Benthyciad

Cardiau credyd gyfradd sengl: Canllaw

Gyda cymaint o delio cerdyn credyd ar y farchnad, Gall prynwyr fod yn amser anodd penderfynu ar y fargen gywir ar eu cyfer. Ceir llawer o ddewisiadau gyfradd ar gyfer cwsmeriaid cerdyn credyd newydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Osgoi credyd gwael ac atgyweirio

Aros mewn cysylltiad â eich taliadau bob mis gall eich helpu i osgoi credyd gwael. Os ydych yn ymchwil y farchnad cyn dod i benderfyniad prynu, ydych chi'n dda ar eich ffordd i osgoi credyd gwael ac atgyweirio credyd trafferthion.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gael ar y ffordd i adferiad ariannol (Rhan I)

Os ydych wedi gotten eich hun i ddyled, Dydw i ddim yn anobeithio. Gallwch helpu eich hun gael eich bywyd ac enw da eich credyd da yn ôl.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cardiau credyd yn dathlu pen-blwydd 40fed

Dydd Iau 29ain Mehefin marcio 40 mlwyddiant y cerdyn credyd ym Mhrydain. Lansiodd Barclaycard ei cerdyn cyntaf ar 29 Mehefin 1966 i ychydig dros filiwn o gwsmeriaid. Heddiw gall hawlio 11.2 deiliaid miliwn, cyfrannu at y 32 cardiau credyd miliwn yn cael ei ddefnyddio yn y DU, â siopa cerdyn credyd cyfartalog y daliad 2.4 cardiau. Fodd bynnag, ai achos i ddathlu ei ben-blwydd neu ofid yn parhau i fod yn agored i'r cwestiwn, gyda llawer yn beio'r cardiau credyd ar gyfer Prydain '....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Manteision ac anfanteision o ddefnyddio cardiau credyd

Mwyafrif o Americanwyr yn byw ac yn goroesi y tu hwnt yn golygu eu, Diolch i breintiau credyd a gynigir gan cardiau credyd. Mae ymchwil yn dangos fod y teulu Americanaidd cyffredin yn berchen ar gardiau credyd leiaf dri. Gellir dweud ddiogel y mwyafrif o bobl America heddiw yn ddwfn mewn dyled. Mae'n hawdd cael cerdyn credyd yn yr Unol Daleithiau a ddarperir gennych statws credyd da. Mae cwmnïau cardiau credyd wedi datblygu strategaethau marchnata da iawn drwy anfon cerdyn credyd ap ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Wraidd y mater – Gadarn, Amlbwrpas, Cystadleuol, a gwobrwyo

Y ddelwedd o wraidd mater banc os yn wahanol i lawer o bobl. Ond mae pawb yn un.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Amser i ystyried eich credyd llinell ecwiti cartref?

Mae cyfraddau llog yn codi, a bydd hynny'n cynyddu taliadau ar eich credyd llinell ecwiti cartref. A yw'n amser i ystyried gyfnewid honno ariannol offeryn defnyddiol ar gyfer rhywbeth arall?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd gwael a ailariannu

Credyd gwael morgais ailgyllido yw'r broses o ailariannu morgais cartref pan fydd gan berchennog y Tŷ credyd gwael ond cartref gyda ecwiti sylweddol. Gellir credyd gwael oherwydd yr oedi neu ar goll o'r taliadau neu oherwydd gormod o ddyledion ar ran perchennog y Tŷ. Os oes gan berchennog y Tŷ credyd gwael, yn amlwg mae dibynnu ar dyled cerdyn credyd neu rhai dyledion defnyddwyr eraill i ariannu ei dŷ. Bydd y dyledion hyn yn dwyn cyfraddau uwch o ddiddordeb, o'i gymharu â credyd gwael morgais ailgyllido. Ar hyn o bryd, Dymuna'r perchennog y Tŷ i ailariannu ei gartref i gael cyfraddau llog gorau. Fodd bynnag bydd y gyfradd llog ar credyd gwael morgais ailgyllido yn uwch na'r cyffredin arian parod ar y cartref morgais ailgyllido ond nid cymaint ag y mae ar y credyd Cerdyn ddyled neu ddyled defnyddwyr. Felly, bydd y taliadau yn llai o dan credyd gwael cartref morgais ailgyllido na'r rhai o dan y dyledion defnyddwyr.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth y dylech ei wybod ynghylch credyd da a chredyd gwael

Er bod y mwyafrif helaeth o Americanwyr oedolion (a llawer o bobl ifanc dan oed, yn ogystal) wedi rhyw fath o gredyd i eu henw neu wedi cronni dyled, Mae gan hynod o ychydig ddealltwriaeth gref o sut mae hyn yn effeithio arnynt yn eu bywydau bob dydd. Mae statws credyd a enillir drwy gronni dyledion a sut y telir y dyledion hyn, eu talu ar amser, talu hwyr, neu os bydd taliadau yn mynd yn ddiofyn. Fel arfer, Mae'r person yn casglu dyledion yn un o dair ffordd: cardiau credyd, Automobiles, neu gartrefi. Rhan fwyaf o bobl....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dybiaeth a Thrwsio credyd

Gwnselwyr credyd gellir ateb pan na allwn ganfod ffordd ar eich pen eich hun.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i wirio eich adroddiad credyd

Pan ydych yn gwneud cais am gerdyn credyd newydd, neu estyniad credyd neu fenthyciad, Bydd eich benthyciwr yn adolygu eich adroddiad credyd cyn rhoi chi unrhyw beth. Felly, mae'n fwy na thebyg gorau i wirio eich adroddiad credyd yn ogystal. Y ffordd hon gallwch gywiro unrhyw anghywirdebau a drwsio eich adroddiad credyd ar unwaith. Yn ddelfrydol, Dylech wirio'r ar eich adroddiad misol, ac hyd yn oed yn wythnosol, enwedig os ydych wedi prynu glod mawr. Gwirio eich adroddiad yn gyson yn eich helpu i ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth y dylech ei wybod am adroddiadau credyd defnyddwyr

Defnyddir adroddiadau credyd defnyddwyr yn aml gan fusnesau i helpu i benderfynu p'un ai i roi benthyg arian neu ddarparu mathau eraill o fanteision i ddefnyddwyr penodol. Mae credyd mewn canolfannau yn darparu gwybodaeth adroddiad credyd ar ddefnyddwyr i bartïon sydd â diddordeb, i'w galluogi i asesu lefelau risg neu addasrwydd ar gyfer benthyciad neu ddiben arall i berson. Mae'r adroddiadau hyn credyd defnyddwyr yn dangos statws eich sgôr credyd gan gynnwys dyfarniadau, liens treth, a credyd eraill sy'n gysylltiedig â gwybodaeth. Waith eich....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwaith cartref ar gardiau credyd Coleg

Gyda chardiau credyd tra-arglwyddiaethu ar y farchnad byd heddiw, eisoes mae myfyrwyr coleg hyd yn oed yn darpar gleientiaid y rhan fwyaf o'r cwmnïau cerdyn credyd. Mae hyn oherwydd mae astudiaethau wedi dangos bod rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg yn cael anhawster i gynnal eu treuliau arbennig i'r rheini y mae llawer ffordd o gartref. Dyna pam y cerdyn credyd y dyddiau hyn wedi bod yn rhaid-wedi i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg. Yn y bôn, nad cardiau credyd Coleg yn wahanol cymaint i gardiau credyd cyffredin. mewn ffaith, Coleg....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

3 Adroddiad credyd,Darganfod sut i wella eich statws credyd

Mae llawer o sefydliadau angen gwybod eich 3 credyd adroddiad cyn y bydd eu cymeradwyo ichi, ac felly wybod eich record credyd gallwn ildio eich penaethiaid ar eich siawns o dderbyn pob math o wasanaethau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dileu dyled cerdyn credyd 3 Camau hawdd dod yn ddyled yn rhad ac am ddim

Nid oes unrhyw ffordd i ddod yn wyrthiol yn ddyled yn rhad ac am ddim. Mae dyledion gormodol achosi dros amser. Felly, Mae angen amynedd a ymdrech er mwyn lleihau, ac yn y pen draw ddileu dyledion cardiau credyd. Mae gan y cartref cyfartalog dyled cerdyn credyd o amgylch $8,000. Yn anffodus, Ceir unigolion sy'n cario llawer uwch balansau. Oherwydd ffioedd cyllid uchel, Mae cwmnïau cardiau credyd ei gwneud yn amhosibl i llanw a thrai y ddyled. Fodd bynnag, lliniaru dyled yw dichonadwy. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddod yn deb ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyfraddau cerdyn credyd a APR ’ s

Ydych chi'n gwybod faint ydych yn talu mewn gwirionedd yn ddiddordeb cerdyn credyd?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i wneud cydgrynhoi dyled cerdyn credyd.

Mae cydgrynhoi dyled cerdyn credyd yn caniatáu i chi dalu eich dyledion cyfredol yn 3-6 blynyddoedd. O dan gynllun cydgrynhoi dyled, newid telerau ac amodau. Diben cydgrynhoi dyled yw cyflymu'r eich amser talu, ac ar yr un pryd yn gwneud biliau misol is. Bob amser wneud yn siŵr bod y gost newydd y benthyciad cyfunol yn wirioneddol yn llai na beth ydych Mae ar hyn o bryd yn talu am i gredydwyr amrywiol. Nid cael y gyfradd llog isaf ar gael erioed b broblem a wynebir ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Meddalwedd cerdyn credyd

Mae meddalwedd cerdyn credyd yn helpu manwerthwyr, banciau, undebau credyd a Chyfrifon eraill yn gysylltiedig â busnesau gydag atebion gorau yn gwella a rheoli cyfrifon benthyciadau a chardiau credyd a chynyddu cadw cwsmeriaid gyda cost gweithredol isel

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Uchaf 10 Ffyrdd i drwsio eich sgôr credyd

Rhaid i chi byth danbrisio gwerth cael credyd da. Yn sicr bydd angen eich sgôr credyd yn y dyfodol. Er enghraifft, os ydych yn fyfyriwr, byddwch chi angen benthyg swm penodol gan ddefnyddio benthyciad myfyrwyr er mwyn mynychu ysgol. Ar y pwynt hwn, Bydd eich hanes credyd yn sicr yn fater a bydd yn cael effaith fawr ar eich bod yn cael yr arian y mae angen ichi. Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad myfyrwyr, Bydd eich credydwyr neu sefydliad benthyca mae'n debyg yn gofyn am gopi o ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd gwael? Efallai byddwch yn dal yn gymwys ar gyfer cerdyn credyd!

Gadael i wynebu ei: er mwyn prynu neu werthu cymaint o bethau mewn cymdeithas heddiw dim ond rhaid ichi gael cerdyn credyd ar gael er mwyn cwblhau'r trafodion llawer o. Siwr, a allech chi dalu arian parod ar gyfer llawer o bethau, ond pa mor gyfleus [neu ddiogel] yn ei gario o gwmpas tomen o Filiau? Os byddwch yn colli arian, Mae wedi mynd am byth. Nid felly gellir gyda cerdyn credyd fel bod dyfais plastig bach hawdd disodli. Beth a wnewch os oes gennych credyd gwael? Ydych yn cloi allan rhag cael cerdyn credyd? Happ....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam mae mor bwysig ar gyfer morgais ailgyllido sgoriau credyd

Mae sgôr credyd yn sgorio hefyd o'r enw sgôr fico. Mae'r sgôr hwn yn esgor ar nifer sy'n adlewyrchu eich lefel risg y credydwyr. Po uchaf y sgôr y well eich credyd sgôr. Isaf eich sgôr, y risg mwy o gredyd a ydych yn ystyried. Cynhyrchir y sgôr gan ddefnyddio model ystadegol, sy'n ystyried cyfrifon credyd yn eich adroddiad credyd. Bydd sgoriau credyd yn pennu swm y benthyciad, cyfradd llog, termau morgais, ac mewn rhai achosion swm cau costau a godir.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae atal yn well na gwella

Nid yw tynged yn fater o siawns, ond o ddewis ac mae gennych i wneud dewis doeth, oherwydd yr ydym yn rhydd i wneud dewisiadau. Serch hynny, ar ôl yr ydym wedi dewis, Mae'r dewis yn rheoli ein. Sicrheir hynny drwy ddewis benthyciad wedi ei warantu UK. Mewn gwlad fel DU lle mae tuedd sylweddol uchel i yfed gan bobl maent yn tueddu i dreulio tu hwnt golygu a tir eu hunain i argyfwng ariannol a benthyciad wedi ei warantu UK rhoi iddynt ysgogi effaith. Sicrhau benthyciadau UK yn fenthyciadau wedi'u teilwra a arweiniodd at imm

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd gwael! Unrhyw broblem gyda benthyciadau perchennog dyledion drwg

Credyd gwael gellir dod ar unrhyw un unrhyw amser. Dylai hyn olygu bod Dylai difreintiedig y person anffodus y cyfle o wneud cais am y benthyciad. Gyda'r perchennog dyledion drwg gall pobl benthyciadau â credyd gwael wneud cais am y benthyciad. Yn yr erthygl hon gwelwn sut?

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gael benthyciad gyda credyd anffafriol

Mae pobl yn sicrhau perchennog y cartref credyd anffafriol benthyciadau sydd ei angen bob dydd, a allech felly. Mae unig angen i chi wybod ble i edrych ac yn agored i opsiynau ariannu gwahanol. Bydd y wybodaeth yn yr erthygl hon yn dweud wrthych fwy am sut i ganfod a sicrhau benthyciad perchennog credyd anffafriol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae benthyciadau myfyrwyr yn well na chardiau credyd?

Mae myfyrwyr y coleg yn aml yn defnyddio cardiau credyd fel modd i dalu am dreuliau yn yr ysgol. Yn hytrach na gwneud cais am fenthyciad myfyriwr digonol, cael gormod o fyfyrwyr yn dal yn y syniad bod yn datrys eu problemau gyda cardiau credyd, pan yn hytrach yr maent yn creu hunllef ariannol eu hunain.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ddeall terminoleg credyd

Mae llawer ohonoch yn defnyddio cardiau credyd a yn ymdrin â credyd mewn bywyd dydd i ddydd ond yn anwybodus o sylfaenol eich credyd yn ymwneud â therminoleg credyd a gallai eich helpu i ddeall beth y mae'r holl.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

3 Yn 1 Adroddiad credyd – Cael copi o adroddiad eich credyd a gweld beth sydd angen ei wella

Os ydych yn pryderu am nodi lladrad neu fonitro rheolaidd credyd, Mae'n debygol eich yn deall pwysigrwydd cael copi o'ch adroddiad credyd personol am ddim. Esgeuluso i fonitro eich credyd allai fod yn niweidiol yn y tymor hir. Nid yw'n cymryd hir ar gyfer person i gael mynediad at eich gwybodaeth a dechrau agor cyfrifon yn eich enw chi. Ar gyfer y mater hwn, Cynghorir defnyddwyr i gael 3 yn 1 adroddiad credyd bob chwe mis. Manteision adroddiad credyd ar wahân i protec...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ceisiadau am gardiau credyd – Cael derbyn

Er y gall fod yn boenus ar adegau, bywyd heddiw heb hwylustod y cerdyn credyd Nid yw bellach yn realiti. Felly, Os ydych yn meddwl eich bod am gerdyn credyd, Dyma rai ffactorau hanfodol y bydd angen i chi ei ystyried wrth wneud cais am gerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae eich bilio credyd a gronfa electronig yn trosglwyddo datganiadau

Gyda mwy o ddefnydd o gardiau credyd, bancio electronig, a phrynu rhyngrwyd, gwirio eich biliau yw o'r pwys mwyaf. Mae lladrad hunaniaeth yn rhemp a gwirio eich cyfrifon yn rheolaidd yn eich gorau i berffeithio rhag colli eich credyd da.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gael adroddiad credyd am ddim & Beth mae'n ei olygu i chi

Os ydych yn gwneud cais am gerdyn credyd, morgais, car neu benthyciad personol, Dylech fod yn gyfarwydd â y wybodaeth yn eich adroddiad credyd. Yr ydych yn cyhoeddi nifer, a elwir yn sgôr FICO, Roedd y cyfrifir seiliedig ar hanes eich taliad blaenorol, nifer o ddyledion gyda'r cydbwysedd, ymchwiliadau diweddar credyd, a chydbwysedd cymhareb credyd ar gael i. Llawer o ddefnyddwyr yn ymwybodol y gallant gael adroddiad credyd, am ffi, o'r credyd mawr tri adrodd asiantaethau. D;....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pan fydd eich credyd sgôr Isn ’ t yn wir eich credyd sgôr

Yn aml, dywedir darpar brynwyr cartrefi am "gwirio eich sgôr credyd" cyn gwneud cais am forgais. Dyna syniad gwych, ond peidiwch â llawer o brynwyr yn gwireddu bod sgorau pob yr un fath. Beth maent dylai yn gwirio fydd eu sgôr credyd FICO.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Manteision ac anfanteision cardiau credyd

Cardiau credyd yn gyfleus iawn. Theres nid oes angen i unrhyw arian parod; Gallwch fynd cerdyn credyd gyda chi i'r siop a'r tâl am eich siopa. Pryd byddwch yn siopa ar y rhyngrwyd neu dros y ffôn, Mae'n ffordd dim ond da i brynu ar-lein. Mae hyn yn fwy cyfleus na'r postio siec ar gyfer taliad. Fel unrhyw beth cyfleus, Er, cael cardiau credyd wedi ei anfanteision. Nid cadw olrhain eich tir mai taliadau siopa chi mewn trafferthion. Pan rydych chi'n cerdded i mewn i hynny ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cam cyntaf yn trwsio credyd- Sut i gynnal eich adroddiad credyd

Y cam cyntaf tuag at atgyweirio credyd yw gwybod eich credyd sefydlog. Mae hyn yn golygu cael eich adroddiad sgôr credyd. Hyd yn oed os nad ydych yn amau unrhyw beth o'i le yn eich credyd, Mae'n bwysig i chi sefydlu eich credyd sylfaen drwy gael adroddiad credyd. Sut ydych yn gwneud hynny? Bydd yr erthygl hon yn esbonio sut.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

I fod i symleiddio'r System sgôr credyd newydd, Nid yn drysu

Tri mewn canolfannau prif credyd, Experian, Undeb traws, ac Equifax, yn olaf wedi llunio system sgorio credyd Unedig. Mae i fod i symleiddio'r sgorio credyd, ond hyd yn hyn, Nid yw pawb yn cael ei.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut wneud cynnydd credyd sgôr credyd gwaith sgoriau?

Er mae llawer morgais cwmnïau ac arbenigwyr Cyllid wedi rhybuddio defnyddwyr am y pwysigrwydd o gynnal sgôr credyd da, Mae llawer o bobl yn methu cydnabod gwerth. Wrth wneud cais am unrhyw fath o gredyd, Mae benthycwyr posibl yn adolygu ein hanes credyd a benthyciadau sylfaen cymeradwyaethau ar ei gynnwys. Os yn gwneud cais am gredyd gwib, Mae benthycwyr yn syml yn defnyddio sgorau credyd. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i ddeall sut mae credyd yn gweithio, ac awgrymiadau ar gyfer hybu eich sgôr personol. Y ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ariannu i brynu eich breuddwyd Car hyd yn oed gyda'r credyd gwael

Byddai pobl sydd angen ar gyfer benthyciad car credyd gwael wneud yn dda trwy chwilio y cynigion amrywiol sydd ar gael iddynt yn y farchnad ar hyn o bryd. Y ffordd orau bosibl i wneud y math hwn o ymchwil yw ar-lein.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd ar ôl methdaliad – Gael morgais gyda werthwr cyllido

Ar ôl methdaliad, yn cael eu cymeradwyo ar gyfer benthyciad morgais yn bosibl. Fodd bynnag, Dylai'r rhai sy'n gwneud cais am forgais yn rhagweld cyfraddau uwch. I osgoi baglu cyffredin hwn, Mae llawer yn dewis oedi cyn prynu cartref tan eu credyd sgôr cynnydd. Os ydych yn awyddus i brynu cartref, Ceir opsiynau eraill sydd ar gael nad ydynt yn golygu cyfraddau llog uchel. Beth yw werthwr cyllido? Os bydd yn ceisio cael benthyciad cartref ar ôl methdaliad, Mae'n ddefnyddiol i sefydlu credyd ymlaen llaw. ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Yr ydych A risg credyd? na? ydych chi siŵr?

Efallai ni ddarganfod pa mor ddrwg eich credyd mewn gwirionedd yw hyd nes y byddwch yn gwneud cais am forgais. Yna bydd chi wireddu gyflym fod y cyfraddau llog isel pawb yn gweiddi am y dyddiau hyn, y cyfraddau y mae rhan fawr o'r cynnydd mewn prisiau eiddo tiriog ar draws America, Dydw i ddim yn berthnasol i bawb. I fod yn benodol, Peidiwch â bod yn berthnasol i chi! Os oes gennych credyd gwael, nad ydych yn mynd i dderbyn yr un cyfraddau llog isel ar eich benthyciad cartref y mae gan eich credyd da bydd. pam lai, chi ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Wneud cais am eich adroddiad credyd am ddim a credyd sgôr

Gwybodaeth ar adroddiad credyd blynyddol am ddim, adroddiad credyd am ddim ar-lein, adroddiad credyd ffederal, adroddiad credyd cyfunol, gwallau adroddiad credyd, sgoriau credyd fico, cynnwys adroddiad credyd, Mae'r adroddiad credyd yn defnyddio, dwyn hunaniaeth, Mae'r adroddiad credyd yn defnyddio.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nid yw'n cael cyfradd llog well mor galed

Pan rydym yn gwneud cais am unrhyw fath o gredyd yn ein hanes ariannol bob amser yn cael ei ystyried. Felly mae'n ddoeth iawn i wneud yn siwr caiff eich statws credyd mor uchel â phosibl er mwyn i chi gael cynnig y fargen orau. Gallwn sicrhau bod hyn yn digwydd drwy ddilyn y camau syml a fydd yn agor llawer o ddrysau a gaewyd yn flaenorol!

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam wybod eich sgôr credyd Gallwch arbed o fethdaliad

Gellir cael copi o'r eich sgôr credyd mwyaf aml olygu'r gwahaniaeth rhwng mynd yn ddyfnach i ddyled ac yn cael allan ohono. Gan fod y rhan fwyaf o bobl wneud nid gadw golwg ar eu sgôr credyd, yn aml maent yn mynd i ddyled dwfn heb hyd yn oed wireddu'r ei. Bob tro yr ydych hwyr yn gwneud taliadau i credydwr neu anwybyddu un gyda'i gilydd, ydych yn wynebu colli pwyntiau ar eich sgôr credyd. Defnyddir eich sgôr credyd i gredydwyr a benthycwyr yn dangos faint y gall ymddiried chi i dalu eich ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i fenthyg arian gan eich banc

Os oes angen rhywfaint o arian ychwanegol, yna benthyca gan eich banc allai fod yr ateb. Os ydych yn defnyddio banc syml ar gyfer arbedion a cyfrif cyfredol, yna efallai ei bod yn amser i edrych ar gynhyrchion ariannol eraill y gall eich banc yn cynnig.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae California credyd gwael morgais benthyciadau sut mae statws credyd yn effeithio ar gymeradwyaeth

Gwneud cais ac yn cael eu cymeradwyo ar gyfer benthyciadau cartref gyda credyd gwael yw dichonadwy. Yn anffodus, Rhaid i'r rhai sydd yn derbyn benthyciad credyd gwael yn barod i dalu cyfraddau llog ychydig yn uwch. Mae cyfradd gyfartalog y morgais am 6%. Os oes gennych credyd rhagorol, Efallai y byddai'n bosibl i gael ei gymeradwyo ar gyfer benthyciad cartref o amgylch 5%. Fodd bynnag, Os oes gennych sgôr credyd isel, Gallwch ddisgwyl cyfraddau mor uchel â 9%. Gall deall y pwysigrwydd o ddefnyddio credyd credyd yn annoeth fawr lesteirio unrhyw effor....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Adroddiad credyd da yn allweddol i gyllid rhad

Yn eich adroddiad credyd yn bwysig? Ceir llawer o bobl na fyddai'n ystyried eu sgôr credyd fel rhywbeth rhy bwysig iddynt yn eu bywyd. Mae rhai eraill sy'n, tra'n cydnabod ei bwysigrwydd, ni byddai yn rhy bryderus ynghylch y mater neu ddeall y rhesymau dros ei bwysigrwydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i adnabod sgamiau trwsio credyd

Gwylio sgamiau trwsio credyd yn mynd yn fwy anodd bob dydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam cael eich adroddiad credyd Gallwch arbed o fethdaliad

Os oes gennych nad credyd gwael yn siŵr iawn os yw eich sgôr credyd da neu ddrwg, Dylech gael copi o'r eich sgôr credyd. Bydd rhaid i'r person cyffredin i gael copi o adroddiad eu credyd yn hwyr neu'n hwyrach os ydynt am gael cyn cymeradwyo ar gyfer benthyciad morgais neu fenthyciad car. Cael copi o adroddiad eich credyd gall olygu'r gwahaniaeth rhwng eich cael cymeradwyo neu eu gwrthod. Y dyddiau hyn nid cymaint o bobl yn meddwl i wirio eu adroddiad credyd iddynt geisio cael benthyciad ac y gellir ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae sut i adnabod trwsio credyd llythyrau twyllodrus a gywiro eich hanes credyd eich hun

Gyda diflaniad is-brif, Bydd yr artistiaid sgam trwsio credyd allan mewn llawn grym.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd adeilad tra yn y fyddin

Rhan fwyaf o bobl sydd newydd ymuno â lluoedd arfog yn neilltuol o dda

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynllun trwsio credyd addewidion cyflym sgôr cynnydd ond gallai fod yn anghyfreithlon

Efallai y bydd cynllun wedi'i hysbysebu'n dda i gynyddu'r sgoriau credyd i ddefnyddwyr credyd gwael yn gweithio, ond mae'n ddrud ac anghyfreithlon mae'n debyg. Rhai â credyd gwael dylai osgoi hwn un yn fwy na thebyg.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth yw sgôr credyd da sut gallaf godi'r fy un i?

Beth yw sgôr credyd da? Ei berthynas holl, ond yn groes i'r gred boblogaidd nid yw'n is y gwell.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Defnyddio cardiau credyd fantais i chi

Cardiau credyd y gellir eich ffrind gorau arbennig o gwmpas Nadolig, pen-blwyddi neu gwyliau neu eu gellir eich gelynion gwaethaf wedi'r cyfan yn dweud ac yn gwneud.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam mae eich sgôr credyd yn bwysig?

Mae sgorau credyd yn rhoi benthycwyr cyflym, mesur gwrthrychol o eich risg credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciadau gwella drwg credyd cartref – Opsiynau ar gyfer cael benthyciad gyda credyd gwael

Gwelliannau cartref yn gostus. Am y rheswm hwn, Mae llawer o berchenogion tai yn dewis cyllid y prosiect. Ceir sawl ffordd i godi arian i gwblhau'r gwelliannau cartref. Er bod rhai pobl yn dewis defnyddio cerdyn credyd neu storio cerdyn tâl, Cyllid uchel ffioedd gwneud bron yn amhosibl i ad-dalu y cydbwysedd. Yn lle hynny, ystyried gwneud cais am fenthyciad gwella cartrefi. Manteision o gael benthyciad cartref gwella benthyciad ansicredig gwella cartrefi yn anodd gyda credi da neu ddrwg....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam talu am wasanaethau trwsio credyd wneud hynny eich hun

Chwilio am wasanaethau trwsio credyd? byddwch yn ofalus.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth yw sgamiau benthyciad ffi ymlaen llaw?

Os ydych yn dlawd neu dim credyd, Efallai eich bod yn darged o artistiaid sgâm benthyciadau ffioedd ymlaen llaw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd myfyrwyr neu y banc ymestynnwch a Dad

Cardiau credyd myfyrwyr fod yn ateb cyflym a hawdd i wasgfa ariannol annisgwyl. Mae gosodiadau ddweud ydych chi'n gweithio ar hot-dog lleol yn sefyll ar benwythnosau er mwyn helpu i gael deupen llinyn ynghyd. Ond mae y bos yn rhedeg at hapchwarae problem fach ac na allent dalu i chi yr wythnos hon. Ond rydych wedi prynu achos cwrw ar gyfer y penwythnos a bydd eich llyfr testun diwethaf yn olaf yn yn siop lyfrau ddydd Llun (Dim ond mis yn hwyr). Mae hon yn sefyllfa ardderchog i roi cerdyn credyd myfyrwyr i ddefnyddio. Gwyddoch chi Mae angen y llyfr, chi ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Credyd ar ôl methdaliad – Beth i'w ddisgwyl

Os yr ydych yn ddiweddar ffeilio methdaliad, Ni fydd yn hir cyn yr ydych yn dechrau i ofyn i chi eich hun, "iawn, nawr, Beth ddylwn I ei wneud pan fyddaf angen benthyciad? Lle wneud gen i gael ei gymeradwyo? Gellir cael cymeradwyo?" Dyma rai pethau sylfaenol cyffredinol ynglŷn â chael unrhyw fath o gredyd ar ôl methdaliad. 2-3 Blynyddoedd ar ôl rhyddhau o'r methdaliad yw'r rhif hud - Unwaith yr ydych wedi ffeilio methdaliad, hyd yn oed y diwrnod nesaf a gallwch gymryd benthyciad car ac, o bosibl, fenthyciad morgais. Ond, cael benthyciad heb ei warantu edryc....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y cam cyntaf i gychwyn statws credyd da

Un o'r pethau cyntaf o oedolion ifanc angen gwybod pan maent yn dechrau yn unig ar y ffordd i weddill eu bywyd, Mae mor bwysig ydyw i adeiladu a chynnal credyd da. Yn y byd rydym yn byw ynddynt heddiw, eich statws credyd yw y sail o sut y cewch eich trin gan fusnesau mawr fe welwch Mae angen i chi weithio a delio â yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Nid oes ots os yw ei rhentu fflat, gwneud cais am yswiriant, benthyciad car, neu hyd yn oed cerdyn credyd, eich credyd AA ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pethau y gallwch ei wneud i bennu credyd gwael

Wrth wynebu realiti cael credyd gwael, adweithiau cyntaf pobl yn rhywbeth ar hyd y llinellau o Im dynghedu neu hwn ydyw a "Thats ei". Ond theres oes angen i ni felly isel a phesimistaidd eto. nad ydych wedi clywed am y rhyfeddodau trwsio credyd? Ie, rydw i'n adnabod, Mae beirniaid dal yn mynd ymlaen ac ymlaen am yr angen i ddefnyddwyr fod yn wyliadwrus o cwmnïau trwsio credyd proffesiynol a'r math o wasanaethau theyre cynnig, ond p'un a ydych yn eich....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyllid cwnsela credyd

Nid yn unig mae credyd cwnsela bellach yn ofyniad wrth ffeilio methdaliad diolch y Deddfau newydd a bennwyd ym mis Hydref y 2005, ond mae hefyd yn syniad da ar gyfer y rheini sy'n canfod bod yn nofio mewn afon o ddyled heb paddle diarhebol. Pan ydych yn ariannol perygl megis cwnsela credyd hwn gellid yn opsiwn gwych a dewis amgen i ffeilio ar gyfer methdaliad. Gyda llawer o fathau gwahanol o credyd cwnsela cwmnïau sydd ar gael i chi, Gall fod yn anodd t ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
1 / 601234567...203040...Diwethaf «»Benthyciad
Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
GVMG - Cyhoeddi rhestr gwlad : Gadewch i ni rannu yr erthygl gyda chi o gwmpas y we fyd-eang

Affghanistan | Affrica | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | Armenia | Awstralia | Awstria | Aserbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsieceg | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominican | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecwador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | Ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Cwta | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Hondwras | Hong Kong | Hwngari | Ynys yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Y Traeth Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Casachstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Cyrgystan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | Libia | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | Mongolia | Montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | Nicaragwa | Niger | Nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Feddianedig Palesteina | Panama | Papua Guinea newydd | Paragwái | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | Aduniad | Rwmania | Rwsia | Rwanda | Sant Lucia | Samoa | San Marino | SAO gyfrol a Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | Slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Gwlad Swazi | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Thobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Tuvalu | UNOL DALEITHIAU | Uganda | DU | Wcrain | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(UNOL DALEITHIAU) | Wrwgwái | Wsbecistan | Vanuatu | Vatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Fietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Simbabwe | GDI | Byd-eang barthau rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr iaith cofrestru GDI - Canllaw iaith GDI ystyried gosod | Freedom.WS | GWEFAN. WS | .Parth WS | .Ohebol WS parth | Swigen dot-ws | Swigod dot-com | DOT-ws ffyniant | Dot-com ffyniant | Incwm ar gyfer bywyd | Gwefan ddaear GDI | Gwefan ddaear byd-eang | Gwefan erthyglau byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato