Posts Tagged ‘company

Manteision ariannu asedau busnes yn hytrach na talu arian parod

How to trade Bitcoin at 100X leverage or margin

Can You Make Good Money With BITMEX?


100×Leverage!! Cryptocurrency FX Account Set Up


Gyda diddordeb cyfraddau y dyddiau hyn mor rhad, Mae rhan fwyaf o fusnesau maint canolig bach yn dewis cyllid eu asedau busnes yn hytrach na talu arian parod. Mae'r asedau hyn yn cynnwys ceir, tryciau, offer a pheiriannau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciadau arian cyflym – Sut i wneud arian ymlaen llaw broses llyfn

Arian parod ymlaen llaw benthyciadau yn symlach na'r benthyciadau banc personol. Pan ariannol yn brin, Nid yw'r banciau yn frwdfrydig i fenthyg arian. Cyn cymeradwyo benthyciad, bydd banciau yn penderfynu theilyngdod, a gofyn am sicrwydd cyfochrog digonol. Ar ben hynny, Mae'r broses yn cymryd ychydig ddyddiau. Gyda benthyciad personol gan ddarparwr benthyciad diwrnod cyflog, y broses gymeradwyo benthyciadau yn gyflym a di-ffwdan. Cymharu benthycwyr arian parod ymlaen llaw cyn gwneud cais arian parod ymlaen llaw benthycwyr termau gwahanol a ffioedd. Yn ffodus, gae....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciad yswiriant werth ychwanegol Cost?

Ceir nifer o ffactorau, allan o reolaeth eich gall hynny wneud eich gallu i ad-dalu eich benthyciadau. Efallai, yn dod yn sâl neu gymryd rhan mewn damwain sy'n mynd â chi allan o waith am gyfnod estynedig o amser.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Pam y dylech osgoi benthyciadau diwrnod cyflog

Ydych chi'n dioddef o ddibyniaeth ar fenthyciadau diwrnod cyflog? Mae'n dod yn mor gyflym a syml i bobl i gael arian o'r benthyciadau diwrnod cyflog bod llawer o bobl yn dod yn ddibynnol ar y ffurflen hon o fenthyca.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ateb wedi'i deilwra i'r broblem busnes – Benthyciad busnes gyfradd isel

Yn y bôn, cymerir fenthyciad busnes ar gyfer y buddsoddiad yn y busnes. Gellir buddsoddiadau hyn mewn gwahanol ffurfiau yn ôl anghenion a gofynion y busnes a y benthyciwr. Gall fod naill ai i brynu safle newydd neu i atgyfnerthu dyledion busnes neu er mwyn ehangu'r busnes.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciad personol ansicredig cyflym heb orfod setlo ar gyfer opsiynau

Pan fydd eich angen benthyciad personol ansicredig cyflym, Efallai y byddwch yn arbennig o agored i swyddogion benthyciadau a chwmnïau benthyca sy'n gwneud elw trwy fanteisio ar eich.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Benthyciadau diwrnod cyflog llog isel – Cyfleustra o oes benthyciadau personol gwirio credyd

Pan cyfyd sefyllfaoedd brys ac arian yn dynn, Gall benthyciad diwrnod cyflog arian parod ymlaen llaw yn rhoi chi ddigon o gyllid tan eich diwrnod cyflog nesaf. Ceir llawer o fanteision ac anfanteision i wneud cais am fenthyciadau personol cyflym. Os defnyddio'n gyfrifol, Gall benthyciadau diwrnod cyflog yn achubwyr bywyd. Cyhyd â bod yn ymgeisydd mewn sefyllfa ariannol i ad-dalu'r benthyciad, osgoi ffioedd uchel a diddordeb ychwanegol. Beth yw diwrnod cyflog a benthyciadau arian ymlaen llaw? Arian parod ymlaen llaw benthyciadau yn wahanol iawn i fenthyciadau....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

10 Awgrymiadau wrth ystyried benthyciad diwrnod cyflog

Daw adeg ym mywyd pawb pan dim ond nad oes gennych ddigon o arian i dalu eich costau rhwng paydays. A yw'n oherwydd trwsio ceir argyfwng, anaf nad dod o dan yswiriant iechyd neu ryw argyfwng arall yn digwydd i fwy o bobl na chi feddwl ac nad ydych yn unig. Mae'r rhan fwyaf o bawb yn rhedeg allan o arian cyn maen nhw'n rhedeg allan y mis, ac weithiau mae benthyciad diwrnod cyflog yw'r ateb iawn ar gyfer eich sefyllfa.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Prynu cartref ar ôl trychineb gyda Help Llywodraeth

Prynu cartref ar ôl Mae'r drychineb yn ymddangos fel yn dasg aruthrol, ond y mae y Llywodraeth yn darparu rhywfaint o gymorth drwy'r rhaglen FHA, 203(h). Drwy ddarparu yswiriant morgais i dioddefwyr trychineb, Gall fenthycwyr cyllid prynu cartref neu ailadeiladu costau. 203(h) Mae manylion ar ôl ardal wedi'u datgan ardal trychineb gan y Llywydd, dioddefwyr yn yr ardal honno yn gymwys ar gyfer y 203(h) rhaglen, sy'n darparu yswiriant morgais. Ers y mae'r drychineb wedi effeithio ar swyddi, Cyllid, a pro....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y dalltings o Paydayloans

Mae Paydayloans yn dod yn fwyfwy poblogaidd fel defnyddwyr chwilio am ffyrdd o gael eu arian yn eu pocedi yn gyflymach. Mae enwau eraill a ddefnyddir yn aml i gyfeirio at paydayloans yn cynnwys benthyciadau arian parod ymlaen llaw, archwiliad ôl-ddyddiedig benthyciadau, gwirio benthyciadau ymlaen llaw, a benthyciadau wirio adneuo gohiriedig. Ni waeth beth yr ydych yn ei alw, paydayloans yn fenthyciadau tymor byr syml symiau bach sy'n gyffredinol yn nghwmni ffioedd uchel. Ar gyfer y rheini y mae angen arian yn awr, Fodd bynnag, ffioedd hyn yn aml yn llwyrMae....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae cardiau credyd ôl arian yn rhoi chi fwy am eich arian

Mae llawer o gardiau credyd allan yno yn cynnig Mae arian gwobrwyo ôl gyda eu cardiau. Pan fyddwch yn edrych ar gyfer cerdyn credyd a fydd yn eich talu yn gyfnewid am ddefnyddio eu cerdyn a byddwch yn gweld bod yr arian yn ôl eu cardiau credyd yn mynd i fod yn ffordd i fynd. Pan ydych yn edrych ar yr arian ôl cardiau credyd bydd arnoch eisiau gweld beth rydych yn mynd i dderbyn yn gyfnewid am ddefnyddio cerdyn credyd. Bydd rhai yn talu canran o'r swm yr ydych yn ei wario ar gyfer prynu eich. Rhai o'r y....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd cwmni awyrennau – Cynghorion ar gyfer cael y rhan fwyaf o filltiroedd

Mae'r erthygl hon yn cynnig awgrymiadau ar gyfer cael cerdyn credyd da cwmni awyrennau. Mae hefyd yn cynghori y darllenydd ar sut i gael y rhan fwyaf o milltir allan eu cerdyn credyd cwmni awyrennau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cwmpasu oedran: Beth yw peiriant cerdyn credyd?

Dyddiau hyn daw peiriannau cerdyn credyd mewn gwahanol fathau a phrisiau. Mae'r math o fusnes yw masnachwr yn mentro ar yn pennu'r math o beiriant cerdyn credyd bod ef neu hi yn mynd i ddefnyddio. Os dylid teipio trafodiad yn y peiriant er mwyn dilysu, Byddai angen peiriant heb argraffydd. ar y llaw arall, byddai busnes manwerthu angen peiriant cerdyn credyd gydag argraffydd. Fel arfer defnyddir peiriannau heb beiriannau argraffu mewn mentrau sy'n defnyddio post neu ffôn ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwobrwyo wyliau yn gwneud taflen milltir

Golwg byr ar Banc America a sut y cododd y cwmni i fod yn rhoddwr credyd blaenllaw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Beth i'w wneud os byddwch yn colli eich cerdyn credyd?

Os ydych wedi colli eich cerdyn credyd, peidiwch â chynhyrfu yn hytrach ddilyn cynghorion defnyddiol hyn a fydd yn yswirio eich cerdyn diogelwch a hefyd i adennill unrhyw golledion a achosir fel y cyfryw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn Visa gwobrau arian parod am ddim pwynt gynnig gwobrau arian parod mawr yn ôl

J.P Morgan Chase & Mae cwmni llwyddiannus sy'n gwasanaethu miliynau o sefydliadol, cwsmeriaid preifat a corfforaethol yn yr Unol Daleithiau. Wraidd y mater yn gwmni o fri a swyddogaethau dros yn 50 gwledydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae angen credyd am ddim yn cael ei adrodd? Gael yn gywir yn awr.

Mae eich adroddiad credyd yn effeithio ar eich bywyd mewn llawer o ffyrdd mwy nag efallai y credwch. A hawl i gael copi am ddim bob blwyddyn fel y gallwch edrych ar ei youre.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Y gwir am gardiau credyd rhagdaledig

Cardiau credyd rhagdaledig wedi bod o gwmpas ers dros ddeng mlynedd bellach, Er yn awr maent yn dod i'r amlwg. Cardiau credyd rhagdaledig yn y bôn cardiau credyd a gefnogir gan cwmnïau cardiau credyd mawr a ydych yn cynnig y gallu i adneuo arian ar y cerdyn ac wedyn ei ddefnyddio ar gyfer prynu.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Wraidd y mater – Gadarn, Amlbwrpas, Cystadleuol, a gwobrwyo

Y ddelwedd o wraidd mater banc os yn wahanol i lawer o bobl. Ond mae pawb yn un.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cael y mwyaf o wobrau eich cerdyn credyd

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i gael y mwyaf allan o'r rhaglenni gwobrau eich cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dealltwriaeth cardiau credyd busnes bach

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddefnyddio ac elwa o'r cardiau credyd busnes bach.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae llwyddiannus cardiau credyd ar gyfer llwyddiannus eich!

Mae llond gwlad o cwmnïau cerdyn credyd sy'n cystadlu o amgylch. Ar gyfer y defnyddiwr mewn chi a fi, Bydd gwahanu y gwenith o phigoglys hwy ymhlith y cwmnïau hyn yn dipyn o dasg aruthrol. Beth dylai un edrych am beth bynnag wrth ystyried pa cwmni cerdyn credyd fanteisio ar? Fel gyda'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr clyfar, allweddol er mwyn canfod y cwmni cerdyn credyd gorau yw glynu at y gorau. Ymhlith y cannoedd o cwmnïau cerdyn credyd sy'n bodoli, Dim ond tua 10 i 20 Gellir ystyried wirioneddol cyfry....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd gyfradd log isel: Dweud wrth y da rhag y drwg

Mae'r erthygl hon yn trafod sut i ddweud wrth y cardiau credyd da cyfradd llog isel y rhai gwael.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cymeradwyaeth gwib cerdyn credyd – Sut i gael un

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i fynd ati i gael cymeradwyaeth gwib cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Canllaw cymariaethau cerdyn credyd

Siopa o gwmpas am gerdyn credyd gall arbed arian i chi ar ffioedd a llog. byddwch chi eisiau dod o hyd i un â nodweddion sy'n cyfateb i anghenion eich. Dylai'r wybodaeth ganlynol fod rhywfaint o gymorth i unrhyw un sy'n chwilio am gerdyn credyd newydd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cynghorion rheoli arian ar gyfer myfyrwyr â chardiau credyd

Cadw rheolaeth ar eich arian yn un o'r gwersi anoddaf a rhaid inni ddysgu fel coleg newydd a myfyrwyr Prifysgol. I lawer ohonom yn ein tro cyntaf oddi cartref, ac y tro cyntaf, rhaid inni fod yn wirioneddol gyfrifol am holl faterion ariannol yn ein bywydau. Mae rhai yn gallu ymdrin â materion arian gyflymach nag eraill. Dyna'r unig ffordd mae'n mynd. Ond os nad ydych chi'n siwr iawn hynny ble mae eich arian yn mynd bob mis, Dyma ychydig o bethau efallai y byddwch am ystyried. Yr. ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ad-daliadau cerdyn credyd a sut maent yn gweithio

Mae'r erthygl hon yn disgrifio'r gwahaniaethau mewn cardiau credyd ad-daliad a sut mae'r manteision pob person drwy ddewis cerdyn wedi'i deilwra iddo.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

7 Ffyrdd syml i gynyddu terfyn eich cerdyn credyd

Mae llawer o ddeiliaid cerdyn credyd yn anelu ar gyfer terfyn cerdyn credyd uwch. Y rheswm amlwg am hyn yw bod terfyn cerdyn credyd uwch yn galluogi prynu nwyddau anfforddiadwy fel arall. Isod ceir 7 canllawiau defnyddiol i wella eich siawns o ennill terfyn cerdyn credyd uwch.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwaith cartref ar gardiau credyd Coleg

Gyda chardiau credyd tra-arglwyddiaethu ar y farchnad byd heddiw, eisoes mae myfyrwyr coleg hyd yn oed yn darpar gleientiaid y rhan fwyaf o'r cwmnïau cerdyn credyd. Mae hyn oherwydd mae astudiaethau wedi dangos bod rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg yn cael anhawster i gynnal eu treuliau arbennig i'r rheini y mae llawer ffordd o gartref. Dyna pam y cerdyn credyd y dyddiau hyn wedi bod yn rhaid-wedi i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Coleg. Yn y bôn, nad cardiau credyd Coleg yn wahanol cymaint i gardiau credyd cyffredin. mewn ffaith, Coleg....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cerdyn credyd gwobrau – Gwobrau mwyaf poblogaidd

Mae'r erthygl hon yn rhoi trosolwg o fanteision cerdyn credyd gwobrwyon a rhoi rhai cynghorion ar sut i gael un a.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

3 Adroddiad credyd,Darganfod sut i wella eich statws credyd

Mae llawer o sefydliadau angen gwybod eich 3 credyd adroddiad cyn y bydd eu cymeradwyo ichi, ac felly wybod eich record credyd gallwn ildio eich penaethiaid ar eich siawns o dderbyn pob math o wasanaethau.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cymharu 0 Cardiau credyd APR

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i gymharu 0 APR yn cynnig cerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i gyrraedd terfyn cerdyn credyd uwch

Mae bron yr holl ddeiliaid cerdyn credyd sy'n dyheu am terfyn cerdyn credyd uwch. Mae hyn oherwydd bydd terfyn cerdyn credyd uwch i'w galluogi i wneud fel arall fforddio prynu. Mae angen cofio hynny i gael terfyn cerdyn credyd uwch ddeiliaid cerdyn credyd; Rhaid iddynt gadw at y telerau ac amodau y banc neu cwmni cerdyn credyd. Isod mae ffyrdd eraill o gael terfyn cerdyn credyd uwch. Y peth pwysicaf i'w wneud i gyrraedd terfyn credyd uwch yw profi eich cr ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i wneud cydgrynhoi dyled cerdyn credyd.

Mae cydgrynhoi dyled cerdyn credyd yn caniatáu i chi dalu eich dyledion cyfredol yn 3-6 blynyddoedd. O dan gynllun cydgrynhoi dyled, newid telerau ac amodau. Diben cydgrynhoi dyled yw cyflymu'r eich amser talu, ac ar yr un pryd yn gwneud biliau misol is. Bob amser wneud yn siŵr bod y gost newydd y benthyciad cyfunol yn wirioneddol yn llai na beth ydych Mae ar hyn o bryd yn talu am i gredydwyr amrywiol. Nid cael y gyfradd llog isaf ar gael erioed b broblem a wynebir ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ffeithiau am wraidd mater teithio yn ogystal â cerdyn Visa Platinwm

Y J.P. Mae'r cwmni a'r pwnc dan sylw yn darparu tunnell o opsiynau i bobl yn gyffredinol, y mae gan eu galluogi i reoli eu harian yn briodol yn bwysig. Gellir dweud yr un peth am y cardiau credyd i wraidd y mater, sy'n dod â proffidiol a buddiol iawn yn cynnig. Un ohonynt yw y pwnc dan sylw yn ogystal â Platinwm fisa cerdyn teithio, sydd yn wirioneddol fuddiol i'r rhai sy'n teithwyr mynych.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ddeall y cerdyn credyd gwobrau

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut i ddeall a dehongli gwahanol fathau o gardiau credyd gwobrau sydd ar gael.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Banc America – Ffordd hir i'r cyhoeddwr cerdyn credyd uchaf gwledydd.

Golwg byr ar Banc America a sut y cododd y cwmni i fod yn rhoddwr credyd blaenllaw.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Taflen milltir – Yn helpu i drawsnewid y gwyliau freuddwyd yn realiti

Mae amrywiaeth eang o daflen aml milltir cardiau credyd pob un peth yn gyffredin. Gwyliau blissful.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut i wneud y mwyaf o wobrau eich cerdyn credyd

Mae llawer o gwmnïau mawr cerdyn credyd bellach yn cynnig eu deiliaid cardiau'r ffyddlon gwobrau cerdyn credyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i ennill gwobrau yn unig oherwydd maent yn defnyddio eu cerdyn y deilydd y cerdyn. Mae'n gymhelliant mawr i rheini sydd ddim yn defnyddio eu cardiau llawer.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Nid yw cardiau credyd Aur ar gyfer y breintiedig yn unig

Cardiau credyd Aur, Fel gyda'r cardiau Platinwm, math o gerdyn credyd premiwm a gynigir gan cwmnïau cardiau credyd eu dewis cwsmeriaid. Byddant hefyd yn cael cynnig i law unigolion wedi eu dewis yr hoffech ychwanegu fel cwsmeriaid y cwmni cerdyn credyd. Yn ymarferol mae cardiau Aur yn debyg iawn i'r cardiau Platinwm ac nid oes mewn gwirionedd dim penodol yn golygu gan y ffaith y cerdyn yw dynodi cerdyn aur. Mae'n wirioneddol unig ffordd ar gyfer pob cwmni cerdyn credyd i diff...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Hawliadau cerdyn credyd a Defenses

Weithiau mae gennych anghydfod dros nwyddau neu wasanaethau a oedd yn darparu neu ddiffygiol.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd milltir – Ateb cwestiynau

Mae'r erthygl hon yn ateb amrywiaeth o gwestiynau am sut i ddefnyddio a deall cardiau credyd milltir.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Dewis eich cerdyn credyd yn seiliedig ar APR

Yn y cam cyntaf wrth ddewis cerdyn credyd yn meddwl am sut y bydd yn ei ddefnyddio.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Fod twyll cerdyn credyd yn ymwybodol

Ydych chi'n poeni am eich cerdyn credyd neu gerdyn dyled eu dwyn? Youre nid yn unig, ei amcangyfrif y 51% o bobl yn y DU yn pryderu am eu cardiau credyd a dyled eu dwyn. Twyll cerdyn credyd yn bryder caniatâd, a gyda mwy o bobl yn defnyddio'r Mae cardiau yno fel prif ffynhonnell o dalu am wasanaethau a nwyddau. Mae'n rhoi troseddwyr llawer rhy bod mwy o gyfleoedd yn cael ein gwybodaeth gan ein cardiau. Nid yw twyll cerdyn credyd newydd, y cwmnïau fel petai'n cael pennaeth ar h ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gall ydych yn negodi gyda eich cwmni cerdyn credyd?

Os oes gennych dyled cerdyn credyd mwy na allwch chi ymdopi, ei hawdd derbyn arall ac wedyn un arall.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

0% Cardiau credyd APR – Gwir fanteision?

Efallai y gwelwch cyfleoedd 0% Cardiau credyd APR ym mhobman. Mae'r erthygl hon yn disgrifio a ydynt yn wir fudd-dal neu os ydynt yn rhy dda i fod yn wir.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Arian parod yn ôl cardiau – Gwobrau ychydig yn llai, Ond mor amryddawn fel, Dda, Arian parod

Mae cardiau credyd yn ôl arian yn darparu canran lai o wobrau. Ond yn angenrheidiol os ydych am aros yn rheoli.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ga'i wybod mwy am atgyweirio credyd

Felly mae arnoch eisiau gwybod mwy am atgyweirio credyd, ydych chi'n? Os Mae youre eisoes yn chwilio am wybodaeth am atgyweirio credyd hyd yn oed pan theres oes angen amdani eto, mae hynny'n wych. Fe'ch cymeradwyaf am eich meddwl ymlaen! Oherwydd yr argyfwng economaidd y mae'n debyg bod y byd i gyd yn eu profi a sydd efallai hyd olaf am ychydig, dda gwybod bod dal i bobl sydd yn gyfrifol ddigon sydd yn gallu cynllunio ymlaen. Mae olwyn bywyd yn troi fel os gwelwch yn dda....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd busnes – Ddewis yn ddoeth.

Arferai fod yn hawdd i ddewis cerdyn credyd busnes newydd. Y cyfan a oedd gennych i wneud oedd cymharu cyfraddau llog, y tâl gwasanaeth, a'r terfyn credyd. I ddechrau roedd dim ond ychydig o gwmnau sy'n cynnig cardiau credyd. Yr oedd yn eithaf syml. Bellach mae'r maint y cystadleuwyr o fewn y diwydiant cerdyn credyd wedi ei gwneud yn angenrheidiol ar gyfer y sefydliadau ariannol i fod yn greadigol iawn wrth ddod â blaen newydd yn cynnig cerdyn credyd. Mae pob mater newydd yn bwriadu rhoi'r valu mwy....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cwmni cerdyn credyd a gallwch ymddiried

Mae erthygl canlynol yn rhestru rhai syml, Mae awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu chi i brofiad gwell gyda'r cwmnïau cerdyn credyd. Erioed wedi pendroni os beth yr ydych yn ei wybod am cwmnïau cerdyn credyd yn gywir? Mae'r paragraffau canlynol yn ystyried a chymharu beth a wyddoch y gwybodaeth diweddaraf am cwmnïau cardiau credyd. Os ydych yn chwilio am gwmni cerdyn credyd i roi eich busnes i, ond yn ansicr pa un i ddewis, Yna, efallai y byddwch am ystyried pwnc dan sylw. Maent yn k ….

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ddeall terminoleg credyd

Mae llawer ohonoch yn defnyddio cardiau credyd a yn ymdrin â credyd mewn bywyd dydd i ddydd ond yn anwybodus o sylfaenol eich credyd yn ymwneud â therminoleg credyd a gallai eich helpu i ddeall beth y mae'r holl.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwobrwyo cerdyn credyd gorau: Ar gyfer y rhai sydd wedi bod yn ddrygionus a braf

Meddwl am y peth. Os byddai pobl fel arfer yn talu holl weddillion eu cerdyn credyd yn amser, Yna, beth yw diben y cyfraddau llog? Dim. A sut y bydd pobl yn cael y budd-daliadau y mae eu cwmni cerdyn credyd yn honni? Mae'n drwy wobrau cerdyn credyd. Mae'r rhain yn anrhegion neu wobrau a gynlluniwyd i wneud y bechgyn mawr a merched yn hapus oherwydd eu bod wedi bod yn ddrygionus ac eto yn ddigon braf i dalu eu ffioedd. Hefyd, cerdyn credyd gwobrau yn un ffordd o bobl deniadol i lofnodi hyd at....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cardiau credyd â ffi flynyddol

Bydd rhan fwyaf o'r cwmnïau cerdyn credyd yn cynnig opsiwn premiwm ar gyfer eu cwsmeriaid cerdyn credyd yn gyffredinol fydd cerdyn credyd a bydd gennych y dewis o dalu am. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn cardiau credyd gael enw megis cerdyn aur neu Blatinwm cerdyn a bydd llawer o gwsmeriaid yn eu prynu ar gyfer y bri y mae nhw'n honni cynnig yn unig. Fodd bynnag, yn gyffredinol bydd gardiau o'r fath hefyd yn cynnig manteision gwirioneddol i eu cyfraddau llog cwsmeriaid fel lleihau ar eich cydbwysedd, fw....

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Cyngor cerdyn credyd ar goll neu wedi'i ddwyn

Ffordd arall i atal colli neu ladrad yw dim ond cynnal y cardiau a rhaid ichi bob amser. Mae'n annhebygol y bydd angen ichi eich cardiau i gyd bob tro rydych chi'n mynd allan. Os ydych yn eu cadw yn y cartref maent yn llai tebygol o fod angen disodli. Dim ond mynd allan beth sydd ei angen.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Ceisiadau am gardiau credyd – Cael derbyn

Er y gall fod yn boenus ar adegau, bywyd heddiw heb hwylustod y cerdyn credyd Nid yw bellach yn realiti. Felly, Os ydych yn meddwl eich bod am gerdyn credyd, Dyma rai ffactorau hanfodol y bydd angen i chi ei ystyried wrth wneud cais am gerdyn credyd.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gall cyfraddau rhagarweiniol cerdyn credyd yn brathu chi

Bod 3% Gall cyfradd log rhagarweiniol i ddenu chi i wneud cais am gerdyn credyd yn troi allan i fod yn ddrutach nag y mae chi wireddu.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Mae eich bilio credyd a gronfa electronig yn trosglwyddo datganiadau

Gyda mwy o ddefnydd o gardiau credyd, bancio electronig, a phrynu rhyngrwyd, gwirio eich biliau yw o'r pwys mwyaf. Mae lladrad hunaniaeth yn rhemp a gwirio eich cyfrifon yn rheolaidd yn eich gorau i berffeithio rhag colli eich credyd da.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Gwobrau cardiau credyd rhaglenni

Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut y mae gwobrwyon credyd cardiau rhaglenni gwaith.

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Sut ydych chi'n gwybod os eich asiant cerdyn credyd yw'r gorau?

Gan eich bod y cwsmer, Rhaid bod gormodedd o asiantau cerdyn credyd yn gyson hounding chi dydd-i-mewn, diwrnod allan. Efallai iddynt geisio gwasgu pob llain eu mewn marathonau alwad ffôn awr hir neu infomercials hir munud a gall rhedeg Anogir personoliaethau o gyfeillgar i yn cythruddo, deallus i ecsentrig. Ond sut yr ydych yn dewis asiant credyd iawn? Nid yn asiantau cerdyn credyd i fod i sglerosis cardiau credyd yn unig. Maent i fod i weithredu fel y personau canol rhwng chi ac y ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang

Manteision ac anfanteision cardiau credyd

Cardiau credyd yn gyfleus iawn. Theres nid oes angen i unrhyw arian parod; Gallwch fynd cerdyn credyd gyda chi i'r siop a'r tâl am eich siopa. Pryd byddwch yn siopa ar y rhyngrwyd neu dros y ffôn, Mae'n ffordd dim ond da i brynu ar-lein. Mae hyn yn fwy cyfleus na'r postio siec ar gyfer taliad. Fel unrhyw beth cyfleus, Er, cael cardiau credyd wedi ei anfanteision. Nid cadw olrhain eich tir mai taliadau siopa chi mewn trafferthion. Pan rydych chi'n cerdded i mewn i hynny ...

Darllenwch mwy....

Postio gan: Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
1 / 381234567...2030...Diwethaf «»cwmni
Cyllid personol & Ariannol + WebSite.WS byd-eang erthyglau bancio | GVMG - Grŵp marchnata feirysol byd-eang
GVMG - Cyhoeddi rhestr gwlad : Gadewch i ni rannu yr erthygl gyda chi o gwmpas y we fyd-eang

Affghanistan | Affrica | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | Armenia | Awstralia | Awstria | Aserbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsieceg | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominican | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecwador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | Ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Cwta | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Hondwras | Hong Kong | Hwngari | Ynys yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Y Traeth Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Casachstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Cyrgystan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | Libia | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | Mongolia | Montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | Nicaragwa | Niger | Nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Feddianedig Palesteina | Panama | Papua Guinea newydd | Paragwái | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | Aduniad | Rwmania | Rwsia | Rwanda | Sant Lucia | Samoa | San Marino | SAO gyfrol a Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | Slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Gwlad Swazi | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Thobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Tuvalu | UNOL DALEITHIAU | Uganda | DU | Wcrain | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(UNOL DALEITHIAU) | Wrwgwái | Wsbecistan | Vanuatu | Vatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Fietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Simbabwe | GDI | Byd-eang barthau rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr iaith cofrestru GDI - Canllaw iaith GDI ystyried gosod | Freedom.WS | GWEFAN. WS | .Parth WS | .Ohebol WS parth | Swigen dot-ws | Swigod dot-com | DOT-ws ffyniant | Dot-com ffyniant | Incwm ar gyfer bywyd | Gwefan ddaear GDI | Gwefan ddaear byd-eang | Gwefan erthyglau byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato