Credyd ar ôl methdaliad – Gael morgais gyda werthwr cyllido

How to trade Bitcoin at 100X leverage or margin

Can You Make Good Money With BITMEX?


100×Leverage!! Cryptocurrency FX Account Set Up


Ar ôl methdaliad, yn cael eu cymeradwyo ar gyfer benthyciad morgais yn bosibl. Fodd bynnag, Dylai'r rhai sy'n gwneud cais am forgais yn rhagweld cyfraddau uwch. I osgoi baglu cyffredin hwn, Mae llawer yn dewis oedi cyn prynu cartref tan eu credyd sgôr cynnydd. Os ydych yn awyddus i brynu cartref, Ceir opsiynau eraill sydd ar gael nad ydynt yn golygu cyfraddau llog uchel. Beth yw werthwr cyllido? Os bydd yn ceisio cael benthyciad cartref ar ôl methdaliad, Mae'n ddefnyddiol i sefydlu credyd ymlaen llaw. Gallai hyn gynnwys cael cymeradwy ar gyfer sicrhau cerdyn credyd neu gael benthyciad awto. Drwy wneud hynny, byddwch yn cynyddu eich siawns o gael ei gymeradwyo ar gyfer morgais gyfradd resymol. wrth gwrs, Mae bob amser dewis o werthwr cyllido. Adwaenir hefyd fel perchennog ariannu, y dulliau hyn yn golygu y newydd rai sy'n prynu tŷ gwneud taliadau i'r gwerthwr, ac nid y banc. Y ffordd hon, Nid oes rhaid cael y drafferth o geisio cael cymeradwyo ar gyfer benthyciad morgais y rai sy'n prynu tŷ. Â werthwr cyllido, Mae y person sy'n gwerthu'r cartref yn sefydlu y diddordeb, termau, a thaliadau. Sut mae gwerthwr ariannu gwaith? Os yn rai sy'n prynu tŷ a gwerthwr yn cytuno i werthwr cyllido, ymgynghori Twrnai eiddo tiriog yn hanfodol. I sicrhau bod neb yn y diwedd amrwd y Fargen, Rhaid sefydlu telerau penodol, a llofnodi contract. Werthwr cyllido yn ddelfrydol ar gyfer pobl hunangyflogedig a rhai â credyd gwael. Mae unigolion hunan-gyflogedig amser anodd profi eu hincwm. Felly, Gall fod yn anoddach iddynt gael traddodiadol ariannu. Ar yr un llinell o feddwl, Efallai y bydd rhai â credyd gwael angen amser i hybu eu sgôr credyd cyn gwneud cais am fenthyciad morgais traddodiadol. Â werthwr cyllido, Bydd y gwerthwr cartref gytuno i ariannu y cartref am gyfnod penodol o amser. Y term benthyciad ar gyfer werthwr cyllido yn fyrrach o lawer na'r telerau benthyca traddodiadol. Ar gyfartaledd, Bydd y gwerthwr yn cyllid y cartref ar gyfer pump i saith mlynedd. Ar ddiwedd y tymor benthyciad, Bydd y prynwr yn cytuno i dalu y gwerthwr taliad balŵn. Mae hyn yn caniatáu digon o amser i ailadeiladu eu credyd a hawl i gael benthyciad gyda benthyciwr morgais y prynwr cartref. Ar ddiwedd y gwerthwr ariannu cytundeb, Rhaid i'r rai sy'n prynu tŷ yn gwneud taliad balŵn fodloni'r cytundeb. Ariennir y taliad balŵn gyda benthyciwr morgeisi traddodiadol. Felly, Mae'r gwerthwr gwreiddiol yn cael eu harian ar gyfer y cartref, ac mae'r prynwr yn dechrau gwneud taliadau i fenthyciwr newydd. Credyd ar ôl methdaliad – Gael morgais gyda werthwr cyllido


・ os gwelwch yn dda!! Rhannu am ddim!!

|

Rhannu


・ Credit After Bankruptcy – Gael morgais gyda werthwr cyllido

[Cyswllt i'r swydd hon (Cod HTML)][Trackback URL]