Những gì để tìm trong một sự cân bằng chuyển thẻ tín dụng

How to trade Bitcoin at 100X leverage or margin

Can You Make Good Money With BITMEX?


100×Leverage!! Cryptocurrency FX Account Set Up


Khi mua sắm cho một mới cân bằng chuyển khoản thẻ tín dụng, dành thời gian để so sánh một số thẻ tín dụng, như các điều khoản và điều kiện của các cung cấp khác nhau rất nhiều. Có rất nhiều điều để xem xét trước khi bạn đi bước này lựa chọn một thẻ mới. Hãy chắc chắn để đọc in nhỏ. Đầu tiên, bạn cần phải có một kế hoạch về lý do tại sao bạn ’ tái áp dụng cho này mới cân bằng chuyển khoản thẻ tín dụng. Nếu nó ’ s để hợp nhất hai hoặc ba thẻ tín dụng cân bằng từ thẻ tín dụng lãi suất cao hơn với một thẻ cung cấp một giới thiệu 0% THÁNG TƯ, có ’ s thêm bạn cần biết. Một số công ty phát hành tính phí cho mỗi giao dịch chuyển giao cân bằng. Điều này có thể số tiền tối đa 3%, hoặc một khoản phí bằng phẳng của $35.00 cho mỗi chuyển. Vì vậy nếu bạn có một số số dư tài khoản bạn muốn củng cố, bạn cần phải tìm khoản phí này cũng. Một số tổ chức tài chính chỉ cung cấp cho các 0% APR trên số tiền chuyển số dư và không mua mới. Vì vậy, nếu bạn ’ ve chuyển số dư thẻ tín dụng mới này, và sau đó bạn sử dụng thẻ tín dụng để mua mới, Khi bạn thực hiện một khoản thanh toán nó được áp dụng đối với sự cân bằng APR thấp và bạn ’ tái đánh giá các lợi ích trên chi phí mới của bạn. Nó không phải là cho đến khi sự cân bằng với tỷ lệ lãi suất thấp hơn thông, thanh toán của bạn sau đó được áp dụng đối với phí mới hơn với mức lãi suất cao hơn. Một điều để đi vào xem xét là giới hạn số dư trên thẻ tín dụng chuyển giao cân bằng mới. Là nó đủ để trang trải những người khác số dư thẻ tín dụng bạn muốn củng cố? Nếu tín dụng hạn chế isn ’ t đủ cao, họ giành được ’ t chuyển toàn bộ số tiền. Ngoài ra, bạn wouldn ’ t có thể sử dụng thẻ tín dụng như nó sẽ đưa bạn vượt quá giới hạn tín dụng của bạn. Một lần nữa, đọc in nhỏ. Đi qua giới hạn tín dụng của bạn sẽ đưa bạn ra khỏi các điều khoản và điều kiện của thẻ tín dụng, Vì vậy voiding đặc biệt giới thiệu cung cấp. Các hình phạt có thể được dốc. Bạn cũng cần phải biết nếu có một khoản phí hàng năm cho này mới cân bằng chuyển khoản thẻ tín dụng. Nếu có một khoản phí, đó sẽ phải được đưa vào xem xét khi xác định bất kỳ tiết kiệm bạn có thể nhận ra bởi củng cố các khoản nợ của bạn vào một mới cân bằng chuyển khoản thẻ tín dụng. Bây giờ, Don ’ t có được tôi sai, một sự cân bằng chuyển khoản thẻ tín dụng có thể là một điều tốt và làm việc cho lợi ích của bạn. Với một mục đích rõ ràng của loại bỏ một số khoản nợ của mình và sau đó gắn bó với kế hoạch của bạn, một chuyển số dư thẻ tín dụng với một 0% APR hợp lệ cho một vài tháng, có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền trong thanh toán lãi suất. Những gì để tìm trong một sự cân bằng chuyển thẻ tín dụng


· Xin vui lòng!! chia sẻ miễn phí!!

|

Chia sẻ


・ What To Look For In A Balance Transfer Credit Card

[Liên kết đến bài viết này (HTML code)][URL trackback]