddigon sydd yn gallu cynllunio ymlaen. Mae olwyn bywyd yn troi fel os gwelwch yn dda....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sicrhau cerdyn credyd pan fydd gennych credyd gwael

Cael credyd gwael yn gallu cael cerdyn credyd yn anodd, ond nid yw'r sefyllfa amhosibl. Os ydych angen neu eisiau bydd cerdyn credyd ond maent yn poeni bod eich tlawd credyd hanes yn eich atal, yna efallai eich angen chi rhywfaint o gyngor am sut i gael cerdyn credyd hyd yn oed gyda'r credyd gwael.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gall cerdyn credyd busnes yn helpu perchnogion yn mynd y filltir ychwanegol

Mae llawer o fathau o gardiau credyd gan y farchnad, gan gynnwys cardiau busnes sy'n ei gwneud yn bosibl i gerdyn i benderfynu pa cardiau yn gywir ar eu cyfer. Mae cardiau credyd busnes teilwra i ddiwallu amrywiaeth o anghenion, a'r rhan fwyaf o gardiau, gynnig gwobrwyon, pwyntiau, bonysau a disgowntiau i y deilydd y cerdyn.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dechrau defnyddio A 0% Cerdyn credyd heddiw

Byddai wedi bod yn dychmygu ddegawd yn ôl, ond bellach mae'n lle cyffredin yn y DU i glywed o sero y cant cardiau credyd. Yn sgil cystadleuaeth ffyrnig, y ddau o fenthycwyr y DU ac America, a hefyd gan hanesyddol isel cyfraddau llog, cardiau credyd sero y cant wedi dod yn hynod o boblogaidd. heddiw, Mae bron yn amhosibl dod o hyd i fenthyciwr nad yw'n cynnig rhyw fath o ddyfodol diwastraff cerdyn credyd y cant. Yn syml rhaid iddynt os ydynt am i gystadlu yn y busnes fel y mae'n cael ei redeg....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y busnes Platinwm Express America at ddiben busnes

Mae American Express cardiau credyd sy'n cynnig gwasanaethau ariannol a gwobrau teithio mawr a gwasanaethau buddiol eraill.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd busnes – Ddewis yn ddoeth.

Arferai fod yn hawdd i ddewis cerdyn credyd busnes newydd. Y cyfan a oedd gennych i wneud oedd cymharu cyfraddau llog, y tâl gwasanaeth, a'r terfyn credyd. I ddechrau roedd dim ond ychydig o gwmnau sy'n cynnig cardiau credyd. Yr oedd yn eithaf syml. Bellach mae'r maint y cystadleuwyr o fewn y diwydiant cerdyn credyd wedi ei gwneud yn angenrheidiol ar gyfer y sefydliadau ariannol i fod yn greadigol iawn wrth ddod â blaen newydd yn cynnig cerdyn credyd. Mae pob mater newydd yn bwriadu rhoi'r valu mwy....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cwmni cerdyn credyd a gallwch ymddiried

Mae erthygl canlynol yn rhestru rhai syml, Mae awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu chi i brofiad gwell gyda'r cwmnïau cerdyn credyd. Erioed wedi pendroni os beth yr ydych yn ei wybod am cwmnïau cerdyn credyd yn gywir? Mae'r paragraffau canlynol yn ystyried a chymharu beth a wyddoch y gwybodaeth diweddaraf am cwmnïau cardiau credyd. Os ydych yn chwilio am gwmni cerdyn credyd i roi eich busnes i, ond yn ansicr pa un i ddewis, Yna, efallai y byddwch am ystyried pwnc dan sylw. Maent yn k ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
1 / 1181234567...203040...Diwethaf «»



Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
GVMG - Cyhoeddi rhestr gwlad : Gadewch i ni rannu yr erthygl gyda chi o gwmpas y we fyd-eang

Affghanistan | Affrica | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | Armenia | Awstralia | Awstria | Aserbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsieceg | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominican | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecwador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | Ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Cwta | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Hondwras | Hong Kong | Hwngari | Ynys yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Y Traeth Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Casachstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Cyrgystan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | Libia | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | Mongolia | Montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | Nicaragwa | Niger | Nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Feddianedig Palesteina | Panama | Papua Guinea newydd | Paragwái | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | Aduniad | Rwmania | Rwsia | Rwanda | Sant Lucia | Samoa | San Marino | SAO gyfrol a Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | Slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Gwlad Swazi | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Thobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Tuvalu | UNOL DALEITHIAU | Uganda | DU | Wcrain | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(UNOL DALEITHIAU) | Wrwgwái | Wsbecistan | Vanuatu | Vatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Fietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Simbabwe | GDI | Byd-eang barthau rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr iaith cofrestru GDI - Canllaw iaith GDI ystyried gosod | Freedom.WS | GWEFAN. WS | .Parth WS | .Ohebol WS parth | Swigen dot-ws | Swigod dot-com | DOT-ws ffyniant | Dot-com ffyniant | Incwm ar gyfer bywyd | Gwefan ddaear GDI | Gwefan ddaear byd-eang | Gwefan erthyglau byd-eang |

ビマトアイドロップ