Gwasanaethau ariannol

Beth yw benthyciad chychwyniad meddalwedd a sut mae'n gallu arbed chi A bwndel

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Os ydych mewn busnes sy'n cynnig gwasanaethau megis morgeisi neu eraill ariannol benthyca yn opsiynau, mwyaf tebygol ydych yn dechrau rhyw fath o drefn sy'n eich galluogi i redeg gwiriadau credyd a hyd yn oed gyflawni gwiriadau cefndir ar eich cleientiaid posibl.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y busnes Platinwm Express America at ddiben busnes

Mae American Express cardiau credyd sy'n cynnig gwasanaethau ariannol a gwobrau teithio mawr a gwasanaethau buddiol eraill.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Osgoi Mae bod y Dioddefwr Cerdyn Credyd Twyll

Are you aware of how many ways there are for thieves to take access of your credit card accounts and make unauthorised charges against your account?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cael bonws gwella

Mae benthyciadau yn y dull systematized o credyd yn cymryd, clymu benthyciwr ac yr arian rhywun i gymryd nodiadau yn gontract sy'n gyfreithiol rwymol ynghylch cyfraddau llog, telerau ad-daliadau a gofynion eraill.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mwynhau ansawdd gwasanaethau gyda cerdyn credyd Dewiswch Citi Platinwm

Un o'r banciau mwyaf yn y byd, Sefydlwyd y Citibank yn 1812. Mae'n un ymhlith yr endidau busnes naw, a weithredir gan y Citigroup.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Budd deiliaid cerdyn credyd drwy Gyngres’ Pwysau

Bod yn berchen ar gerdyn credyd yn prysur ddod yn gwell bargen i ddefnyddwyr fel y diwydiant cerdyn credyd (banciau a chyhoeddwyr llythyrau eraill cerdyn credyd) dechrau newid eu harferion a gweithredu dim ond gall hyn gael ei ddehongli fel arferion fwy trugarog, o dan y pwysau gan Gyngres. Mae'r erthygl hon yn cynnig y stori gyfan.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynnig cerdyn credyd Chase.com

Cynnig cerdyn credyd Chase.com

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Morgeisi DU – Angen gwybod gwybodaeth

Pa bynnag gam youre gêm morgais ar, Onid ydych yn digwydd i fod yn ymgynghorydd ariannol cymwys, cyfreithiwr a brocer ei gyflwyno i un, Byddwch angen cymorth proffesiynol i ganfod a threfnu eich benthyciad.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae benthyciadau nid yn unig ar gyfer y Nadolig. Goroesi adlais dyled gwyliau.

Mae'r Nadolig yn nesáu - Amser ar gyfer addurniadau, caneuon, bwyta gormod, rhoi rhodd, y teulu yn ymweld â, wariant gan ddefnyddwyr ac yn cynyddu dyledion personol. Bah humbug. Tra mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweld Nadolig fel cyfnod llawen ceir llawer sy'n ei weld fel amser y pryder ariannol na allant fforddio i brynu yn cyflwyno i bawb. Ar gyfer y bobl hyn yn aml yn y benthycwyr carreg drws sy'n flonegog yn hytrach na hwy ac ar eu teulu. Y demtasiwn yw yn syml y exp ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nsecured benthyciad i benthyciad wedi ei warantu – Sut y gall cwmni benthyciad troi eich dyled a hawlio ar eich cartref

Cyhoeddwyd rhybuddion yn ddiweddar gan elusennau cynghori ar ddyledion, ynghylch tuedd gynyddol gan rai y benthycwyr stryd fawr i roi gorchmynion codi tâl ar gartrefi benthycwyr er mwyn adennill dyledion drwg. Enwau mawr yn y ddarpariaeth benthyciad fel Abaty, Gynghrair a Leicester, Banc yr Alban, Halifax, Lloyds TSB, Ledled y wlad, a Northern Rock Mae pob un wedi cyfaddef defnyddio mesurau hyn i droi'r benthyciad heb ei warantu yn un y sicrheir erbyn y Ty benthycwyr. Pan ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Undebau credyd: Y dewis amgen rhatach?

Daeth y dull safonol o gael credyd mor eang fel ei fod wedi bod ar drugaredd o gynyddu cyfraddau llog a thaliadau gormodol ar benthyciadau a chardiau credyd dod mor gyffredin fel ei bod yn hawdd gredu nid oes unrhyw ddewis arall. Ond gall fod yn ddewis amgen ar ffurf ychydig yn hysbys mudiad undebau credyd. Rhannu elw yw undeb credyd, ariannol cydweithredol redeg yn ddemocrataidd gan yr Aelodau yr Undeb ei hun. A thrwy gynnig financiall mwy....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciadau personol sut i wneud yn siwr bod y fargen orau

Os oes angen cael arian ychwanegol yn gyflym, yna yn eich prif ddewisiadau gan ddefnyddio cerdyn credyd neu gael benthyciad personol gan Fanc, Cymdeithas adeiladu neu gan gwmni benthyciad arbenigol. Ar gyfer tymor byr benthyca cardiau credyd gall fod yn ddefnyddiol, ond ar gyfer tymor hwy benthyca benthyciad gall ymddangos yr opsiwn gorau. Pryd bynnag byddwch allan gytundeb benthyciad neu credyd, Bydd eich darpar fenthyciwr asesu eich amgylchiadau personol a benderfynu p'un ai i gynnig i chi fenthyca y f ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Rhad cartref nid oes benthyciadau ar gael fel y dylid eu cymryd parod; Angen i weithio i wneud iddynt ddigwydd

Prif nod yr erthygl hon yw i gael gwared ar y camsyniad nad yw benthyciadau cartref yn rhad o reidrwydd, Er y cynigir iddynt erbyn ecwiti cartref. Mae'n sut mae'r benthyciwr yn cynlluniau ac yn gwireddu nifer penderfyniadau ar fenthyg cartref sy'n eu gwneud yn rhad. Mae'r erthygl yn siarad am benderfyniadau pwysig y bydd benthycwyr yn rhaid ei wneud ar fenthyciadau cartref, a'r modd y mae angen ymdrin â materion benthyciad cartref.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Triciau cwmni cerdyn credyd

Mae cwmnïau cerdyn credyd yn awyddus i wybod beth sydd yn eich waled. na, Nid y cardiau rydych chi'n ei gario, ond faint o arian sydd gennych. Bod seiffno sain eich clywed yn eich anodd ennill arian sy'n cael ei gloddio gan eich waled gan gredydwyr cyfrwys. Darllenwch ymlaen i ddysgu sut gallwch chi ymladd yn ôl!

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Subprime sgamiau benthyciad morgais

Achosodd y llanastr presennol morgais subprime cynnydd amlwg mewn sgamiau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd yn cywilyddio i dorri taliadau

Y Comisiwn Cystadleuaeth yn un o'r llywodraethau cyrff gwarchod, o'r diwedd wedi symud i gardiau credyd cywilydd mewn i dorri eu costau. Daw'r symud hir-ddisgwyliedig ar ôl Daeth y Comisiwn i'r casgliad nad oedd y diwydiant cerdyn credyd cheisia'r cwsmeriaid rhwng 55 ac 100 miliwn bob blwyddyn drwy'r cyfraddau llog gormodol a thaliadau eraill. Ac mae hyn yn mynd rhagddo ers o leiaf 3 blynyddoedd! Y drwgweithredwyr prif bell yn cardiau siop lle y cyfraddau llog mor uchel â 30.9% - ain hyd yn oed ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd cerdyn diogelwch Chip a Pin ddigon

Cardiau credyd a chardiau debyd yn cael eu gweld fel dulliau cymharol ddiogel gwneud prynu; Fodd bynnag fel ag unrhyw fesur diogelwch Mae yna bobl a bydd yn ceisio dod o hyd i ffordd o amgylch ei. Dyfeisiwyd gwahanol ddulliau fwyfwy cymhleth i gael mynediad at gyfrifon banc drwy gael manylion y defnyddiwr fel sganio a chopïo stribed electronig ar gefn y cerdyn i greu dyblygu y gellir eu defnyddio i seiffno arian. Dyfeisiwyd Chip a Pin fel modd o mak....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyngor ar reoli dyledion

Mae rheoli dyledion gorau yn rhoi opsiynau ariannol mwyaf i chi. Drwy wneud taliadau rheolaidd a chael dyled isel i gymhareb incwm, Gallwch gael gafael ar gredyd pan fyddwch yn dewis. Os nad ydych yn y sefyllfa honno, wedyn gofyn am help gan yr amrywiaeth o gwmnïau rheoli dyled. Yn y diwedd mae gennych i ddewis y cynllun a bydd yn cyd-fynd orau eich anghenion ariannol unigryw. Dalu oddi ar ddyled y ffordd orau i gynnal a gwella eich sgôr credyd yw i dalu dyledion. Taliadau misol rheolaidd....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dyled ailstrwythuro eich helpu i ennill rheolaeth ar faterion ariannol

Bydd ailstrwythuro dyledion eich helpu chi i ennill rheolaeth dros eich arian unwaith eto. Gallwch chi atgyfnerthu taliadau yn symiau mwy hylaw ar gyfradd is. Neu gallwch hefyd droi i drydydd partïon i'ch helpu i ddelio gyda'ch credydwyr. Cymryd mantais defnyddio'r cydgrynhoi dyled benthyciad cyfuno dyledion bydd eich helpu i fod yn gyfrifol am eich taliadau misol unwaith yn rhagor. Cael gwared ar eich cardiau credyd llog uchel ar gyfer ecwiti cartref llog isel neu benthyciad personol gall hawdd torri ch....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sieciau cerdyn credyd brand twyll gan asiantaethau amddiffyn ariannol.

Mae'r Swyddfa Masnachu Teg wedi cyhoeddi galw am newid yn y gyfraith yn cyfyngu ar y defnydd o sieciau cerdyn credyd. Sieciau hyn wedi bod o gwmpas ers am 10 blynyddoedd ac maent wedi'u cynllunio i alluogi pobl i drosglwyddo arian i un arall o gyfrifon gerdyn neu wneud taliadau gan ddefnyddio eu cyfrifon cerdyn credyd heb ddefnyddio cerdyn ei hun. Maent Fodd bynnag yn dod dan y lach am amrywiaeth o resymau ac yn casáu eang gan ariannol a'r cyhoedd fel ei gilydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Llofnodi ar gyfer eich trafodion cerdyn yn perthyn i'r gorffennol bellach

Chip a pin wedi llwyr disodli bellach o lofnodion ar gyfer trafodion cerdyn.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cymeradwyaeth gwib benthyciad personol di-bapur benthyciad gyfeillgar!

Arian cyflym ymlaen llaw ar-lein yn un o'r cynlluniau hynny benthyciad ar gael sydd yn gallu cynnig ateb ariannol wib i'r benthyciwr. mewn ffaith, benthyciadau personol hyn yn boblogaidd iawn ymhlith holl grwpiau defnyddwyr oherwydd eu bod ar gael yn hawdd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ymosod taliadau gormodol cyfrif banc a chardiau credyd annheg ac anghyfreithlon o bosibl

Mae taliadau cyfrif banc a chardiau credyd anghymesur yn ymosod ar mor o bosibl yn anghyfreithlon gan y Ganolfan Cyngor ar bopeth yr Alban ar y cyd gyda chwmni seiliedig ar gyfraith Glasgow.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cosbau cerdyn credyd

Whats the thing that seems to always happen every time you are finding it difficult to meet your credit card payments? You get slapped with a penalty fee

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyfrifon cynilo – Cyngor proffesiynol

When it comes to savings, you may well find yourself daunted by the sheer variety of ways to invest your money. Particularly if you find yourself with a substantial amount to invest, and are less than confident at dealing with things like the stock market, bonds and trusts, youre likely to gain from professional expertise.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sgoriau credyd, hanes credyd & cymwysterau credyd… Mae'n wirioneddol gymhleth?

A credit score attempts to calculate the likelihood that a potential borrower will fail to repay a loan or other credit obligation satisfactorily over a specified period of time. Read further.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Arian parod yn ôl cardiau credyd busnes

A typical small business needs to watch every penny. To last in the competitive business world, you need to maximize profits and just as importantly, reduce expenses. Many businesses dont realize that they could easily be saving a percentage of their purchases with a cash back business credit card. Instead of letting bank fees eat away at your profits, your credit card can work for you.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciad gorchudd Gwyliwch ar gyfer taliad diogelu arian didrwydded

Around 50% of borrowers get Payment Protection Insurance for their loan. It would appear that many are being ripped off. This article investigates the pitfalls and the solutions.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciadau personol, A sut y mae llifau arian parod yn hoffi gwybodaeth mewn 2006

We take a dynamic approach to our lives, but its rare that this dynamism extends to our personal finances. Perhaps its the nature of the beast but, at least in the UK, personal finance is a topic that is off limits in conversation and pushed to the back of the closet whenever possible. It is almost a taboo. And it shouldnt be this way. We live in a financial world, commercialism rules and free markets dominate global finance. We are a generation defined by our relations...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynghorion ar gyfer portffolio cynllunio ariannol yn y dyfodol ar gyfer gweithwyr ymddeol

After Retirement Employee will require to plan about future life. Different Financial Planning in which some planning options described same as Mutual Funds, Fixed Income, PPF and other Life Insurance.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

-Un-Stop siopa nawr ar gael yn gangen eich banc lleol

In today's fast-paced culture, convenience is king. Consumers are becoming less satisified with establishments that offer only one product or service, ac "one-stop shopping" venues are gaining popularity for the time and effort they can save.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Am gyfrifon banc sylfaenol

Ceir hyd tua 3 miliwn o oedolion yn y DU heddiw sydd yn gyfan gwbl y tu allan i'r system fancio, ac nad oes ganddynt gyfrif banc. Cyfrifon banc sylfaenol yn math syml o gyfrif cyflwyno i helpu i ddatrys y sefyllfa.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Buddsoddwr ariannol, Buddsoddwr strategol

Yn y gorffennol nid mor bell, Nid oedd llawer o wahaniaeth rhwng buddsoddwyr ariannol a strategol. Ceisiodd buddsoddwyr o bob lliwiau i ddiogelu eu buddsoddiad drwy gymryd dros swyddogaethau rheoli cynifer ag y gallent.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Diwygio cyllid personol ac arbedion DU wedi'u hanelu

The Pensions Policy Institute (SEFYDLIAD POLISI CYHOEDDUS) has issued a report which supports the Pension Commission's recent demand for reform in the structure of the basic state pension. In fact the report goes further than simply backing the report, it calls for reforms to be implemented more rapidly than the Commission has recommended. Yn y bôn, the reforms that are proposed are for simplifications to be made to the current variations in available state pensions for those who are eligible...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dulliau gorau cydgrynhoi dyled cerdyn credyd

Credit cards are the safest way to make payments, which carry no risk of theft or anything else. To avoid credit card debt you are advised to make payment before statement date. If you are already under the threat of credit card debt then you are recommended to take credit card debt consolidation loan to consolidate credit card debt. Here are some best methods for credit card debt consolidation. You can apply for credit card debt consolidation through Internet or by app...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i osgoi camgymeriadau buddsoddiad mud

In two decades as a CPA, Stephen L. Nelson has seen some dumb investment decisions. Get his tips about how to avoid the dumbest investment mistakes.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ymgynghorwyr buddsoddi 101 ofyn rhai cwestiynau.

Why do people become Investment Advisors? Call me skeptical, but I dont think its the ethereal glow they feel after implementing your new Financial Plan. Mewn gwirionedd (once you appreciate that IAs are the primary delivery system for Wall Streets huge collection of one-size-fits-all products), youll realize that its the money.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam ei bod yn bwysig i wybod popeth am eich polisi yswiriant

Its an accepted fact. There are things in life that we have no control over.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Astudiaeth Sioeau Americanwyr Angen Get Fit ariannol

Most Americans lack basic understanding when it comes to their credit score and personal finance, according to the results of a survey by consumer advocacy group Consumer Action and financial services provider Capital One.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Diogelwch ariannol drwy setliadau strwythuredig

Structured settlements have become a natural part of personal injury and workers compensation claims in the United States, according to the National Structured Settlements Trade Association (NSSTA). Yn 2001, life insurance members of NSSTA wrote more than $6.05 billion of ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciadau arian parod ar unwaith yn osgoi ffioedd uchel

You have heard the stories of people taking out a cash advance only to owe more in finance charges than in principal. You cant help but ask how did this happen? Will it happen to me? You can avoid such situations if you shop wisely for a cash advance company and pay your loan on time. Rolling Fees Cash advance lenders charge on average $15 ar gyfer pob $100 benthyg. If you were comparing APR, it would be 390%. Some lenders APR can be as high as 1000%. This usually occ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Don newydd o cyflymu'r taliadau cardiau digyffwrdd elw

Everything you always wanted to know about contactless payments from the top pundits in the field. This story demystifies contactless payments and puts it into terms that anyone can understand. How will the world be paying for coffee, burgers and parking in the future? Find out in this concise user-friendly article

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Twyll. Gochelwch rhag twyllwyr

According to Which, the consumer watchdog, am 5 million of us have been targeted by fraudsters and have lost money as a result. Fraudsters are clearly finding rich pickings! So what are the most widespread scams and how do you steer clear of them? Here are six scams to be aware of. You've won a lottery prize Here you receive a letter, or e-mail telling you that you've won a big prize on some lottery you've never heard of. All you have to do is pay an administra...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae'r Swistir yn banciau arweinwyr traddodiadol mewn preifatrwydd ariannol

When most investors think about offshore asset havens, the first prospect that comes to mind is the traditional Swiss Bank Account. This has become a virtual stereotype of asset protection, probably because Swiss banks have been in this field of financial services the longest compared to other countries. Switzerland has maintained a longstanding political distance between itself and the rest of Europe; it maintained neutrality through both World Wars (leading to charges it...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Premiwm 30 Yswiriant bywyd tymor blwyddyn

Premiwm 30 Yswiriant bywyd tymor blwyddyn - Gwarantedig! Hawdd ac yn gyflym!

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Amddiffyn y tu mewn i'r yswiriant blaenoriaethau

Protecting your home Although you have no legal obligation to insure your home, your mortgage company will want to protect their investment with buildings insurance. Fodd bynnag, it is also worth protecting your own investments, so even after youve paid off your mortgage, you should ensure youre financially covered. Home contents insurance and personal possessions insurance According to Money Observer, the average home has 44,000 of contents and replacing this without in...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Problem Yswiriant Salwch Critigol Y Di-Datgeliad

If you're in the unfortunate position of having to make a claim on your critical illness insurance policy, the last thing you want is insensitive hassle or apparent non co-operation from your insurer. But according to numerous newspaper articles, that's precisely what's happening. The core problem is that before they'll pay out, the insurer will always want to make exhaustive enquiries about your past health record. Whilst you'll have provided them with lots of similar inform...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Yswiriant bywyd a'r gyfraith. Lleygwr ’ Cyflwyniad s.

This article is an introduction to the regulatory and legal aspects of buying Life Insurance which the layman should find interesting and useful. Special reference is made to buying life insurance on the Internet.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Farchnad dai yn oeri ond mae angen mwy ei wneud i helpu prynwyr

The figures show that house price inflation slowed to only 0.1% in April, significantly slower when compared with a 1.1% increase for March, and the annual house price change fell to 4.8% in April from 5.3% in March, leading to an average UK house price increase of 1490 i 163,573, o 162,083, up by nearly 7,500 more than at this time last year. This is equivalent to a price increase of more than 20 per day over the last twelve months. According to Nationwide's Grou...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Yswiriant. Dyblygu yswiriant gwastraff arian.

Ydych chi erioed wedi gweithio allan faint rydych yn ei wario ar yswiriant? Ceisiwch cyfansymio eich premiymau rydym yn amau ​​byddwch yn synnu! Byddwch yn hyd yn oed yn fwy synnu i ddarganfod bod yna debygolrwydd eich bod hefyd wedi dyblygu rhai o glawr ydych chi'n talu am. Torrwch y dyblygu allan ac rydych yn sicr o arbed arian. Mae llawer o bobl yn cael yswiriant ar gyfer costau cyfreithiol, colli incwm, lladrad, hyd yn oed marwolaeth, heb hyd yn oed sylweddoli hynny. Gall hyn godi oherwydd nad yw llawer ohonom yn ei wneud yn llawn ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

cwmnïau lleihau Dyled – Sut i wirio nhw allan

Debt reduction companies play an important role in todays financial market and offer a helping hand for those people who wish to get out of debt.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gronfa Ffederal ’ Mae Deddf cydbwyso s yn creu Situattion unigryw

The Federal Reserve's consistent increasing of rates since June 2004, and recent statements by new Federal Reserve Chairman Ben Bernanke, have created a unique opportunity for consumers. Fel arfer, the difference between rates for fixed and adjustable rate mortgages can be more than 1%, with the ARMs having the lower rate, but now, for most consumers, the rate is almost the same on both.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cadw cyfrifon proffesiynol a cyfrifyddu ariannol gwasanaethau darparwr helpu i arbed 40/50 % Cost yr Unol Daleithiau

gwasanaethau cadw llyfrau proffesiynol yn un o'r cadw llyfrau ar-lein gorau, darparwr cyfrifyddu a gwasanaethau ariannol gyda chyfradd rhad iawn.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae perchnogion busnesau bach yn gweld manteision bancio ar-lein

Gan ei fod yn dod yn haws ac yn fwy cyfleus i fanc ar-lein, perchnogion bach-fusnes yn troi fwyfwy at fanciau Rhyngrwyd i leddfu rhai o'u cur pen ariannol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Osgoi y biliau sain rigwm

The Commons Trade and Industry committee has stated that the recent rises in UK gas prices has lead to increased suffering by many of the most exposed groups such as the elderly and, "non-elderly vulnerable groups, particularly disabled people, whose difficulties in relation to fuel poverty have been known for a long time". A lack of gas supplies from Europe, and dwindling North Sea production has been blamed for the price increases by most of the major energy suppliers l...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Yswiriant bywyd ac aswiriant bywyd Nid yw yr un fath!

Yswiriant Bywyd ac Yswiriant Bywyd yn wahanol. Rhan fwyaf o bobl yn cymryd yn ganiataol eu bod yn un ac mae'r un cynnyrch ac mae eu chwiliadau ar-lein yn adlewyrchu hyn. Beth yw'r gwahaniaethau a beth yw eu defnyddio ar gyfer? Mae'r erthygl hon yn rhoi eglurhad am yr lleygwr.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae tai cryf yn enillion gyrru twf economaidd

Consumer spending, increased investment and a hot housing market have led the UK economy to beat first quarter predictions.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dirwyn ariannol gwasanaethau ar-lein

The variety of financial tools and services available today has multiplied dramatically from a generation ago. On both the personal front and in the business sector there has been a dramatic increase in the number of products available, the methods by which they are delivered and the services they require. The internet is a perfect system for laying out preliminary information in the financial services industry, where product options can get complicated fairly quickly. Bus...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Adennill rheolaeth dros lefelau ysgubol o ddyled bersonol defnyddwyr yn y DU

The UK in recent years has seen a massive growth in the levels of personal debt and thanks to increases in secured loans corresponding to a strengthening of the housing market; it does not appear to be slowing down. Recent figures from Creditaction show that since the end of 1993, when debt levels were around the 400bn level, they have now risen to an astounding 1148bn, and it is growing at a rate of 10.2% y flwyddyn, or 100bn over the last year alone. Mortgage loans cu...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd mewn canolfannau, Pwy ydyn nhw?

Credit bureaus, also referred to as a credit repository or CRA's , is an entity that gathers information about consumers' credit histories. Your credit history includes information concerning your identity, your payment habits, and your public record.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
1 / 212Gwasanaethau ariannol
Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
GVMG - Cyhoeddi rhestr gwlad : Gadewch i ni rannu yr erthygl gyda chi o gwmpas y we fyd-eang

Affghanistan | Affrica | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | Armenia | Awstralia | Awstria | Aserbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsieceg | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominican | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecwador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | Ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Cwta | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Hondwras | Hong Kong | Hwngari | Ynys yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Y Traeth Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Casachstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Cyrgystan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | Libia | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | Mongolia | Montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | Nicaragwa | Niger | Nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Feddianedig Palesteina | Panama | Papua Guinea newydd | Paragwái | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | Aduniad | Rwmania | Rwsia | Rwanda | Sant Lucia | Samoa | San Marino | SAO gyfrol a Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | Slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Gwlad Swazi | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Thobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Tuvalu | UNOL DALEITHIAU | Uganda | DU | Wcrain | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(UNOL DALEITHIAU) | Wrwgwái | Wsbecistan | Vanuatu | Vatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Fietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Simbabwe | GDI | Byd-eang barthau rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr iaith cofrestru GDI - Canllaw iaith GDI ystyried gosod | Freedom.WS | GWEFAN. WS | .Parth WS | .Ohebol WS parth | Swigen dot-ws | Swigod dot-com | DOT-ws ffyniant | Dot-com ffyniant | Incwm ar gyfer bywyd | Gwefan ddaear GDI | Gwefan ddaear byd-eang | Gwefan erthyglau byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato