Ariannol

Hyn yn gosod cerdyn credyd myfyrwyr ar wahân i eraill cardiau credyd

heddiw, Mae'r rhan fwyaf o rieni yn dadlau ei bod yn iawn i adael myfyrwyr coleg gael eu cerdyn credyd eu hunain. Nid yn unig oherwydd y maent yn dymuno gadael eu plant reoli eu harian eu hunain ond hefyd oherwydd yn cael cardiau credyd neu hanes credyd am y mater hwnnw yn eithriadol o bwysig. Gyda dyfodiad cardiau credyd, Byddai'r rhan fwyaf o bobl bob amser yn edrych ar hanes credyd someones cyn y gellir eu cymeradwyo unrhyw beth. Hyd yn oed maent yn mynnu bod heb hanes credyd, Mae pobl yn tueddu i bec....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd trosglwyddiadau cydbwysedd “Primer”

Cardiau credyd trosglwyddo cydbwysedd eu cardiau credyd a trosglwyddo y cydbwysedd o un cerdyn i cerdyn arall. Gerdyn yn aml yn chwilio am y mathau hyn o gardiau credyd i ddileu neu leihau taliadau cyllid ac arbed arian. Mae cardiau credyd trosglwyddo cydbwysedd fel unrhyw gardiau credyd eraill, felly yn edrych ar yr amrywiaeth o nodweddion bydd eich helpu i wneud y dewis gorau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gael ar y ffordd i adferiad ariannol (Rhan I)

Os ydych wedi gotten eich hun i ddyled, Dydw i ddim yn anobeithio. Gallwch helpu eich hun gael eich bywyd ac enw da eich credyd da yn ôl.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Fireinio gyda eich cerdyn credyd

Cardiau credyd, Os cael eu defnyddio'n briodol, Mae cymaint o fanteision. Os ydych am wario arian yn ddiogel ac yn gyfleus unrhyw le yn y byd, wedyn ddefnyddio cerdyn credyd. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch ddefnyddio'r cerdyn credyd fantais i chi a aros di-ddyled.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cardiau credyd yn dathlu pen-blwydd 40fed

Dydd Iau 29ain Mehefin marcio 40 mlwyddiant y cerdyn credyd ym Mhrydain. Lansiodd Barclaycard ei cerdyn cyntaf ar 29 Mehefin 1966 i ychydig dros filiwn o gwsmeriaid. Heddiw gall hawlio 11.2 deiliaid miliwn, cyfrannu at y 32 cardiau credyd miliwn yn cael ei ddefnyddio yn y DU, â siopa cerdyn credyd cyfartalog y daliad 2.4 cardiau. Fodd bynnag, ai achos i ddathlu ei ben-blwydd neu ofid yn parhau i fod yn agored i'r cwestiwn, gyda llawer yn beio'r cardiau credyd ar gyfer Prydain '....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

America Qantas fynegi pen draw cerdyn credyd

Mae byd cyfle sicr pan ddaw i cardiau credyd ac atebion taliad. Ceir nifer o 'byd-eang' cardiau credyd ar y farchnad, ond mae llawer yn methu â cyfuno nodweddion ledled y byd sydd ar gael ar y cardiau sy'n cystadlu eraill. Defnydd byd-eang yn eithriadol o bwysig i lawer o ddefnyddwyr mewn byd mwy cysylltiedig. Y cerdyn credyd Qantas Americanaidd fynegi pen draw yn un cerdyn credyd o'r fath yn gweithio i gyfuno defnydd byd-eang gyda defnyddwyr yn seiliedig ar weithgareddau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dealltwriaeth cardiau credyd busnes bach

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddefnyddio ac elwa o'r cardiau credyd busnes bach.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae llwyddiannus cardiau credyd ar gyfer llwyddiannus eich!

Mae llond gwlad o cwmnïau cerdyn credyd sy'n cystadlu o amgylch. Ar gyfer y defnyddiwr mewn chi a fi, Bydd gwahanu y gwenith o phigoglys hwy ymhlith y cwmnïau hyn yn dipyn o dasg aruthrol. Beth dylai un edrych am beth bynnag wrth ystyried pa cwmni cerdyn credyd fanteisio ar? Fel gyda'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr clyfar, allweddol er mwyn canfod y cwmni cerdyn credyd gorau yw glynu at y gorau. Ymhlith y cannoedd o cwmnïau cerdyn credyd sy'n bodoli, Dim ond tua 10 i 20 Gellir ystyried wirioneddol cyfry....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Fanteision cerdyn credyd Citibank

Mae cardiau credyd Citibank yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision. Yn y bôn, nodweddion i gyd gynnig cleientiaid â diogelwch yn ystod argyfyngau, y fantais o beidio â dwyn arian parod a gwiriadau, a gwella annibyniaeth a chyfrifoldeb mewn rheolaeth ariannol. Ar wahân i'r rhain sylfaenol fanteision cardiau credyd, Ceir manteision penodol Mae cardiau credyd Citibank i gynnig. Dyma rai o'r cardiau credyd a eu fanteision cyfatebol: 1) Fwytawyr rhyngwladol Clwb cerdyn credyd. T...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Amser i ystyried eich credyd llinell ecwiti cartref?

Mae cyfraddau llog yn codi, a bydd hynny'n cynyddu taliadau ar eich credyd llinell ecwiti cartref. A yw'n amser i ystyried gyfnewid honno ariannol offeryn defnyddiol ar gyfer rhywbeth arall?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dybiaeth a Thrwsio credyd

Gwnselwyr credyd gellir ateb pan na allwn ganfod ffordd ar eich pen eich hun.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynghorion rheoli arian ar gyfer myfyrwyr â chardiau credyd

Cadw rheolaeth ar eich arian yn un o'r gwersi anoddaf a rhaid inni ddysgu fel coleg newydd a myfyrwyr Prifysgol. I lawer ohonom yn ein tro cyntaf oddi cartref, ac y tro cyntaf, rhaid inni fod yn wirioneddol gyfrifol am holl faterion ariannol yn ein bywydau. Mae rhai yn gallu ymdrin â materion arian gyflymach nag eraill. Dyna'r unig ffordd mae'n mynd. Ond os nad ydych chi'n siwr iawn hynny ble mae eich arian yn mynd bob mis, Dyma ychydig o bethau efallai y byddwch am ystyried. Yr. ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ad-daliadau cerdyn credyd a sut maent yn gweithio

Mae'r erthygl hon yn disgrifio'r gwahaniaethau mewn cardiau credyd ad-daliad a sut mae'r manteision pob person drwy ddewis cerdyn wedi'i deilwra iddo.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gynyddu terfyn eich cerdyn credyd

Cofio, er cael terfyn credyd uwch gall wella eich pŵer prynu, oni bai y gallwch fforddio i dalu'r arian yn ôl gall fod yn beryglus. Y ffordd orau i ddefnyddio eich cardiau credyd yw cael terfyn sy'n addas i'ch anghenion, ac y gallwch fforddio i dalu yn ôl yn hawdd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rhyddid dyled cerdyn credyd yn bosibl

Dyled cerdyn credyd wedi eich boddi ariannol? Dydych chi ddim yn unig. Mae cyfartaledd aelwyd Americanaidd yn cynnal $9,205 mewn dyled cerdyn credyd, yn ôl CardWeb, olrhain diwydiant ar-lein. Heb ei reoli'n iawn, Gall y ddyled hon yn dod i fwyta holl eich incwm gwario gan adael ychydig iawn neu dim byd ar gyfer hanfodion moel. Mae rhai pobl yn y sefyllfa hon yn ymateb drwy godi mwy ond bydd hynny ond yn eich ymhellach mewn trafferth. Cynllun yn methu ac mae cynllun chi methu Mae hwn clich y ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwaith cartref ar gardiau credyd Coleg

Gyda chardiau credyd tra-arglwyddiaethu ar y farchnad byd heddiw, eisoes mae myfyrwyr coleg hyd yn oed yn darpar gleientiaid y rhan fwyaf o'r cwmnïau cerdyn credyd. Mae hyn oherwydd mae astudiaethau wedi dangos bod rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg yn cael anhawster i gynnal eu treuliau arbennig i'r rheini y mae llawer ffordd o gartref. Dyna pam y cerdyn credyd y dyddiau hyn wedi bod yn rhaid-wedi i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg. Yn y bôn, nad cardiau credyd Coleg yn wahanol cymaint i gardiau credyd cyffredin. mewn ffaith, Coleg....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

3 Adroddiad credyd,Darganfod sut i wella eich statws credyd

Mae llawer o sefydliadau angen gwybod eich 3 credyd adroddiad cyn y bydd eu cymeradwyo ichi, ac felly wybod eich record credyd gallwn ildio eich penaethiaid ar eich siawns o dderbyn pob math o wasanaethau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dileu dyled cerdyn credyd 3 Camau hawdd dod yn ddyled yn rhad ac am ddim

Nid oes unrhyw ffordd i ddod yn wyrthiol yn ddyled yn rhad ac am ddim. Mae dyledion gormodol achosi dros amser. Felly, Mae angen amynedd a ymdrech er mwyn lleihau, ac yn y pen draw ddileu dyledion cardiau credyd. Mae gan y cartref cyfartalog dyled cerdyn credyd o amgylch $8,000. Yn anffodus, Ceir unigolion sy'n cario llawer uwch balansau. Oherwydd ffioedd cyllid uchel, Mae cwmnïau cardiau credyd ei gwneud yn amhosibl i llanw a thrai y ddyled. Fodd bynnag, lliniaru dyled yw dichonadwy. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddod yn deb ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam mae mor bwysig ar gyfer morgais ailgyllido sgoriau credyd

Mae sgôr credyd yn sgorio hefyd o'r enw sgôr fico. Mae'r sgôr hwn yn esgor ar nifer sy'n adlewyrchu eich lefel risg y credydwyr. Po uchaf y sgôr y well eich credyd sgôr. Isaf eich sgôr, y risg mwy o gredyd a ydych yn ystyried. Cynhyrchir y sgôr gan ddefnyddio model ystadegol, sy'n ystyried cyfrifon credyd yn eich adroddiad credyd. Bydd sgoriau credyd yn pennu swm y benthyciad, cyfradd llog, termau morgais, ac mewn rhai achosion swm cau costau a godir.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth i edrych i mewn cydbwysedd trosglwyddo cerdyn credyd

Wrth siopa am gerdyn credyd trosglwyddo cydbwysedd newydd, gymryd yr amser i gymharu nifer o gardiau credyd, fel y telerau ac amodau o'r cynigion hyn yn amrywio'n fawr. Mae yna nifer o bethau i ystyried cyn ichi gymryd y cam hwn o ddewis cerdyn newydd. Sicrhewch eich bod yn darllen y print mân. Cyntaf, Mae angen i gynllun ar pam ydych chi'n gwneud cais ar gyfer y cerdyn credyd trosglwyddo cydbwysedd newydd chi. Os ydyw i atgyfnerthu balansau credyd cerdyn dau neu dri o'r cardiau credyd llog uwch i ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae atal yn well na gwella

Nid yw tynged yn fater o siawns, ond o ddewis ac mae gennych i wneud dewis doeth, oherwydd yr ydym yn rhydd i wneud dewisiadau. Serch hynny, ar ôl yr ydym wedi dewis, Mae'r dewis yn rheoli ein. Sicrheir hynny drwy ddewis benthyciad wedi ei warantu UK. Mewn gwlad fel DU lle mae tuedd sylweddol uchel i yfed gan bobl maent yn tueddu i dreulio tu hwnt golygu a tir eu hunain i argyfwng ariannol a benthyciad wedi ei warantu UK rhoi iddynt ysgogi effaith. Sicrhau benthyciadau UK yn fenthyciadau wedi'u teilwra a arweiniodd at imm

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dewis cardiau credyd gorau i chi

Cardiau credyd gorau i chi yw'r rheini sydd wedi'u teilwra at eich anghenion ariannol unigol ac amcanion gyda'r cyfraddau llog isel a, wrth gwrs, rheini y bydd eich cymeradwyo. I ddarganfod pa youre a chwilio am, ateb y cwestiynau canlynol: 1. A ydych yn rhagweld unrhyw pryniadau mawr yn y flwyddyn nesaf (h.y.. dodrefn, offer, ac ati.)? 2. Pa mor hir bydd y rhagwelwch y Prif hysbysiad prynu yn cadw ar eich cerdyn? 3. Ydych chi am dalu eich balans bob....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cerdyn credyd rhagdaledig yn hawl i chi?

Mae rhai pobl a gwn yn cael trafferth cadw at eu cyllideb mewn amrywiaeth o feysydd. Mae pobl eraill yn drafferth hyd yn oed gwneud cyllideb sydd yn realistig ar gyfer eu ffordd o fyw. Mae un o'r problemau mwyaf a gwariant y mae pobl yn wynebu byd heddiw yn cael hunanreolaeth a disgyblaeth i gyfyngu eu defnydd o'r cerdyn credyd. Os ydych chi'n un o'r bobl hyn yn creu mesur mwy hanner life â eich cerdyn credyd bob mis, ystyried o ddifrif defnyddio credyd Cerdyn rhagdaledig. Defnyddio p ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth a wnewch wrth dalu eich dyled cerdyn credyd yn olaf?

Ar ôl i dalu dyled cerdyn credyd, Efallai y byddwch am ystyried rhoi gyd eich cardiau credyd yn biwri a'u troi yn tomwellt. Mae'r pwysau dyled cerdyn credyd yn olaf mewn eich ysgwyddau a chi ddim eisiau mynd drwyddo eto.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae benthyciadau myfyrwyr yn well na chardiau credyd?

Mae myfyrwyr y coleg yn aml yn defnyddio cardiau credyd fel modd i dalu am dreuliau yn yr ysgol. Yn hytrach na gwneud cais am fenthyciad myfyriwr digonol, cael gormod o fyfyrwyr yn dal yn y syniad bod yn datrys eu problemau gyda cardiau credyd, pan yn hytrach yr maent yn creu hunllef ariannol eu hunain.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gall ydych yn negodi gyda eich cwmni cerdyn credyd?

Os oes gennych dyled cerdyn credyd mwy na allwch chi ymdopi, ei hawdd derbyn arall ac wedyn un arall.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y busnes Platinwm Express America at ddiben busnes

Mae American Express cardiau credyd sy'n cynnig gwasanaethau ariannol a gwobrau teithio mawr a gwasanaethau buddiol eraill.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd busnes – Ddewis yn ddoeth.

Arferai fod yn hawdd i ddewis cerdyn credyd busnes newydd. Y cyfan a oedd gennych i wneud oedd cymharu cyfraddau llog, y tâl gwasanaeth, a'r terfyn credyd. I ddechrau roedd dim ond ychydig o gwmnau sy'n cynnig cardiau credyd. Yr oedd yn eithaf syml. Bellach mae'r maint y cystadleuwyr o fewn y diwydiant cerdyn credyd wedi ei gwneud yn angenrheidiol ar gyfer y sefydliadau ariannol i fod yn greadigol iawn wrth ddod â blaen newydd yn cynnig cerdyn credyd. Mae pob mater newydd yn bwriadu rhoi'r valu mwy....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ddeall terminoleg credyd

Mae llawer ohonoch yn defnyddio cardiau credyd a yn ymdrin â credyd mewn bywyd dydd i ddydd ond yn anwybodus o sylfaenol eich credyd yn ymwneud â therminoleg credyd a gallai eich helpu i ddeall beth y mae'r holl.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwobrwyo cerdyn credyd gorau: Ar gyfer y rhai sydd wedi bod yn ddrygionus a braf

Meddwl am y peth. Os byddai pobl fel arfer yn talu holl weddillion eu cerdyn credyd yn amser, Yna, beth yw diben y cyfraddau llog? Dim. A sut y bydd pobl yn cael y budd-daliadau y mae eu cwmni cerdyn credyd yn honni? Mae'n drwy wobrau cerdyn credyd. Mae'r rhain yn anrhegion neu wobrau a gynlluniwyd i wneud y bechgyn mawr a merched yn hapus oherwydd eu bod wedi bod yn ddrygionus ac eto yn ddigon braf i dalu eu ffioedd. Hefyd, cerdyn credyd gwobrau yn un ffordd o bobl deniadol i lofnodi hyd at....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gael adroddiad credyd am ddim & Beth mae'n ei olygu i chi

Os ydych yn gwneud cais am gerdyn credyd, morgais, car neu benthyciad personol, Dylech fod yn gyfarwydd â y wybodaeth yn eich adroddiad credyd. Yr ydych yn cyhoeddi nifer, a elwir yn sgôr FICO, Roedd y cyfrifir seiliedig ar hanes eich taliad blaenorol, nifer o ddyledion gyda'r cydbwysedd, ymchwiliadau diweddar credyd, a chydbwysedd cymhareb credyd ar gael i. Llawer o ddefnyddwyr yn ymwybodol y gallant gael adroddiad credyd, am ffi, o'r credyd mawr tri adrodd asiantaethau. D;....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pan fydd eich credyd sgôr Isn ’ t yn wir eich credyd sgôr

Yn aml, dywedir darpar brynwyr cartrefi am "gwirio eich sgôr credyd" cyn gwneud cais am forgais. Dyna syniad gwych, ond peidiwch â llawer o brynwyr yn gwireddu bod sgorau pob yr un fath. Beth maent dylai yn gwirio fydd eu sgôr credyd FICO.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Manteision ac anfanteision cardiau credyd

Cardiau credyd yn gyfleus iawn. Theres nid oes angen i unrhyw arian parod; Gallwch fynd cerdyn credyd gyda chi i'r siop a'r tâl am eich siopa. Pryd byddwch yn siopa ar y rhyngrwyd neu dros y ffôn, Mae'n ffordd dim ond da i brynu ar-lein. Mae hyn yn fwy cyfleus na'r postio siec ar gyfer taliad. Fel unrhyw beth cyfleus, Er, cael cardiau credyd wedi ei anfanteision. Nid cadw olrhain eich tir mai taliadau siopa chi mewn trafferthion. Pan rydych chi'n cerdded i mewn i hynny ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cam cyntaf yn trwsio credyd- Sut i gynnal eich adroddiad credyd

Y cam cyntaf tuag at atgyweirio credyd yw gwybod eich credyd sefydlog. Mae hyn yn golygu cael eich adroddiad sgôr credyd. Hyd yn oed os nad ydych yn amau unrhyw beth o'i le yn eich credyd, Mae'n bwysig i chi sefydlu eich credyd sylfaen drwy gael adroddiad credyd. Sut ydych yn gwneud hynny? Bydd yr erthygl hon yn esbonio sut.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

I fod i symleiddio'r System sgôr credyd newydd, Nid yn drysu

Tri mewn canolfannau prif credyd, Experian, Undeb traws, ac Equifax, yn olaf wedi llunio system sgorio credyd Unedig. Mae i fod i symleiddio'r sgorio credyd, ond hyd yn hyn, Nid yw pawb yn cael ei.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ariannu i brynu eich breuddwyd Car hyd yn oed gyda'r credyd gwael

Byddai pobl sydd angen ar gyfer benthyciad car credyd gwael wneud yn dda trwy chwilio y cynigion amrywiol sydd ar gael iddynt yn y farchnad ar hyn o bryd. Y ffordd orau bosibl i wneud y math hwn o ymchwil yw ar-lein.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Yr ydych A risg credyd? na? ydych chi siŵr?

Efallai ni ddarganfod pa mor ddrwg eich credyd mewn gwirionedd yw hyd nes y byddwch yn gwneud cais am forgais. Yna bydd chi wireddu gyflym fod y cyfraddau llog isel pawb yn gweiddi am y dyddiau hyn, y cyfraddau y mae rhan fawr o'r cynnydd mewn prisiau eiddo tiriog ar draws America, Dydw i ddim yn berthnasol i bawb. I fod yn benodol, Peidiwch â bod yn berthnasol i chi! Os oes gennych credyd gwael, nad ydych yn mynd i dderbyn yr un cyfraddau llog isel ar eich benthyciad cartref y mae gan eich credyd da bydd. pam lai, chi ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gall credyd negyddol yn effeithio ar eich chwiliad swydd

Mae llawer o gyflogwyr yn cynnal gwiriadau credyd cyn cyflogi gweithwyr newydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Wneud cais am eich adroddiad credyd am ddim a credyd sgôr

Gwybodaeth ar adroddiad credyd blynyddol am ddim, adroddiad credyd am ddim ar-lein, adroddiad credyd ffederal, adroddiad credyd cyfunol, gwallau adroddiad credyd, sgoriau credyd fico, cynnwys adroddiad credyd, Mae'r adroddiad credyd yn defnyddio, dwyn hunaniaeth, Mae'r adroddiad credyd yn defnyddio.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae eich statws credyd wedi'i gratio?

Eich statws credyd yn ddarn pwysig o hanes cofnodedig. Mae'n dweud rhywbeth o'ch gallu i reoli dyled ariannol i fenthyciwr posibl nad oes ffordd arall o wybod ganddynt.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nid yw'n cael cyfradd llog well mor galed

Pan rydym yn gwneud cais am unrhyw fath o gredyd yn ein hanes ariannol bob amser yn cael ei ystyried. Felly mae'n ddoeth iawn i wneud yn siwr caiff eich statws credyd mor uchel â phosibl er mwyn i chi gael cynnig y fargen orau. Gallwn sicrhau bod hyn yn digwydd drwy ddilyn y camau syml a fydd yn agor llawer o ddrysau a gaewyd yn flaenorol!

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i fenthyg arian gan eich banc

Os oes angen rhywfaint o arian ychwanegol, yna benthyca gan eich banc allai fod yr ateb. Os ydych yn defnyddio banc syml ar gyfer arbedion a cyfrif cyfredol, yna efallai ei bod yn amser i edrych ar gynhyrchion ariannol eraill y gall eich banc yn cynnig.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Adroddiad credyd da yn allweddol i gyllid rhad

Yn eich adroddiad credyd yn bwysig? Ceir llawer o bobl na fyddai'n ystyried eu sgôr credyd fel rhywbeth rhy bwysig iddynt yn eu bywyd. Mae rhai eraill sy'n, tra'n cydnabod ei bwysigrwydd, ni byddai yn rhy bryderus ynghylch y mater neu ddeall y rhesymau dros ei bwysigrwydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth ’ s y cerdyn credyd gorau i mi?

Felly, yr ydych wedi penderfynu Mae angen cerdyn credyd. Fodd bynnag, Rhaid ichi gofio bod holl gardiau credyd yn cael eu creu yn yr un modd. Nid yw cerdyn credyd eich ffrind yn golygu ei fod hefyd yn y gorau i chi. Cyn mynd i'r banc a chael ei cerdyn credyd, Rhaid ichi ystyried nifer o ffactorau y dylech eu cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu pa cerdyn credyd a ydych am gael. Mae rhai o'r ffactorau hynny yn cynnwys: o gyfradd llog. Pan fyddwch yn y math o berson sy'n talu oddi ar eich bala....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd ar gyfer pobl â credyd gwael – Wneud ychydig o ymchwil

Wneud ychydig o ymchwil a byddwch yn cael syniad o'r mathau o gardiau credyd ar gyfer pobl â credyd gwael sydd ar gael heddiw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Trafodion cerdyn credyd cyfrif masnachol

Cyfrif mewn unrhyw sefydliad ariannol sy'n caniatáu derbyn cardiau credyd a drosglwyddo swm uniongyrchol i gyfrif banc eich dewis gelwir cyfrif masnachwr. Derbynnir cardiau credyd drwy feddalwedd prosesu PC, cerdyn credyd terfynol, drwy ffôn neu derfynell rhithwir rhyngrwyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Atgyfnerthu cerdyn credyd yn allweddol

Faint o arian y mae llawer o bobl yn ein diwylliant yn cael ei wario ar dyddiol, yn wythnosol neu'n fisol yn gwbl allan o reolaeth. Fel cynghorydd ariannol, Gwelaf lawer gormod o bobl a theuluoedd sydd yn gyfan gwbl yn faich i lawr gan dyledion gormodol. Prin y gallaf gredu fy llygaid a chlustiau'r weithiau wrth imi eistedd i lawr gyda chleient newydd i gael darlun cywir o gyflwr ariannol presennol. Mae gennyf amser anodd llyncu y ffaith bod pobl yn cannoedd o filoedd o ddoleri mewn dyled. Mo...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rhai awgrymiadau ar sut i gael allan dyled cerdyn credyd

Mae llawer o gerdyn yn wynebu'r broblem o dyled cerdyn credyd. Mae pawb yn gwybod sut i ddianc rhag dyled. Fodd bynnag, Ceir nifer o awgrymiadau a all helpu pobl i gael gwared â dyled cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nodweddion pwysig o'r cardiau credyd

Nodweddion unrhyw cerdyn credyd yn cynnwys y gyfradd llog, terfynau credyd, ffioedd gwahanol sy'n gysylltiedig ag ef a ad-daliadau y mae eich fanteisio ar ar yr eitemau a brynwyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyfraddau llog cerdyn credyd

Os ydych yn pryderu am y cyfraddau llog cerdyn credyd y byddwch yn cael cynnig, neu unrhyw amodau neu delerau eraill y teimlwch yn annheg neu'n llai ffafriol na'r rhai y mae gennych hawl i, Efallai y byddwch am i ymgyfarwyddo â Deddf adrodd credyd deg neu FCRA fel y mae'n ei dalfyrru

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pa mor bwysig yw cerdyn credyd APR?

Mae llawer o hysbysebion cerdyn credyd yn nodwedd APR isel fel y nodwedd amlycaf, ond ai dyna y peth mwyaf pwysig gyda cerdyn? Ceir llawer o fanteision eraill i ystyried, a allai fod yn fwy gwerthfawr na'r gyfradd isel.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Defnyddio cardiau credyd fantais i chi

Cardiau credyd y gellir eich ffrind gorau arbennig o gwmpas Nadolig, pen-blwyddi neu gwyliau neu eu gellir eich gelynion gwaethaf wedi'r cyfan yn dweud ac yn gwneud.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y cam cyntaf i gychwyn statws credyd da

Un o'r pethau cyntaf o oedolion ifanc angen gwybod pan maent yn dechrau yn unig ar y ffordd i weddill eu bywyd, Mae mor bwysig ydyw i adeiladu a chynnal credyd da. Yn y byd rydym yn byw ynddynt heddiw, eich statws credyd yw y sail o sut y cewch eich trin gan fusnesau mawr fe welwch Mae angen i chi weithio a delio â yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Nid oes ots os yw ei rhentu fflat, gwneud cais am yswiriant, benthyciad car, neu hyd yn oed cerdyn credyd, eich credyd AA ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pethau y gallwch ei wneud i bennu credyd gwael

Wrth wynebu realiti cael credyd gwael, adweithiau cyntaf pobl yn rhywbeth ar hyd y llinellau o Im dynghedu neu hwn ydyw a "Thats ei". Ond theres oes angen i ni felly isel a phesimistaidd eto. nad ydych wedi clywed am y rhyfeddodau trwsio credyd? Ie, rydw i'n adnabod, Mae beirniaid dal yn mynd ymlaen ac ymlaen am yr angen i ddefnyddwyr fod yn wyliadwrus o cwmnïau trwsio credyd proffesiynol a'r math o wasanaethau theyre cynnig, ond p'un a ydych yn eich....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyllid cwnsela credyd

Nid yn unig mae credyd cwnsela bellach yn ofyniad wrth ffeilio methdaliad diolch y Deddfau newydd a bennwyd ym mis Hydref y 2005, ond mae hefyd yn syniad da ar gyfer y rheini sy'n canfod bod yn nofio mewn afon o ddyled heb paddle diarhebol. Pan ydych yn ariannol perygl megis cwnsela credyd hwn gellid yn opsiwn gwych a dewis amgen i ffeilio ar gyfer methdaliad. Gyda llawer o fathau gwahanol o credyd cwnsela cwmnïau sydd ar gael i chi, Gall fod yn anodd t ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rheoli dyled cerdyn credyd

Gallai cardiau credyd a ddefnyddir yn gymedrol yn ddefnyddiol wrth reoli eich arian. Mae hyn yn golygu bod splurging drwy ddefnyddio cardiau credyd yn hunanladdiad bron ariannol. Dyma rai awgrymiadau i reoli'r ffordd y byddwch chi'n defnyddio eich cerdyn credyd i yn eich atal rhag caffael dyledion y gallai arwain at eich marwolaeth ariannol (Maddeuwch y mwysair). 1) Cynllunio. Cyn prynu unrhyw gynnyrch gan ddefnyddio eich cerdyn credyd, Gwnewch yn siŵr i chi eich hun yn darparu cynllun ar sut y byddwch yn gallu talu am y ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Llawer o ffyrdd i arbed wrth y pwmp gyda gwobr nwy cerdyn

Gallai pawb ddefnyddio arbedion cerdyn gwobrwyo nwy. Ac yn yr holl fanciau yn cynnig un.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau ar gyfer pobl â credyd gwael eich helpu chi i wario o fewn eich modd ariannol!Cardiau ar gyfer pobl â credyd gwael eich helpu chi i wario o fewn eich modd ariannol!

Cardiau ar gyfer pobl â credyd gwael yn ffordd gyfleus i'ch helpu i reoli eich gwariant presennol a chael eich bywyd yn ôl ar y trywydd ariannol!

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwib cardiau credyd ar-lein

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddod o hyd i ac i wneud cais am gardiau credyd gwib.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rhoi eich treuliau ar rheoli dyled cerdyn credyd trywydd iawn

Rheoli dyled cerdyn credyd yw rheoli gwariant eich cerdyn credyd. Mae hyn yn eich helpu i benderfynu faint o arian gennych i wario drwy arian parod ac ar i ba raddau gallwch ddefnyddio eich cerdyn credyd

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
1 / 551234567...203040...Diwethaf «»Ariannol
Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
GVMG - Cyhoeddi rhestr gwlad : Gadewch i ni rannu yr erthygl gyda chi o gwmpas y we fyd-eang

Affghanistan | Affrica | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | Armenia | Awstralia | Awstria | Aserbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsieceg | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominican | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecwador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | Ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Cwta | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Hondwras | Hong Kong | Hwngari | Ynys yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Y Traeth Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Casachstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Cyrgystan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | Libia | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | Mongolia | Montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | Nicaragwa | Niger | Nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Feddianedig Palesteina | Panama | Papua Guinea newydd | Paragwái | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | Aduniad | Rwmania | Rwsia | Rwanda | Sant Lucia | Samoa | San Marino | SAO gyfrol a Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | Slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Gwlad Swazi | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Thobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Tuvalu | UNOL DALEITHIAU | Uganda | DU | Wcrain | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(UNOL DALEITHIAU) | Wrwgwái | Wsbecistan | Vanuatu | Vatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Fietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Simbabwe | GDI | Byd-eang barthau rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr iaith cofrestru GDI - Canllaw iaith GDI ystyried gosod | Freedom.WS | GWEFAN. WS | .Parth WS | .Ohebol WS parth | Swigen dot-ws | Swigod dot-com | DOT-ws ffyniant | Dot-com ffyniant | Incwm ar gyfer bywyd | Gwefan ddaear GDI | Gwefan ddaear byd-eang | Gwefan erthyglau byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato